Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Keynesianism

No description
by

Ashkan Abbasi

on 3 December 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Keynesianism

Keynesianism
Brittiska ekonomen John Maynard Keynes

Deltar vid fredsförhandlingarna i Versailles

Kritisk till segrarmakternas krav på Tyskland eftersom dessa omöjliggör ekonomisk återhämtning

Är också skeptisk till marknadens möjlighet att skapa full sysselsättning, dvs. ett läge där alla har jobb


År 1936 publiceras "The General Theory of Employment, Interest and Money"

Keynes analyserar och förklarar den rådande lågkonjunkturen som skapat stor arbetslöshet och social misär

Krisen förklarar Keynes med att hävda att efterfrågan på varor och tjänster är för låg

För oss är detta logiskt, men för dåtidens ekonomer var detta en revolutionerande tanke
Lösningen på problemet var, enligt Keynes, att staten aktivt skulle jobba för att öka efterfrågan

Staten skulle bedriva så kallad expansiv finans- och
penningpolitik

Den kunde låna pengar för att skapa arbeten genom olika projekt

Den kunde också bidra till hushållens inkomster genom ökade bidrag

Den kunde sänka räntan för att öka investeringarna och lånandet

Allt detta bidrog till att skapa en ökad efterfrågan
Ekonomin kunde återhämtade sig
När det var högkonjunktur och risk för överhettning skulle staten jobba för att kyla av ekonomin genom att minska efterfrågan

Staten skulle alltså bedriva stabiliseringspolitik och denna skulle vara kontracyklisk

Så här ser modellen ut
Franklin D Roosevelt (president 1933–45) nödhjälpspaket The New Deal - infrastruktur och den offentliga sektorn.

Bland annat byggs Hooverdammen under denna tid
Följden blir att USA:s ekonomi återhämtar sig efter år av lågkonjunktur

Multiplikatoreffekten 1000 arbeten leder till 2000

Tongivande 1930-1970-talet
Efter andra världskrigets slut fortsätter Keynes inspirera den ekonomiska politiken

Bland annat ligger hans idéer till grund för Marshallplanen som påskyndar Europas ekonomiska återhämtning genom amerikanska investeringar och lån
Ett av den keynesianska arbetsskapande politikens problem var att den gav upphov till inflation.

Det här sambandet bevisades av ekonomen William Phillips

Kurvan visar att inflationen kommer vara hög ifall arbetslösheten är låg

Kurvan visar också att arbetslösheten kommer vara hög ifall inflationen är låg
För keynesianska ekonomer var detta dock inget problem eftersom det var lätt att välja mellan inflation och arbetslöshet.
Ytterligare ett problem var att stabiliseringspolitiken ofta finanseriades med hjälp av lån, som för eller senare skulle betalas tillbaka.

Detta fick följder för samhällsekonomin
"In the long run we are all dead...."
Efterfrågan styr ekonomin
Staten ska påverka efterfrågan för att styra ekonomin
Politiken ska vara kontracyklisk
Expansiv ekonomisk politik
Medvetna val mellan inflation och arbetslöshet enligt Phillipskurvan
Keynesianismens byggstenar
Keynesianismens problem
Keynesianismen utmålades som mirakellösning på ekonomiska problem
Användes och fungerade så fort ekonomin går hackigt
Men så börjar 1970-talet...
Följden blir en minskad efterfrågan på västerländska produkter, vilket följs av en lågkonjunktur
Västvärldens regeringar svarar med expansiv finanspolitik

Lånar pengar för att finansiera olika satsningar som ska öka efterfrågan på varor och tjänster

Följden av detta blir inflation eftersom mängden pengar i samhället ökar

Ekonomin vägrar dock vända och lågkonjunkturen fortsätter
Det här beror på:

Den bristande efterfrågan är internationell och därför kan inte enskilda stater påverka den i någon riktning

Dessutom gör de ökade oljepriserna att staterna måste lägga sina pengar på olja snarare än varor och tjänster.

Vid tiden var nämligen olja det viktigaste drivmedlet.

Den internationella handeln minskar alltså under 1970-talet, vilket slår hårt mot exportberoende länder som Sverige
Svenska staten försökte lösa problemen med industriakuten, som gav stöd till de krisande industrierna.

Sådana åtgärder var dock verkningslösa eftersom det inte fanns någon efterfrågan på deras produkter.
Inflation
Stagflation
Lågkonjunktur
(Stagnation)
Svensk industri tvingades istället hitta andra områden, där det fanns pengar att tjäna.

Detta innebar en strukturomvandling i ekonomin, som innebar att nya näringar, inom bioteknik, mikroelektronik och informationsteknik växte fram.

Andra länder genomgick liknande processer, men vissa klarade inte av omställningen utan drabbades hårt med arbetslöshet och folkförflyttning som följd.
Besök: www.jornmark.se för exempel på hur vissa samhällen drabbats av krisen på 1970-talet.

Den stora depressionen: Wall Street-Krashen 1929, USA:s aktiebörscentrum, drabbades av ett kraftigt aktiekursrasEn tidigare allt för hög förväntan på stigande aktiekurser hade lett till att stort antal människor lånat pengar för att köpa aktier. När aktierna blev mer eller mindre värdelösa stod människor som hade tagit lån för aktieinköp med stora skulder - Konkurser och arbetslöshet (25 %)


Lågkonjunktur som spred sig till Latinamerika och Europa. Tyskland (1932) hade en arbetslöshet på 43 %, vad hände sedan?

Depressionen visade att den klassiska ekonomiska liberalismens teorier om att samhällsekonomin på egen hand kan skapa en jämvikt med efterfrågan och utbud inte stämde
Konjunkturteorin:

Keynes: Problemet i en lågkonjunktur var den låga efterfrågan på varor och tjänster och boven till den höga arbetslösheten

- Staten går in och påverkar för att släta ut konjunktursvängningarna

- Dalar: sänkt skatt, ökade bidrag, offentliga arbeten, t.ex. vägbyggen
- Toppar: höjd skatt, sänkta bidrag

= Gasa och bromsa med hjälp av finanspolitik

Full transcript