Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Negara

No description
by

Nazira Fazil

on 14 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Negara

1995
2000
2010
1990
2005
Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Negara
ekonomi dan pembangunan negara
-menyediakan peluang pekerjaan
-meningkatkan taraf hidup
-menambahkan pendapatan negara
-meningkatkan infrastruktur
-mengurangkan import
-memindahkan teknologi
-menggalakkan proses pembandaran

PELUANG PEKERJAAN
i) Kegiatan ekonomi telah menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk
ii) Peluang pekerjaan telah menurunkan kadar penggangguran
iii) Sektor perindustrian sebagai pengurus kilang , jurutera mesin , dan operator pengeluaran
iv) Sektor perikanan sebagai nelayan , tekong dan juruselam
v) Sektor perlombongan sebagai jurutera dan buruh am
vi) Jenis pekerjaan yang paling digemari di Malaysia ialah sebagai jurujual

PENINGKATAN TARAF HIDUP

a) Pendapatan purata penduduk Malaysia telah meningkat dengan kemajuan dalam kegiatan ekonomi
b) Peningkatan pendapatan perkapita (purata pendapatan bagi setiap orang penduduk dalam setahun) memberi kesan kepada penduduk , iaitu :
meningkatkan kuasa beli penduduk;
taraf kesihatan dan pendidikan meningkat
mampu membeli makanan yang lebih berzat dan berkhasiat
mempu menghantar anak untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara
c) Kini , kebanyakan rakyat malaysia mampu memiliki rumah , kereta , dan komputer
PENDAPATAN
a) Pendapatan negara diperoleh daripada eksport , cukai , dan kauntungan daripada perniagaan
b) Tukaran wang asing diperoleh daripada eksport barangan
c) Pada tahun 2003 , jumlah pendapatan eksport malaysia ialah RM343 bilion
d) Cukai dikenakan ke atas barangan import , eksport , dan pendapatan
e) Pendapatan negara juga diperoleh daripada:
perniagaan oleh syarikat milik negara seperti PETRONAS
pelaburan kerajaan dalam syarikat Tenaga Nasional Berhad dan PLUS Berhad
INFRASTRUKTUR
a) Kegiatan ekonomi turut meningkatkan kemudahan infrastuktur negara seperti jaringan pengangkutan , bekalan air , elektrik dan komunikasi
b) Perkembangan kegiatan ekonomi telah menyebabkan pembinaan infrastuktur dijalankan dengan begitu pesat
c) Perkhidmatan keretapi elektrik seperti LRT , STAR , monorel dan ERL juga diperkenalkan untuk memudahkan pergerakan penduduk dan pelancong

PENGURANGAN IMPORT
a) Kegitan ekonomi yang paling banyak membantu dalam pengurangan import ialah perindustrian
b) Kebolehan malaysia dalam membuat barangan buatan kilang telah mengurangkan import barangan butan kilang yang pada suatu masa dahulu merupakan import utama negara
c) Kini , malaysia bukan sahaja mampu membuat barangan kilang sendiri malahan telah mengeksport barangan buatan kilangnya ke negara lain
PEMBANDARAN

a) Pembandaran adalah proses perkembangan sesebuah kawasan petempatan dari sebuah pekan menjadi bandar , sebuah bandar menjadi bandar lebih besar dan seterusnya
b) Proses pembandaran akan melibatkan beberapa perkara , iaitu :

Petambahan jumlah penduduk
perubahan dan pertambahan fungsi bandar
pertambahan kemudahan asas dan infrastuktur
perubahan dan petambahan kegiatan ekonomi
petambahan saiz bandar
perubahan gaya hidup
c) Bandar-bandar tersebut telah mengalami proses pembandaran yang lebih pesat dengan pertambahan kegiatan ekonomi lain seperti perindustrian , perniagaan ,perdagangan dan perkhidmatan.
Full transcript