Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1. Dünya Savaşı - Tarih Sunumu

No description
by

naz birdal

on 4 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1. Dünya Savaşı - Tarih Sunumu

1. Dünya Savaşı - Tarih Sunumu
Naz Birdal, IB2
Sanayi Devrimi:
O güne kadar el tezgahlarında insan gücüne dayalı olan üretimin yeni kurulan fabrikalarda makinelerle seri olarak geçekleştirilmesidir.

Nedenleri:
1) Coğrafi keşiflerden itibaren Avrupa'da oluşan semaye birikimi
2) Sömürgelerde bol ve ucuz hammadde akışı
3) Rönesans ve Reform hareketlerinden sonra özgür ve bilimsel düşüncenin sonucunda ortaya çıkan teknolojik gelişme
4) Buhar gücünden yararlanılması


Fransız İhtilali (1789):

Fransa'da burjuva sınıfının köylülerle birleşerek mutlak krallık yönetimini devirmesidir.

Nedenleri:
1) Mutlak monarşinin halka baskı yapması - Siyasal neden
2) Halkın çeşitli sınıflara ayrılması ve sınıflar arasındaki ayrıcalıkların artması - Sosyal neden
3) Ekonomik sıkıntıların halka yüklenmesi - Ekonomik neden
4) Fransız aydınlarının yönei eleştirmesi, halkı bilinçlendirmesi - Kültürel neden
5) İngiltere ve Amerika'daki demokrasi uygulamalarının Fransız halkını etkilemesi - Dış etken1. Dünya Savaşı Öncesinde Avrupa'daki Gelişmeler
1) 19. ve 20. yüzyıllar Osmanlı Devleti'nin dağılma ve çöküş dönemidir.

2) Bu dönemde Osmanlı Devleti topraklarını korumak için denge siyaseti izlemiştir.
Denge politikası:
OD'nin topraklarını korumak için çeşitli devletlerle sürekli olarak ittifak kurmasıdır.

3) Bu siyaset gereği 1878 Berlin Antlaşması'na kadar İngiltere ve Fransa ile ittifak kurmuştur.

4) Bu antlaşmadan sonra İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı topraklarını paylaşmaya başlaması OD'nin Almanya ile yakınlaşmasını sağlamıştır.

5) Osmanlı Devleti, bu dönemde siyasal, sosyal, ekonomik, askeri ve kültürel alanlarda yaptığı ıslahatlarla imparatorluğun bütünlüğünü korumaya çalışmıştır.

6) Denge politikası ve ıslahat hareketlerine rağmen imparatorluğun ekonomik iflasi önlenememiştir. Ekonomik iflasta kapitülasyonların ve Düyun-u Umumiye'nin etkisi büyüktür.

7) Meşrutiyetle yönetilen Osmanlı Devleti'nde Alman yanlısı politika izleyen İttihat ve Terakki Partisi tek siyasal güçtür.

1. Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Devleti'ndeki Gelişmeler
Coğrafya Keşifleri Aydınlanma Çağı Fransız İhtilalı
1. Dünya Savaşı'nın Oluşumu (1914-1918)
Üçlü İttifak (Bağlaşma Devletleri)
Almanya
Avusturya-Macaristan
İtalya


Osmanlı Devleti (29 Ekim 1914)
Bulgaristan (1915)

Savaşın görünürdeki nedeni A-M İmparatorluğu veliahdının Saraybosna'da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesidir.
Bloklaşma Hareketi
Sömürge imparatorluklarının kurulması


Sermaye birikimi
SANAYİLEŞME
Milliyetçilik


Yeni ulusal devletlerin kurulması
Hammadde ve pazar mücadelesi

Sömürgecilik yarışının hızlanması

Bloklaşmalar
1. DÜNYA SAVAŞI
Üçlü İtilaf (Anlaşma Devletleri)
İngiltere
Fransa
Rusya


İtalya (1915'te taraf değiştirdi)
Karadağ
Romanya
Sırbistan
Japonya
Yunanistan
ABD
Bloklaşma Hareketi
Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya Yakınlaşma Nedenleri:
1) Savaştan önce kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi
2) Osmanlı ekonomisinin çökmesine neden olan kapitülasyonları kaldırma düşüncesi
3) Savaşı Almanya'nin kazanacağına duyulan inanç

Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne Yakınlaşma Nedenleri:
1) Savaşın cephelerini genişleterek Avrupa cephelerinde rahatlamak istemesi
2) Geniş Osmanlı topraklarının Alman endüstrisi için önemli bir hammadde ve pazar kaynağı olması
3) Osmanlı padişahının halifelik unvanından yararlanarak cihat çağrısı ile Müslümanları yanına çekmek istemesi
4) İngiltere ve Fransa'nın sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek istemesi

Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girmesi:
1) İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalmasını istiyorlardı.
2) OD'nin savaşın başında tarafsızlığını ilan etmesine rağmen, iki Alman gemisinin Türk bayrağı ile Karadeniz'e çıkarak Rus limanlarını topa tutması savaşa girmesine neden olmuştur.
1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Cepheleri
Ana Cepheler Yardım Cepheleri
Cephe Adı Savaşılan Devlet Cephe Adı Savaşılan D.
Kafkas Rusya, taarruz ve sav. Galiçya Rusya

Çanakkale İng-Fransa, savunma Makedonya Fransa

Kanal İngiltere, taarruz Romanya Romanya

Suriye-Filistin İngiliz-Araplar, savunma

Irak-Basra İngiltere, Savunma

Hicaz-Yemen İngiz-Araplar, savunma
Osmanlı Devleti'nin başarılı olduğu tek cephe Çanakkale'dir; ama bu İtilaf Devletleri'nin Anadolu'yu ele geçiremediğinin göstergesidir.

Osmanlı Devleti, kendi toprağı olmayan topraklarda Avusturya ve Bulgaristan'a yardım etmek için savaşmıştır.

19. yüzyıldan itibaren Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'ni paylaşma siyaseti izliyorlardı.
Şark Meselesi
adı verilen bu sürecin 1. Dünya Savaşı'nda da devam ettiğini gösteren gizli antlaşmalar yapılmıştır.

İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında yapılan bu gizli antlaşmalara göre;

-Boğazlar ve Doğu Anadolu
Rusya'ya
-Suriye ve Çukurova
Fransa'ya
-Güneybatı Anadolu
İtalya'ya
-Irak ve güneyindeki Arap toprakları
İngiltere'ye
verilecektir.
Osmanlı Devleti'ni Paylaşma Tasarıları
Rusya'nın Savaştan Çekilmesi
Rusya ekonomik, askeri ve sosyal anlamda bir çöküntü içindeydi.
İtilaf Devletleri'nin Çanakkale'den yardım getirme girişimleri de başarısız olunca, Rusya'da 1917'de Bolşevik devrimi meydana geldi.
Yeni kurulan Sovyet Rusya, İttifak Devletleri'yle Brest-Litowsk Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekildi. (1918)

ABD'nin Savaşa Girmesi
Almanya, İngiltere ve Fransa'ya askeri malzeme taşıyan Amerikan ticaret gemilerini batırınca ABD Almanya'ya karşı savaşa girmiştir.
ABD başkanı Woodrow Wilson savaşa girerken savaştan sonra uyulmasını istediği 14 maddelik bir ilke yayınlamıştır.
Wilson İlkeleri
Önemli İlkeler Yorum
1) Savaş sonrası yenenler, yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaklardır.

2) Devletler arasındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözümleyecek uluslararası bir örgüt kurulmalıdır.

3) Devletler, aralarında gizli antlaşmalar yapmayacaklardır.

4) Boğazlar her devlete açık olmalıdır.

5) Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk bölgelerine kesin egemenlik tanınmalıdır. Ancak, Türk egemenliğinde yaşayan başka uluslara da kendilerini yönetme hakkı verilmelidir.
Osmanlı yöneticilerinin de savaştan çıkarken güvendiği bu madde ile ABD, İngiliz ve Fransız sömürgeciliğinin etkisini kırıp, kendisini öne çıkarmaya çalışmıştır.

Kalıcı bir barışın sağlanması için, Milletler Cemiyeti'nin kuruluşu önerilmiştir.

Rusya'nın savaştan çekilirken dünyaya duyurduğu gizli antlaşmaların uygulanmayacağı belirtilerek, savaşı kısa sürede bitirmek amaçlanmıştır.

ABD, tüm dünyada rahat bir ticari ortam oluşturup, etkin hale gelmek isterken, boğazların da bütün devletlerin kullanımına açılmasını istemiştir.

Osmanlı yöneticilerinin savaştan çekilirken güvendiği bu madde, Kurtuluş Savaşı'nda Türk tarafının haklarını ararken benimsediği ana maddedir. Ama İtilaf Devletleri ve azınlıklar bu maddeyi kendi çıkarlarına göre yorumlamışlardır.
Full transcript