Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Het oplossen van een juridische casus en de competenties van de hbo-jurist

SLB-1 blok 1 lesweek 6
by

Ellen Hollander

on 11 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Het oplossen van een juridische casus en de competenties van de hbo-jurist

SLB-1 blok 1 week 5 Het oplossen van een juridische casus en competenties van de hbo-jurist burenruzie
de verdeling van een erfenis
een ontslag van een werknemer
een overname van een bedrijf
een gewelddadige overval Dagelijks veel conflicten alle relevante stukken die te maken hebben met een
voorval dat zich voorgedaan heeft en dat een probleem opgeleverd heeft welke om een juridisch afhandeling vraagt. Juridisch dossier = de beschrijving van het voorval Casus Vragen? Het oplossen van een juridische casus en competenties van de hbo-jurist --> tegenstrijdige belangen die conflicten kunnen veroorzaken
Recht streeft ernaar de conflicten in goede banen te leiden
Conflicten worden steeds meer met juridische middelen opgelost of voorkomen Op een kwade ochtend ontsnapt de teckel van de familie Knechtjens uit de tuin van hun woonhuis en bijt bij de buren van der Laan de reiger dood die daar iedere morgen vroeg bij de vijver komt zitten. Van der Laan, een verwoed ornitholoog is daardoor zeer boos. Er ontstaat een korte maar hevige ruzie tussen mevrouw Knechtjens en de heer van der Laan. Enige dagen later wordt de teckel dood aangetroffen in de tuin. Hij blijkt vergiftigd te zijn.
Buurtbewoners hebben de heer van der Laan kort voor de vergiftiging de hond “iets zien voeren”. 1e stap: Selecteren van (relevante) juridische feiten
Probleem in kaart brengen
Probleem definieren
Formuleren van de rechtsvraag (vanuit het probleem) Uit verschillende bronnen:
Getuigenverklaringen
Bewijsmateriaal
Documenten: brieven, contracten, etc. 2e stap: Welke handvatten kan het recht
bieden om de casus op te lossen? Verzamelen van de juiste juridische informatie:
wetsartikelen
jurisprudentie
handboeken
juridische artikelen
die over deze materie gaan en daarna analyseren.

Op basis van dit alles trekt men een conclusie die men vervolgens motiveert. (komen tot een antwoord op de rechtsvraag) 3e stap: Voorbereiden conclusie
Maken van een conclusie
Motiveren van de conclusie Advies uitbrengen
Schadevergoeding eisen
Opstellen van een contract
Slecht nieuws brengen Bewaken van de doorlooptijd
Geen overschrijving van termijnen
In de gaten houden van de samenhang en kwaliteit van het juridisch proces Tijdens dit hele proces -Adviseren
-Onderhandelen
-belangenbehartiging
-statuten en reglementen opstellen
-Contract opstellen
-Bemiddelen 4e stap Responderen Competentie:
Diagnosticeren Competentie:
Delibereren Competentie:
Dossiermanagement Competentie:
Deciseren Competenties:
B elangen behartigen
A dviseren
B emiddelen
A udit
Reguleren Competentie:
Dossiermanagement Als medewerker bij een notariskantoor maak je een juridische analyse van de situatie die de cliënt aandraagt. Je bent juridisch medewerker bij een advocatenkantoor. Aan jou wordt gevraagd om een analyse te maken van de op een casus van toepassing zijnde jurisprudentie, bijv. een echtscheidingszaak en een mogelijke oplossing voor te stellen. Het concipiëren (opstellen) van een vonnis als griffier bij een rechtbank. Belangen behartigen:
Je werkt bij een rechtsbijstandverzekeraar en je bent de verzekerde behulpzaam bij het nemen van eventuele juridische stappen (advies + bijstand) (Juridisch) adviseren:
Je werkt in de sociale advocatuur en geeft mondeling en schriftelijk juridisch advies, op basis van een of meer gesprekken met de klant en een gedegen (risico-)analyse van diens juridische situatie. Bemiddelen:
Je bent werkzaam bij een mediator en overlegt met de echtgenoten over het opstellen van een echtscheidings-convenant. (Juridische) audit:
In het kader van het nieuw op te zetten ziekteverzuimbeleid vraagt de raad van bestuur van een ziekenhuis aan jou als stafmedewerker om te onderzoeken in hoeverre het middenmanagement zich houdt aan de regels die zijn gesteld in de ‘Wet Poortwachter’. Reguleren:
Je werkt als juridisch medewerker bij een vakbond en je helpt bij het opstellen van een specifieke CAO voor een bepaalde branche. Competentie:
Informatiemanagement Je werkt bij een advocatenbureau en ter voorbereiding van een zaak dien je alle relevante nationale- en internationale jurisprudentie te selecteren uit juridische databanken. Competentie:
Kwaliteitsmanagement Je bent kwaliteitsmedewerker bij UWV en je adviseert hoe ervoor kan worden gezorgd, dat de inrichting van de aanvraagformulieren naadloos aansluit bij de laatste regelgeving. Generieke competenties:
Brede multidisciplinaire basis
Sociaal communicatief
Zelfsturend
Probleem gericht
Methodisch en reflectief
Professionalisering Maak een mindmap van de hbo-jurist
Full transcript