Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gode råd til mundtlig eksamen:

No description
by

Nicolai Munksby

on 28 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gode råd til mundtlig eksamen:

Mundtlig eksamen (Bachelor)
Vær dig selv ...
Tro på at du har et budskab i forhold til undervisningsfaget som er vigtigt og værd at fortælle, og signaler dette!

Tro på at det er dig der er eksperten, om end du også (ydmygt) kan lytte og "lærer" i dialogen undervejs!

Tro på dig selv!
Udbyggede perspektiver, eller helt nye
I din opgave har du måske bevidst prioriteret noget fra, eller fravalgt at udbygge...du kan vælge at forsætte i den tråd, dog skal det fortsat handle om dit overordnede emne...
Man må godt blive klogere...
Hvis man efter aflevering er blevet opmærksom på fejl, eller mangler, så kan man nævne disse, samt begrunde, fx manglende referencer, steder med postulering, nye tilkomne "strømninger" ...dog må det ikke fylde for meget!
Et kort rids af ...
Dit problemfelt, herunder din problemformulering... - din legitimering af valget ud fra faglige (biologifag), og pædagogiske/didaktiske overvejeler
Skal jeg sige hvad der står i opgaven?
Du skal kunne forsvare din opgave - samt være kritisk overfor din egen opgave. Der er flere eksempler på strategier for dit mundtlige afsæt...
Er du nervøs?
Det kan være en god idé at sige i eksamenssituationen at du er nervøs. Det har ingen betydning for bedømmelsen af dig.

Du må gerne holde pauser og tænke dig om eller kigge i dine noter, hvis du lige har mistet overblikket og tråden

Se eksaminatorerne som dine allierede i eksamenslokalet. Vi er kun ude på at få dig bedst muligt igennem eksamen
Strategier ved tvivl?
Planlæg din strategi i forhold til hvis du ikke kan svare eller bliver usikker. Du kan f.eks. altid spørge: ”må jeg få spørgsmålet igen?" eller "kan vi vende tilbage til dette spørgsmål senere?” Det har ingen betydning for eksamensbedømmelsen og eksaminator vil gøre sit ypperste for, at du forstår spørgsmålet
Mundtlig eksamen -
basic
Vær velforberedt og medbring disposition til hvad du ønsker den mundtlige eksamen skal indeholde:

Planlæg hvordan du gerne vil have eksamenssituationen skal foregå og planlæg den i detaljer, vær instillet på og sæt gerne ord på at du er forberedt på at det er en dialog der skal finde sted
Hvordan startes eksamen op?
Start med at fortælle, en begrundelse for
hvad
du vil fortælle (en indledning)

og efterfølgende
fortæl det du ønsker at bringe i spil (indholdet)

til sidst fortælle hvad du har fortalt dem (konklusion)
Hvad siger studieordningen?
1.1. Lærerfaglig undersøgelseskompetence til
a.at undersøge, afgrænse, beskrive, analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger og udviklingsmuligheder, der vedrører lærerens opgaver og skolens virksomhed med anvendelse af relevant teoretisk og praktisk indsigt,
b.at inddrage forskellige positioner, (f.eks. elever, forældre, ledelse) og anlægge relevante perspektiver i analysen af lærerfaglige temaer og problemstillinger,
c.at fastholde og beskrive dilemmaer, modsætningsforhold, konfliktuerende mål og undertrykkende aspekter i relationer og strukturer og den adfærd og de handlinger det afstedkommer,
d.at indsamle, behandle og anvende relevant empiri fra skolevirkeligheden i form af oplevelser, erfaringer og viden fra praktikken og anden praksis,
e.at sammentænke og anvende faglige og pædagogiske teorier, begreber og metoder og
f.at begrunde og argumentere for lærerfaglige handlinger med professionel indsigt og kritisk distance i et udviklingsperspektiv.

1.2. Lærerfaglig formidlingskompetence til
a.at formidle lærerarbejdets relationelle, kommunikative, paradoksale og mangesidige karakter mundtligt og skriftligt og
b.at redegøre for resultater af analyser gennem systematisk argumentation som tegn på anvendelse af grundlæggende akademiske arbejdsmetoder, der er forudsætning for adgang til kompetencegivende videreuddannelse på master- og kandidatniveau.
Full transcript