Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Үйлдвэрлэлийн дадлагын тайлан

No description
by

Baabatbold Batbaatar

on 24 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Үйлдвэрлэлийн дадлагын тайлан

Үйлдвэрлэлийн дадлагын тайлан
Зорилго:
Танхимд онолоор үзэж сурсан мэдлэгээ ашиглан өөрийн мэргэжилийн ажлын байран дээр дадлага хийж практик чадвар эзэмшин өнөөгийн нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдсөн салбартаа бодитой хувь нэмэр оруулахуйц чадварлаг боловсон хүчин болох нь миний зорилго юм.
Ус хангамжийн системийн гадна шугам угсралт

Ухлага: Гүн 1.76 - 3.14м, трапец хэлбэртэй.
Шуудууны ёроолын тэгшилгээ:
Худгийн амсрын бетон цутгалт:
Ус хангамжийн систем ба түүний бүтэц
Ямар нэг объект (хот суурин газар, үйлдвэр гэх мэт)-ыг усаар хангахад зориулагдсан иж бүрэн инженерийн байгууламжуудыг усан хангамжийи систем гэнэ.
Ус хангамжийн систем нь дараах үндсэн элементүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:
Ус хүлээн авах байгууламж
Насосны станц
Ус цэвэрлэх болон боловсруулах байгууламж
Ус дамжуулах сүлжээ ба дамжуулах хоолой
Тохируулах болон нөөцлөх усан сан


Уг системийн цэвэр усны эх үүсвэр нь гүний 2 ширхэг худаг. Ус дамжуулах гол шугам, ус цуглуулах шугам, ус түгээх цагираг сүлжээ, усан сан ,гүний худаг гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Гурван тэс сумын ус хангамжийн системийн ерөнхий бүтэц:
Үзлэгийн худаг суурилуулах:
Шавардлага болон битумэн түрхлэг:
УББИ-4 ангийн оюутан Б.Батбаатар
"Ус хангамж"
Сүвлэх:
Гурвантэс сумын бохир ус зайлуулах шугам сүлжээ

Бохир усны хорооллын доторхи цуглуулах шугамд 150мм-ийн голчтой HDPE SN8kH/m2 маркийн хуванцар хоолой 1163м, 200мм-ийн голчтой HDPE SN8kH/m2 маркийн хуванцар хоолой 212м, бохир усны гол шугамд 250мм-ийн голчтой HDPE SN8kH/m2 маркийн хуванцар хоолой 1483м төлөвлөгдсөн. Бохир усны дундаж зардал 226м3/хон байна. Бохир усны шугам, цэвэрлэх байгууламжийг төлөвлөхдөө газрын гадаргын өндөржилтийг ашиглан өргөлтийн насос ашиглахгүйгээр өөрийн урсгалаар цэвэрлэгдээд гарах боломжтойгоор тооцож зураг төслийг боловсруулсан.
Бохир усны хоолой суурилуулах
Ус дамжуулах хоолойн шилжилтийн процесс:
Судлаачдын үзэж байгаагаар шугам хоолойн эвдрэл нь дараах шалтгааны улмаас үүсч байна гэж үзсэн байдаг.
·         60 %-ийн тохиолдол нь –шилжилтийн процесс, гидравлик цохилт, чичиргээнээс;
·         25 % нь – элэгдлээс;
·         15 % нь – байгалийн үзэгдэл буюу форс-мажор нөхцөл байдлаас үүдэлтэй .

Системийн ажиллагааны явцад давтагдаж байгаа тоо, ажиллагааны горимд эзэлж байгаа байдлаар шилжилтийн процессийг
үндсэн
болон
онцгой
гэж хувааж болно.
Шилжилтийн процесс дахь гидравлик цохилтоос үүсэх их даралтыг зайлшгүй хязгаарын хэмжээнд багасгах үүднээс гидравлик цохилтоос хамгаалах арга, хэрэгслүүдийг төлөвлөнө. Хамгаалалтын төлөвлөлт нь зөвхөн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ихсэж байгаа даралт буюу эерэг даралтыг багасгах зорилгоор хязгаарлагдахгүй бөгөөд даралтат систем дэх хамгийн бага сөрөг даралт буюу бараг вакуум орчин бий болохоос хамгаалах зорилготой байна.
Инженерийн шугам сүлжээний хонгилын систем
ДҮГНЭЛТ
Ямар нэг объект (хот суурин газар, үйлдвэр гэх мэт)-ыг усаар хангахад зориулагдсан иж бүрэн инженерийн байгууламжуудыг усан хангамжийи систем гэнэ.
Шугам хоолойн шилжилтийн процесст анализ хийж практик нөлөөллийг бууруулснаар шугам хоолойн эвдрэл гэмтлийг 60 орчим хувиар бууруулах боломжтой.
Инженерийн шугам сүлжээний хонгилын систем нь барьж байгуулахад өртөг өндөртэй хэдий ч ∓〖40〗^0 С-ийн хооронд хэлбэлздэг манай орны нөхцөлд тохиромжтой. Ашиглалтын явцад урсгал зардал бага гарах маш том давуу талтай юм.
Ус хангамжийн системийн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд хамгийн чухал зүйл нь ажлыг зураг унших, түүнтэй ажиллах юм.
Full transcript