Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Дипломний проект

Дипломний проект
by

Vovanich KVN

on 24 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Дипломний проект

Double click anywhere & add an idea Дипломний проект ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ Нелінійний фільтр випадкових сигналів на фоні завад з використанням функціональних рядів Виконав Курапов В.М Науковий керівник Бойко І.Ф Нелінійний фільтр - пристрій для обробки сигналів, вихід якого не є лінійним оператором від вхідного сигналу. Нелінійні фільтри широко використовуються в техніці, електроніці та обробки сигналів. Особливо часто нелінійні фільтри використовуються в цифровій обробці даних. Цифрові фільтри на сьогоднішній день застосовуються практично скрізь,
де потрібна обробка сигналів, зокрема в спектральному аналізі, обробці
зображень, обробці відео. До останнього часу в цифровій обробці даних в основному використовувалися методи лінійної фільтрації, що пов'язано з наявністю відповідного математичного апарату, простотою розрахунку лінійних фільтрів. У той же час використання методів лінійної фільтрації не дозволяє отримати прийнятне рішення в ряді практично важливих завдань. Відомо, наприклад, що завдання оптимальної фільтрації допускає рішення в класі лінійних фільтрів тільки в тому випадку, коли сигнал і перешкода незалежні . Насправді перешкода може залежати від корисного сигналу, мати мультиплікативний характер або закон розподілу, відмінний від нормального, наприклад, являти собою імпульсний шум. У цих випадках оптимальним рішенням буде нелінійний фільтр. Саме тому задачею на дипломний проект являється розробка нелінійного цифрового фільтра. Однією з найбільш ефективних реалізацій, нелінійних цифрових фільтрів є використання FPGA (Field Programmable Gate Array).
За основу нелінійного цифрового фільтра візьмемо нелінійний КІХ фільтр урисоновського типу який зображено на Рис 1.1


Рис 1.1 Структурна схема цифрового КІХ фільтра

Робота цифрового КІХ-фільтра описується різницевим рівнянням
Різницеве рівняння, що описує зв'язок між вхідним і вихідним сигналами фільтра показано на формулі : Розглянемо основні підходи при виборі ПЛІС для реалізації проекта. Як відомо, під час вибору елементної бази керуються такими критеріями відбору:
• Швидкодія;
• Логічна ємність, достатня для реалізації алгоритму;
• Вартість володіння засобами розробки, що включає як вартість програмного забезпечення, так наявність і вартість апаратних засобів налагодження;
• Наявність методичної та технічної підтримки;
• Наявність і надійність українських постачальників; Засіб розробки Quartus II - це наступний крок у проектуванні пристроїв, включаючи розробку закінчених систем на одному програмованому кристалі .
Програмне забезпечення Quartus II надає повний цикл для створення високопродуктивних систем на кристалі. Реалізація
В Quartus ІІ створюємо новий проект за допомогою New Project wizard в вкладці вибору сімейства ПЛІС обираємо FLEX 6000. Після того як створили проект , створюємо новий файл з розширенням vhd . На мові VHDL описуємо КІХ фільтр, зберігаємо та компілюємо. Результат компіляції Після вдалої компіляції проекту створюємо Block symbol file (bsf)
Блок схема цифрового КІХ фільтра наведена на рис 1.3


Вхідні дані зчитуються з входу din [7 .. 0] по передньому фронту синхросигналу 'c'
Результат подається на вихід sout [15..0] Для тестування схеми написана програма яка моделює подачу на вхід цифрового фільтра аналога  δ функції Тобто на вхід фільтра din [7 .. 0] подається сигнал "00000001", який збуджує фільтр .
На виході фільтра - його імпульсна характеристика. Блок схема фільтра Результат моделювання ВИСНОВОК


У дипломному проекті розроблений нелінійний фільтр на базі цифрового нелінійного фільтра урисоновського типу з кінченою імпульсною характеристикою, на базі ПЛІС Altera сімейства FLEX 6000 . Розробка фільтра та опис проводився за допомогою мови програмування VHDL. Середовищем програмування був вибраний безкоштовний САПР фірми Altera Quartus II Web edition. В результаті реалізації цифрового нелінійного фільтра був написаний код програми , яка описує фільтр , код програми для перевірки роботи фільтра , була розроблена структурна та блок схема КІХ фільтра урисоновського типу .Перевірка фільтра була проведена в ModelSim Altera 6.4a. В результаті компіляції фільтра отримана імпульсна характеристика вихідного сигналу.
Також був проведений аналіз екологічної безпеки , та виконанні розрахунки щодо умов роботи під час реалізації фільтра на ПЛІС.
Матеріали дипломного проекту рекомендується використовувати при проведені наукових досліджень, у навчальному процесі та в практичній діяльності фахівців. Привет
Full transcript