Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wat is de verzorgingsstaat

No description
by

ryel boumeester

on 31 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wat is de verzorgingsstaat

Wat is de verzorgingsstaat
Blz. 150 t/m 153
Verzorgingsstaat =
De overheid bemoeit zich actief met de
welvaart
en het
welzijn
van haar inwoners

Welvaart =
Het beschikken over voldoende
inkomen om onze behoeften te
vervullen
Welzijn =
Hoe we ons geestelijk
en lichamelijk voelen
De kern van de verzorgingsstaat:

Solidariteit:
als er bereidheid is in een groep of samenleving om risico's met elkaar te delen
De drie pijlers van de verzorgingsstaat
Goed onderwijs
Goede gezondheidszorg
Sociale zekerheid
Goed onderwijs
- ontplooiing

- hoogopgeleiden betalen
meer belasting wat
gunstig is voor de
verzorgingsstaat
Goede gezondheidszorg
- Je wordt opgevangen
als je ziek bent
zorgverzekering

- Ouderenzorg

- zwangerschapsverlof

- etc.
sociale zekerheid
- als je werkt, sociale
premies betalen

- Alle Nederlanders
belasting betalen

- Socialezekerheidsstelsel:

dat mensen verzekert
van een inkomen zijn
bij werkloosheid, ziekte,
ouderdom of
arbeidsongeschiktheid
Nederland is een
sociale rechtsstaat

Burgers hebben sociale grondrechten
maar ook (sociale) plichten
voorbeelden:
- voldoende werkgelegenheid
- bestaanszekerheid en
welvaart
- een goed leefmilieu
- volksgezondheid en voldoende
woongelegenheid
- goed onderwijs
voorbeelden:
- betalen van premies
- sollicitatieplicht
De hoofdrolspelers van de verzorgingsstaat
Burgers
- zelf verantwoordelijk

- betalen een deel van
de verzorgingsstaat
in de vorm van
premies en belasting
Overheid
grootste rol bij de overheid:
- collectieve voorzieningen
- garandeert een inkomen
- stimuleren werkgelegenheid
- inzetten voor goede
arbeidsomstandigheden
- helpen goede arbeidsvoorwaarden
te scheppen
- bevordert het welzijn van mensen
werknemers- en werkgeversorganisaties
- werknemers vakbonden:
organisaties die de collectieve en individuele belangen van werknemers behartigen.

-Vakbonden die samenwerken:
vakcentrale (FNV)


-Werkgevers werkgeversorganisaties

-Vakbonden en werkgeversorganisaties stellen samen een collectieve arbeidsovereenkomst op per bedrijfstak
Het kan ook anders
Planeconomie:
- communistisch
- productiemiddelen in
handen van de overheid
- corruptie
- iedereen kreeg werk tegen
ongeveer hetzelfde loon
- Rusland
-
gelijkheid


Vrijemarkteconomie:
- overheid bemoeit zich
nauwelijks met economie
- belastingen laag
- veel bijbetalen voor
gezondheidszorg en
onderwijs
- Verenigde Staten
-
vrijheid
De Welfare Triangle
Markt
Overheid
particulier initiatief/
civil society

De vier V's van de verzorgingsstaat
Verbinden
Verzekeren
Verzorgen
Verheffen
Sociale cohesie in de samenleving
Verzekeren tegen grote inkomensachteruitgang:
AOW, WW, bijstand
hulp voor mensen die (al dan niet tijdelijk) niet
voor zichzelf kunnen zorgen
ontplooien van talenten
Scandinavisch
Angelsaksisch
corporatistisch
Soorten verzorgingsstaten
- hoog voorzieningenniveau
maar niet iedereen heeft
recht op een uitkering

- afzonderlijke voorzieningen
voor bepaalde beroepsgroepen

- werknemers en werkgevers
spelen een belangrijke rol

- werknemers beschermd tegen
risico ontslag of ziekte

- vooral inkomen gezin beschermt

- vrouwen en oudere mannen
minder vaak aan het werk
in dit type verzorgingsstaat
- uitgebreid stelsel van sociale zekerheid

- hoog voorzieningenniveau

- flexibele arbeidsmarkt

- relatief hoge en algemeen toegankelijke
uitkeringen

- uitgebreide verlofregelingen

- hoge belastingen en premies

- overheid actief om mensen aan het werk
te krijgen

- hierdoor hoge arbeidsparticipatie


- veel lager niveau van sociale voorzieningen

- moeilijk om een uitkering te krijgen

- duur van een uitkering is korter en bedrag
lager

- overheid doet weinig om mensen aan het
werk te krijgen

- eigen verantwoordelijkheid, vrijheid en particulier initiatief staan centraal
Vrijheid
Gelijkheid
Solidariteit
Wie zou wat moeten doen? (10 min)
bepaal in je groepje wie er
(overheid, markt of particulier initiatief) verantwoordelijk is in de volgende situaties:

1. Studiefinanciering: lenen of krijgen? (en van wie)

2. Thuiszorg voor je bejaarde oma/opa.

3. Je moeder wil gaan werken, maar je broertje van 2 jaar kan niet alleen thuisblijven. Hoe op te lossen?

4. Je breekt je been op je werk en je kunt niet meer werken. Wie draait er op voor de kosten?

5. Afgestudeerd en nog steeds geen werk. Wat nu?

Werkboek

maken begrippenlijst en opdracht 6, 7, 8, 9
Vandaag


Herhalen vorige les

Behandelen paragraaf 1

Wie moeten er hulp krijgen?
Pieter is 40 jaar oud. Hij rookt al vanaf zijn 16de. Bij Pieter is vorige maand longkanker geconstateerd. Hij moet een zware behandeling ondergaan. Moet Pieter worden bijgestaan door de overheid?

Kim is 6 jaar. Haar vader is chirurg en haar moeder is de eigenaresse van een kledingwinkel. De winkel loopt zo goed dat zij hier van rond zouden kunnen komen. De ouders krijgen kinderbijslag voor Kim. Moeten alle ouders kinderbijslag krijgen, ook als zij zelf al een hoog inkomen hebben?

Hoe denken jullie hier over?
quiz
Vraag 1:
welke waarde sluit aan bij de hoek markt in de Welfare Triangle?
a. gelijkheid
b. vrijheid
c. solidariteit
Vraag 2:
welke V sluit aan bij de pijler goed onderwijs?
a. verbinden
b. verzorgen
c. verheffen
d. verzekeren
Vraag 3:
wat zijn de drie pijlers van de verzorgingsstaat?


Vraag 4:
Wat zijn de hoofdrolspelers van de verzorgingsstaat?


Teken de Welfare triangle met bijpassende waarden.
Full transcript