Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

WIKA SA PANAHON NG PAGSASARILI

No description
by

Vicente David

on 27 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of WIKA SA PANAHON NG PAGSASARILI

PRESENTASYON SA FILIPINO 1
WIKA SA PANAHON NG PAGSASARILI
KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA
PAG-UNLAD NG WIKA AT PANITIKAN
PANANAW UKOL SA WIKA SA PANAHON NG PAGSASARILI.
Sa panahon ng pagsasarili, Ingles ang wikang ginamit na midyum ng pagtuturo sa mgapaaralang-pampubliko. Bukod sa paggamit ng Ingles bilang wikang panturo, ang mga paksangpinag-aralan sa loob ng klase ay tungkol sa mga Amerikano, ang kanilang kasaysayan, literatura,kultura, ekonomiya at pulitika. Sa panahong ito, ipinagbawal ang pag-aaral sa ano mang bagayna Pilipino kaya interesado ang mga estudyante sa mga bagay na may kaugnayan sa Pilipino.Higit nilang tinangkilik ang mga bagay na Amerikano. Ito ang simula ng pagkakaroon ngkolonyal na mentalidad ng mga katutubong mamamayan na naman at itinaguyod ng mga Pilipinohanggang sa kasalukuyang henerasyon. Noong 1925, sa pamamagitan ng sarbey ng Komisyong Monroe, napatunayang maykakulangan sa paggamit ng Ingles bilang wikang panturo sa mga eskwelahan, subalit walanamang pagbabagong ginawa.
WIKA
Para sa mga maka-Ingles, ang nasabing wika ang magsisilbing – daan sapaghahanap ng trabaho. Naniniwala ang maka-Ingles na kapag marunong kang magsalita ng banyagang wikang ito, makakamit mo ang mataas na posisyon sa gobyerno. Kung komersiyonaman ang pag-uusapan, naniniwala pa rin silang ang mahuhusay lamang magsalita ng Ingles ang maaaring makipagnegosasyon. Nakalimutan ng mga maka-Ingles ang naibibigay nakahalagahan ng isang bernakular na wika sa pagpapaunlad at pagpapasulong ng kultural,ekonomiko at pulitikal na sistema ng buhay ng mga Pilipino. Ngunit nabanaagan ng tagumpay ang mga nagmalasakit sa sariling wika nangmagmungkahi ang grupo ni Lope K. Santos na ang wikang pambansa ay dapat ibatay sa isa sa mga umiiral na wikain sa Pilipinas
PANITIKAN
Naging mabunga ang panahong ito sa pagpukaw sa interes ng mga Pilipino sa mga bagay na pangkalinangan na naipahayag sa uri ng mga dulang naitanghal, awitin at musikang naisulat at mga pelikulang naipalabas. Islogan ang isa sa sa mga bagay na laging maaalala sa panahon ng Bagong Lipunan ang malaganap na popularidad ng mga islogan. Sa mga babasahin naman napalitan ang mga negatibong balita ng mga balita tungkol sa pangkaunlaran, pang-ekonomiko, disiplina, pangkultura at iba pa
Bunga ng mga nagaganap na malawakang kilos protesta ng iba’t-ibang samahan at ang masigasig na aktibismo ng mga kabataan noong Panahon ng Isinauling Kalayaan, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Batas Militar noong Setyembre 21, 1972.Sa panahond din ito Inilunsad ang bagong palatuntunan ng ministri ng Edukasyon at Kultura, ito ay ang bilinggwalismo. Ito ay ang pagtuturo ng dalawang wika: sa Pilipino at Ingles.
Noong 1931, si Butte, ang bise gobernador-heneral na siya ring kalihim ng pambayangtpagtuturo ay nagpanukalang gawing bernakular ang pagtuturo sa primarya. Sa mga panahong pinagtatalunan ang problema tungkol sa wika, maraming sumulattungkol sa gramar ng Tagalog, kasama na nag paggawa ng diksyunaryo. Nais nilang ipakitangang wikang Tagalog ay isang mayamang wika na maaaring gamitin bilang wikang panturo, athigit na lahat, bilang wikang pambansa (Rubin at Silapan, 1989:6). Wala pa ring naging kalutasan sa problema tungkol sa wika dahil ipinaglaban atpinangatawanan ng Kawanihan ng Pampublikong Paaralan ang paggamit ng wikang Ingles.Matatag namang sinalungat ito nina Rafael Palma at Cecilio Lopez. Hindi kayang labanan ng mga tumatangkilik at nagmamahal sa wikang katutubo angpuwersang tumataguyod sa wikang Ingles sa dahilang walang pagkakaisa ang mga nasabinggrupo; watak-watak din sila dahil bawat isa’y sariling literatura at kani-kaniyang wika angbinibigyang-pansin. Kung tutuusin, Tagalog ang wikang ipinanlaban sa wikang Ingles.
SALAMAT SA PANUNOOD AT PAKIKINIG!
GROUP 2
OLOROSO, JESSIE MAE
CABATAÑA, JUDDY
ANGELES, TAK GO
GUDIR, BEBZ
ESTEBAN, JOLAN
Full transcript