Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Piter Jelles !mpulse

een presentatie over het leren op het Piter Jellers !mpulse
by

Ralph de Jong

on 4 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Piter Jelles !mpulse

!mpulse is..
WEEK OP !MPULSE
SAMEN LEREN SAMEN LEVEN
Ruimte voor leerlingen en teamleden
Piter Jelles
VISIE IN VOGELVLUCHT
Vaste schooltijden
Leergebieden en vakken
Niveaugroep per onderdeel
Setting/ ruimte voor passie
Community tijd
Coaching
Portfoliogesprek per 10 weken
Ruimte eigen leerproces
Samen leven samen leren
!mpulse in de samenleving
• Leerdoelgericht leren
• Intensieve begeleiding van leerlingen
en hecht contact met de ouders
• Zelf leren en samenwerken

• Gemotiveerde en onderzoekende leerlingen en docenten
• Hechte samenwerking team en leerlingen
• Plezier en veiligheid op school
• Leerlingen zijn eigenaar van het leerproces
•Voordelen op vervolgopleiding
(MBO, HBO, UNIVERSITEIT)

Rondleiding door leerlingen, bezoek
in lessen (alle belangstellenden)
Dagje meedraaien op !mpulse
Open Dag: 29 januari 2014
Doemiddag: 19 februari 2014
Website: http://impulse.piterjelles.nl
Twitter: Impulse058
Kennismaken met !mpulse
Dat heeft als resultaat:
!
Leerlinggestuurd project
PERIODE 10 weken
5 uren per week
WISKUNDE
Sport & Spel
Mens & Maatschappij
Mens &
Natuur
Nederlands
Kunst & Cultuur
Frans
Duits
Engels
VMBO-TL / HAVO / VWO
!mpulse 3.0
VOORBEELD SETTING

Iedereen bij een Commissie:

OC- Ontvangst Commissie
Horeca Commissie
!mpulse Magazine Commissie
MAANDAG 8:30-10:30
VRIJDAG 14:00-15:30
SAMEN BOUWEN AAN DE SCHOOL
Rooster op !mpulse
Iedereenkomst
VrijdagmiddagCafe
max. 65 leerlingen
intakegesprek
SETTING
COACHING
Persoonlijke ontwikkeling
Vaste coach
Portfoliogesprek 4 x per jaar
Coach voor meerdere jaren
DOELEN
persoonlijke & gemeenschappelijke
Inchecken & verwachting
Piter Jelles !mpulse
concept en praktijk
Mix-and-Match en !Mpulse
Inventarisatie deelnemers
Actief met stellingen
hoe leert een docent?
hoe leert een leerling?
Terugkoppelen / evaluatie
settingplan
settingprotocol
externe experts
beoordeling
"Een leerling is niet een lege fles die moet worden gevuld, maar een smeulend vuurtje dat moet worden aangewakkerd."

M. de Montaigne
Stellingen
1.Studenten/leerlingen leren het beste door te luisteren, te lezen en te schrijven.
2. Digitaal leren maakt contact met de docent volledig overbodig
3.De belangrijkste taak van de docent is kennis overdragen
4.Een goede leraar maakt zichzelf overbodig
Stelling?
Studenten/leerlingen leren het beste door te luisteren, te lezen en te schrijven.
Hoe meer fouten ik maak des te meer ik kan leren
Digitaal leren maakt contact met de docent volledig overbodig
De belangrijkste taak van de docent is kennis overdragen
Hoe activeer je een student?
Hoe motiveer je een student?
Hoe leert een student?

Wat kan jou motiveren?
Wanneer ben jij actief aan de slag?
Hoe leer je zelf het beste?
parallelle proces
OVER DE LIJN
leerwens / doel van vandaag
2013-2014
SETTING OP MAANDAG EN DONDERDAG
SETTING 2.0
Combineren van schakels in de school
Wat betekend de nieuwe opzet voor: de leerling, de coach, de tutor?
Context vanuit leerling: leerlingen kiezen zelf het settingonderwerp
Beoordelen gaat via beoordelingscommissie / Teamleden - ontwikkeling richting bovenbouw en settingcommissie
Begeleiding Periode 1 en 2 - studenten, periode 3 - medeleerlingen, doel is begeleiding overbodig maken
Grote settingblokken - centraal, kleine blokken in de klassen. In de klassen is het doel: inspireren, motiveren, activeren, confronteren. (let op verslaglegging in settingplan)
Binnen lestijd en activiteiten van alle leergebieden en vakken is setting een vast en terugkerend onderwerp. (groepsniveau en individueel) uitdaging: specifieke leerdoelen.
Setting kost geen tijd maar levert tijd op voor teamleden. Leerdoelen van de setting sluiten inhoud van het vak mogelijk af of maakt werken aan inhoud van vak mogelijk. Contex en content
Beoordelen Setting 2.0
Behaald/ Niet behaald
Persoonlijke leerdoelen (Settingkompas)
Settingplan
Mindmap
Feedback (medeleerlingen, studenten e.d.
Externe experts (buiten de school)
Deelname aan presentatie
Deelname evaluatie
Eigen niveau +1 (ontwikkeling)
Beoordeling geeft coach inzicht
Onderzoeksverslag richting leergebied/vak
Vanuit portfolio is ontwikkeling ll zichtbaar

Setting vormt belangrijk onderdeel van
overgang en assesment.
SETTINGBEGELEIDER OP !MPULSE
Settingperiode 1:16 september 2013 -31 oktober 2013
Settingperiode 2 11 november 2013 - 16 januari 2014

1.Coachgroep NHL heeft eigen lokaal onder beheer
2.Verschillende settinggroepen in het lokaal
3.Opstart en afsluiting - bespreken wensen en verwachtingen
4.Actief in: motiveren, bevragen, confronteren, ondersteunen, uitdagen, grenzen verleggen.
5. Coachen om leerlingen in actieve rol te zetten.
6. Coachgroep evalueert gezamenlijk met de groepen en onderling.
7. Coachgroep geeft duidelijke feedback aan groepen.
8. Coachgroep brengt verslag uit naar Settingcoordinatoren
9. Coachgroepen kunnen vooraf, tijdens en na de settingblokken overleggen met Ralph en Ernesto (koffie vooraf)
10. SETTINGHANDBOEK geeft alle tips en tricks

Je bent een volwaardig teamlid van onze school.
ouders & leerling

Excellentieprogramma havo en vwo
levensecht leren in de praktijk
projectgestuurd
Mensen om mij heen hebben vertrouwen in de keuzes die ik maak
Ik stel vragen als ik iets niet begrijp
Ik heb controle nodig van een docent
Des te meer fouten ik maak des te meer ik kan leren
Ik moet op school zelf keuzes kunnen maken
SETTINGBEGELEIDER OP !MPULSE
Settingperiode 1:15 september 2014 -30 oktober 2014
Settingperiode 2 10 november 2014 - 15 januari 2015

1.Coachgroep NHL heeft eigen lokaal onder beheer
2.Verschillende settinggroepen in het lokaal
3.Opstart en afsluiting - bespreken wensen en verwachtingen
4.Actief in: motiveren, bevragen, confronteren, ondersteunen, uitdagen, grenzen verleggen.
5. Coachen om leerlingen in actieve rol te zetten.
6. Coachgroep evalueert gezamenlijk met de groepen en onderling.
7. Coachgroep geeft duidelijke feedback aan groepen.
8. Coachgroep brengt verslag uit naar Settingcoordinatoren
9. Coachgroepen kunnen vooraf, tijdens en na de settingblokken overleggen met Ralph en Ernesto (koffie vooraf)
10. SETTINGHANDBOEK geeft alle tips en tricks

Je bent een volwaardig teamlid van onze school.
Full transcript