Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Välfärdssystemet – ursprung och modeller

No description
by

Joel Tedgård

on 11 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Välfärdssystemet – ursprung och modeller

Välfärdssystemet – ursprung och modeller
Vad är ett välfärdssystem?
Välfärd - en beskrivning av människors levnadsförhållanden

Ofta utgår det ifrån människors ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden och arbetsförhållanden

Ett välfärdssystem är det system som samhället bygger upp för att skapa så hög välfärd som möjligt för dess invånare - mäts i HDI

Kallas ibland även "social trygghet" eller "socialt skyddsnät
Historia
I bondesamhället fanns inget behov för ett välfärdssamhälle - välfärden garanterades av husbonden och familjen

Industrialiseringen
innebar nya förutsättningar - arbetsgivaren betalade endast ut lön och familjen fanns nu plötsligt långt borta

Privata sjuk-, arbetslöshets- och pensionskassor uppstod därför för att försäkra mot otrygghet

Problem: De fattigaste hade inte råd
Historia
- Staten tog efterhand över dessa kassor - på så sätt kunde man garantera alla medborgares trygghet

- Med en god ekonomisk tillväxt och en stark politisk vilja från (s) växte sig välfärdssamhället allt större under 1900-talet

- Att bygga ut välfärden var en avgörande del av "folkhemmet"
Olika välfärdssystem
- Den universella modellen

- Den behovsprövade modellen

- Grundtrygghets modellen

- Den korporativa modellen
Den universella modellen
- Omfatta alla medborgare - alla får lika oavsett inkomst

- I Sverige har vi denna modell när det gäller generell välfärd som folkpension, barnbidrag och sjukförsäkring

- Ska även miljonärer få barnbidrag?
Ideologiska skillnader
Vem ska omfattas?
Den behovsprövande modellen
- Bara den som behöver hjälp ska få den

- Exempelvis social- och bostadsbidrag
Grundtrygghetsmodellen
Alla garanteras en ersättning vid sjukdom och arbetslöshet

Ersättningen är mycket låg - detta för att få bidragstagaren att anstränga sig mer
De som behöver
Alla
Vem ska ha huvudansvaret?
Medborgarna
Samhället
Socialism och socialliberalism
Nyliberalism
Kristdemokrati
Konservatism
Den korporativa modellen
- Stat, arbetsgivare och anställd samarbetar och garanterar tillsammans välfärdssystemet

- Viss del ingår i dina anställningsvillkor
- Kräver en kontrollapparat
- Vanligt i USA & Japan
Historia
- Genom välfärdssamhället ville Socialdemokraterna minska skillnaderna mellan människor och skapa världens bästa skola och sjukvård

- Välfärdens utbyggnad skapade också många nya jobb. Idag arbetar ca 1,2 miljoner människor i den offentliga sektorn

- De senaste 20 åren har välfärden minskat och till viss del privatiserats
KONSERVATIV VÄLFÄRDSMODELL

KONSERVATIV SYN- FAMILJEN
LIBERAL VÄLFÄRDSMODELL- INDIVIDEN SJÄLV
SOCIALDEMOKRATISK SYN- SAMHÄLLET
VEM ANSVARAR FÖR TRYGGHETEN?
De 3 ideologiernas välfärdsmodeller
LIBERAL VÄLFÄRDSMODELL

SOCIALDEMOKRATISK VÄLFÄRDSMODELL

INDIVIDEN SKA SJÄLV GARANTERA SIN TRYGGHET

MARKNADENS PRIVATA ALTERNATIV:

FÖRSÄKRINGSBOLAG HAR STOR MAKT OCH STÅR FÖR UTBUDET

AVTAL MED ARBETSGIVARE BLIR AVGÖRANDE

LÅG TRYGGHETSNIVÅ FÖR LÅGINKOMSTTAGARE

GAMMAL KVINNA SOM INTE KAN SKÖTA STÄDNING OCH HYGIEN
KVINNAN HAR BARN OCH BARNBARN I SAMMA STAD.

VEM SKA HJÄLPA MED STÄDNING OCH HYGIEN? HEMTJÄNST ELLER SLÄKTEN?UNGT GIFT PAR.
KVINNAN ÄR HÖGINKOMSTTAGARE.
MANNEN ÄR SJUK.

Förlita sig på fruns inkomster eller vara självständig gentemot henne?


VEM HAR ANSVAR FÖR TRYGGHETEN?


URSPRUNG: KATOLSKA KYRKAN
KÄRNFAMILJEN OCH BESTÅENDE VÄRDEN
TRADITIONELLA KÖNSROLLER
FAMILJEN, KYRKAN OCH IDEELLA ORGANISATIONER ANSVARAR
BARNOMSORG ÄR SVÅRTILLGÄNGLIGT VILKET CEMENTERAR KÖNSROLLER YTTERLIGARE

De 3 ideologiernas välfärdsmodeller
GENERELL VÄLFÄRD SOM SKA GARANTERA ALLAS TRYGGHET

FAMILJEN & IDEELLA ORGANISATIONER HAR MINDRE MAKT

VÄLUTBYGGD BARNOMSORG OCH ÄLDREOMSORG

STATEN STÅR FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGAR

TJUGO ÅRIG MAN MED RIKA FÖRÄLDRAR.
20-ÅRINGEN HAR EKONOMISKA PROBLEM.

TIGGA FRÅN FÖRÄLDRARNA eller vara självständig gentemot dem?
Full transcript