Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

College 5 De Industriële revolutie, economische gevolgen

No description
by

J. J. Vennix

on 20 June 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of College 5 De Industriële revolutie, economische gevolgen

Bevolkingsgroei zorgt voor vraag en levert arbeidskrachten. Innovatie: eerst schietspoel en weefgetouw in e katoenindustrie, maar vanaf 1850 als de IR goed opgang komt ook verbeteringen in de staalproductie (weer nodig voor de aanleg van spoorwegen en grote gebouwen als fabrieken) en in de chemische industrie die elkaar beïnvloeden. Niet alleen de buitenlandse (koloniale) markt, maar in eerste instantie zeker de binnenlandse markt. Waardoor de winsten geherinvesteerd werden in eigen land. Eerst de canalboom gevolgd door de trainboom
TRANSPORTREVOLUTIE Eerst hout en water, dan steenkool. Door de opkomst van de industrie en de verbetering van de voedselproductie zijn energievoorziening enerzijds en voeding vande bevolking anderzijds geen elkaar bijtende onderdelen van de economie meer. Wordt structureel gefourneerd door particulieren met een groot kapitaal (Lords/Gentry/Handelaren (koopman-kapitalisten)). Kapitaal op korte termijn kan worden geleend bij banken. Nijverheid verandert van huisnijverheid in fabrieksnijverheid, door de komst van machines die voor de particuliere arbeider niet meer te betalen zijn. => Schaalvergrotingsvoordeel voor de ondernemer. Toename van de bevolking is een gevolg van veranderingen in de landbouw.
Groter landbouwareaal, door enclosures en door meer in cultuurgebrachte grond. (A1)
Betere arbeidsproductiviteit door schaalvergroting, betere landbouwmethoden zoals vruchtwisselstelsel. (A2)
tenantstelsel zorgt ervoor dat innoveren voor iedereen lucratief is. (A1 & A3)
vrijhandel (afschaffing van de Cornlaws) leidt tot specialisering in andere gewassen. (A3 & C) Wel ontstaat er uiteindelijk een geïntergreerde wereldeconomie. Economische groei is altijd het gevolg van:
de veranderde inzet van de productiefactoren:
Natuur
Arbeid
Kapitaal
Ondernemerschap
Dat geldt niet alleen voor de economie als geheel, maar ook voor de deelonderdelen in de economie.
veranderende vraag
veranderende omliggende factoren, zoals mentaliteit en regelgeving. Een veranderende inzet van de productiefactoren kan komen door:
1 Een grotere aanwezigheid/inschakeling van 1
of meerdere productiefactoren.
2 een toename van de productiviteit van de
productiefactoren
3 een betere allocatie van de productiefactoren.
Een veranderende vraag kan komen door bevolkingsgroei, veranderende smaak, veranderend aanbod.
Een veranderende mentaliteit is het gevolg van een langdurig proces in dit geval een toenemende rationalisering. Golfbewegingen De Industriële Revolutie A B C A B C A3 A1 en B A2 en C A1 en B A3 A3 en C C Permanente economische groei blijkt toch mogelijk.
Weliswaar met ups & downs, maar de menselijke inventiviteit blijkt de productiefactor te zijn waarbuiten Smith en Malthus hebben gerekend.
Dit legt de weg open voor een geheel nieuwe wetenschap, de economie. Grondstoffen:
In eerste instantie kolen als nieuwe energiebron en ijzer als nieuw bouwmateriaal. Later ook zaken als rubber, koper.
Zij zorgen voor nieuwe materialen en toepassingen
Full transcript