Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GRUPLA PSiKOLOJiK DANIŞMA KURAMLARI AŞAĞIDAKi DÖRT TEMEL BAŞ

No description
by

ceren akdağ

on 24 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GRUPLA PSiKOLOJiK DANIŞMA KURAMLARI AŞAĞIDAKi DÖRT TEMEL BAŞ

GRUPLA PSiKOLOJiK DANIŞMA KURAMLARI AŞAĞIDAKi DÖRT TEMEL BAŞLIK ALTINDA ELE ALINMIŞTIR:
1. ANALiTiK KURAMLAR
• Psikanalitik Kuram
• Adler Kuramı
2. YAŞANTISAL-iLiŞKiSEL YÖNELiMLi KURAMLAR
• Birey Merkezli Kuram
• Varoluşçu Kuram
• Gestalt Kuramı
3. EYLEM KURAMLAR
• Davranışçı Kuram
• Bilişsel Davranışçı Kuram
• Gerçeklik Kuramı
4. POSTMODERN YAKLAŞIMLAR
• Kısa Süreli Psikolojik Danışma Kuramı
• Çok Kültürlü Psikolojik Danışma Kuramı (Corey ve Corey, 2002).


3.Eylem Kuramları
a.Davranışçı Kuram
Davranışçı kuram, özellikle 1970’li yıllarda psikanalitik kuramın temel ilkelerine karşıt bir durum sergileyerek, psikolojik danışma sürecinde odağı geçmişten ziyade şimdiye, bilinçaltından ziyade gözlemlenen davranışa çeken, net amaçları olan ve çabuk değişimin hedeflendiği kısa sureli bir yaklaşımdır(seligman,2006)
Davranışçı gruplarda amaç grup üyelerine değişim gereken davranışları ve bunları nasıl gerçekleştirebileceklerini fark ettirmek, öğrendikleri davranışları günlük yaşantılarına aktarmalarına yardımcı olmak ve problemlerini çözme konusunda daha davranış odaklı öğretmektir(Gladding,2008).

Grup Sürecinin Gelişim Evreleri
Gladding(2008), davranışçı grupları 7 evrede ele almaktadır. İlk evre grubun amacı, üye seçimi , oturum süresi ve sıklığı gibi konuların ele alındığı grubu oluşturma evresidir. Daha sonraki evrede ön görüşme yapılır. Bunu , grup sürecinin başlaması ile grup üyelerinin paylaşımını arttırmanın amaçladığı beklentilerin paylaşılması evresi izler. Eylem evresinin başlangıcı olarak kabul edilen bir sonraki evrede ise her bir üye için soruna davranışsal bakış açısı belirleme üzerine durulur ve üyelere başlatan Tepki-Sonuç modeli öğretilir.
Bundan sonraki evre üyelerin değişim için model oluşturduğu ve uyguladığı evredir. Bu evrede grup üyeleri ne yapmaları gerektiği konusunda daha nettir, çünkü değiştirmek istedikleri davranış(lar) belirli hale gelmiştir. Daha sonraki evre , grup üyelerinin grup ortamında öğrendikleri davranışları gerçek yaşam ortamında denedikleri, grupta öğrendiklerini doğal ortama taşıması evresidir. Grubun son evresi ise davranış değişikliğin sürdürülmesini amaçladığı evredir.
Grup Liderinin Rolü ve işlevi
Grup lideri davranışçı yaklaşımla yürütülen gruplarda, uygun müdahale yöntemleri kullanarak üyelerin amaçlarına ulaşma konusunda onlarla çalışsan ve işlevsel olmayan davranışı belirleyen sistemik bir planlayıcı rolündedir( Vander kolk, 1985).
Teknikler
Pekiştirme, söndürme, model olma, davranış değiştirme ve kendini kontrol, sistematik duyarsızlaştırma ve sosyal beceri eğitimleri grupta kullanılan başlıca tekniklerdir(Glandding,2008;Vander kolk, 1985).


Genel Degerlendirme
Davranışçı yaklaşımla yürütülen grupların bilimsel araştırmaya elverişli olması , kısa süreli ve şimdi ve burada odaklı olması, farklı üye ihtiyaçları için uygulanabilmesi, bireye grup bitince de kendini kontrol edebileceğini göstermesi ve farklı kuramsal yaklaşımlarla birleştirilerek kullanabilmesi , davranışlı grupların güçlü yönleridir(Gladding, 2008).
b.Bilişsel Davranışçı Kuramlar
Bilişsel davranışçı kuramlar davranışçı kuram ve bilişsel kuramın birleşmesi ile ortaya çıkan, davranıştan daha çok bilişlere odaklanan ancak her iki yaklaşımın da tekniklerini bütünleştiren, yapılandırılmış , yönlendirici ve zaman sınırlı yaklaşımlardır( Seligman,2006).
Bilişsel davranışçı gruplar özellikle uzun süreli psikolojik danışma sürecine girmek için yeterli olanağı yada zamanı olmayan bireyler için uygundur.
Bilişsel davranışçı grupların dört temel özelliği vardır: 1)iyi planlanmış bir mantıksal çerçeve sahip olma 2) üyelerin günlük yaşamlarında daha etkin olduklarını hissetmelerine yardımcı olacak beceri eğitimleri sunma 3)grupta öğrenilen becerilerin grup süreci dışında da kullanılmasına odaklanma 4) grup üyelerini kendi çabalarıyla gelişim göstereceklei konusunda cesaretlendirme( Scott ve Stadling,1998).

Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi
Grup sürecinin gelişim evreleri
ADDT gruplarında grup liderli ilk olarak kuram hakkında grup üyelerine bilgi verir. Bu evrede önemli olan, grup üyelerini ADDT’nin dayandığı temel ilkelerin geçerli ve uygulanabilir olduğuna inandırmak olduğundan, grup liderleri ilk oturumun en az yarısını buna ayırır(Gladding,2008). Daha sonra bir grup üyesi yaşadığı sorunu anlatır ve bu sorun A-B-C modeli ile analiz edilir. Bu süreçte grup üyeleri ve lider üyeye şimdiki zamanda yada gelecek zaman odaklı geribildirim verir.
Full transcript