Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Politológia

Politológia
by

Syi

on 22 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Politológia

„Vegyük le egy kicsit a túl nagy felelősséget a politikusok válláról! Az, ami ma Magyarországon van, nem néhány száz vagy néhány ezer politikusnak a keze munkája. Nem azért alakult így, mert voltak ostoba vagy gazember politikusok kormányon vagy ellenzékben. Hanem azért, mert mi, magyarok - nem megegyezéses alapon persze -, közösen ide juttattuk a dolgokat."
Kövér László, 2009
Ha nem nyalsz, szopni fogsz
Steril a segge a sok nyalástól
Az a korrupció, amiből miket kihagynak
Keresd a nőt!
Oszd meg és uralkodj
Az állam én vagyok. (XIV. Lajos, francia király, XVII. sz. közepe)
A demokráciával szembeni legjobb érv egy átlagos választóval való ötperces beszélgetés. (Winston Churchill)
A demokrácia a legrosszabb kormányzati forma – nem számítva az összes többit, amellyel az emberiség megpróbálkozott. (Winston Churchill)
A politika – mint Kossuth Lajostól is tudhatjuk – az „exigentiák", vagyis a lehetőségek tudománya.
A kormány az a testület, ami mindig megtartja, amit ígér. Ha pénzt ígér, azt is megtartja. (Karinthy Frigyes)
He higgy neki! Csak a javadat akarja.
A háború alatt egy brit kormányülésen egy miniszter azzal állt elő, hogy a hadiállapotra tekintettel nullázzák le a kulturális kiadásokat, és a felszabaduló összeget fordítsák fegyverekre. Mire Churchill így válaszolt: Rendben, de akkor miért is harcolunk?
1918: The first links are established between national politics and the advertising industry in the US. Will B. Hays, then chairman of the Republican National Committee, hires leading ad man Albert Lasker to promote the party. The Republicans win in 1920.
a médiakommunikációs alapfogalmakat, modelleket, megismerjék
a média és a politikai folyamat közötti kapcsolatrendszert érintő nézeteket, a politika (politikusok) és a média
összefonódására vonatkozó felfogásokat, a politikai kampányokban alkalmazott marketingstratégiákat.
1. Fogalomértelmezések: kommunikáció és média fogalma, a kommunikációs folyamat ismérvei, elemei.
2. Társadalmi és tömegkommunikációs modellek: Newcomb, Westley és MacLean, Gerbner modelljei, vala-
mint a koncentrikuskör-modell, lövedékelmélet, a korlátozott hatások modellje, az erős hatások modell-
je.
3. A kommunikáció verbális szintje: a politika nyelve és szimbólumai.
4. A kommunikáció nonverbális kódjai: kinezika, proxemika, taktilika, kronemika, ikonika, paranyelv. A
nem verbális szimbólumok jelentősége a politikusi imázs alakításában.
5. Magyarországi médiapiaci körkép.
6. Vizuális kommunikáció és megjelenési formái. A politikai reklám.
7. A vizuális manipuláció lehetőségei a politikai imázsteremtésben.
8. A média pszeudoesemény-teremtési funkciója. A politika medializálódása.
9. A kommunikáció pragmatikája: a társadalmi köztér fejlődéstörténete és szerepe a politikai folya matok
alakításában.
10. Marketingstratégiák a választási kampányokban. Kampányelemzések.
Kötelező és ajánlott irodalom:
Kapitány Ágnes–Kapitány Gábor: Értékválasztás ’98. Új Mandátum, Budapest, 1998, valamint a további köte-
tek.
Kiss Balázs: Politikai kommunikáció. Szöveggyűjtemény. Rejtjel, Budapest, 2000.
Mazzoleni, Gianpietro: Politikai kommunikáció. Osiris Kiadó, Budapest, 2002.
Newman, Bruce I.: A politika tömegmarketingje. Bagolyvár, Budapest, 2000.
Newman, Bruce I.: Politikai marketing mint kampánystratégia. Bagolyvár, Budapest, 1999.
Róka Jolán: Kommunikációtan. Századvég, Budapest, 2002.
Tóth Csaba–Török Gábor: Politika és kommunikáció. Századvég, Budapest, 2002.
Bajomi-Lázár Péter: Magyar médiatörténet. Akadémiai kiadó, 2005.
Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Antenna, 2006.
Antal Zsolt és Gazsó Tibor: Magyar médiahelyzet. Századvég, 2005.
Bayer József és Bajomi-Lázár Péter: Globalizáció, média, politika. MTA Politikai Tudományok Intézete, 2005.
Jany János, Ilosvai Gábor, Bölcskei János: Médiajogi kézikönyv. Osiris kiadó, 2000.
Kiss Balázs és Boda Zsolt: Politika az interneten. Századvég kiadó, 2005.
Gubcsi Lajos, Négy nap, amely megrengette az országot
média és politika
nómenklatúra, a káderhatásköri lista
”A káderhatáskör a következő fontosabb személyi ügyekre terjed ki:
- kinevezés (választás), előléptetés, áthelyezés, felmentés, leváltás, visszahívás, alacsonyabb munkakörbe helyezés;
- minősítés;- kormánykitüntetés;- magasabb szintű politikai és állami iskolára küldés;- hosszabb időtartamú hivatalos külföldi kiutazás;- fegyelmi eljárás kezdeményezésének engedélyezése.”
(A Központi Bizottság 1977. október 18-i hatásköri listája)
”A Központi Bizottsága) A Szervezeti Szabályzat alapján saját tagjai közül megválasztja...b) Kinevezi ...c) Megválasztásuk, illetve kinevezésük előtt állást foglal az alábbi tisztségekre javasoltak ügyében ...”

(A Központi Bizottság és szerveinek 1968. január 23-i hatásköri listája)
politikai választások
Németh György: Hogyan nyerjük meg a választásokat?
Politikai propaganda a köztársaságkori Rómában
http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_01_tavasz/01_hogyan_nyerjuk
társadalmi választások elmélete
1944-1947: 1. Köztársaság – koalíciós időszak
1947-1949: a kommunista uralom kiépülése
1949-1956: Rákosi-korszak
1956-1985: Kádár-korszak
1985-1989: a kommunista uralom felbomlása, rendszerváltás
1990-2010: 2. Köztársaság – demokratikus időszak
kis
magyar
politikatörténet
1990 utáni magyar parlamenti választások eredményei
pártok, regionális preferenciák
trendek, pártok, országos 2. fordulós adatok
társadalomstatisztikai, regionális, településföldrajzi különbségek
MSZP-gócpontok, Budapest, 1990
MDF-Rózsadomb, Budapest, 1994 - felsőfokú végzettség, Budapest, 1990
felsőfokú végzettség, országos
jövedelemadó, országos
gépkocsi ellátottság, országos
telefon-ellátottság, országos
újonnan épített lakások, országos, 1990
vallási megoszlás, 1890-1949
szórványkisebbség: FKGP, Budapest, 1990, 1994
politikai földrajz
Syi, Cselekvéselmélet dióhéjban, Budapest: Typotex, 2008
Novák Zoltán, Az MSZMP Budapesti Reformköre (http://mek.oszk.hu/01900/01961/html)
Bibó István, Az európai társadalomfejlődés értelme, in: Válogatott tanulmányok III, Magvető, 1986, 5-123.o.(http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/430.html)
Max Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet. A megértő szociológia alapvonalai, KJK, 1987
Alapfogalmak (http://mokk.bme.hu/hallgato/bevszociologia/weber1)
Az uralom szociológiája (http://mokk.bme.hu/hallgato/bevszociologia/weber2)
Szakadát István, A politikai cselekvések szabályszerűségei, in: S.Nagy Katalin (szerk.), Bevezetés a szociológiába, Budapest: BME, 2006 (http://mokk.bme.hu/archive/szocjegyzet_polszoc)
Szakadát István: Káderfo(r)gó, in: Társadalmi Szemle, 1992/7-8. (http://mokk.bme.hu/archive/kaderforgo)
Mészáros József, Szakadát István, Választási eljárások – választási rendszerek, BME Szociológia Tanszék, 1993 (http://mokk.bme.hu/archive/valalg_1993)
Kovács Éva, A terek és aszobrok emlékezete (1988-1990) - Etűd a magyar rendszerváltó mítoszokról
Irodalom
http://polkom.blog.hu/2010/03/10/uj_minoseg_a_negativ_kampanyvideokban
http://www.wired.com/dangerroom/2013/05/able-archer-scare/
http://magyarnarancs.hu/belpol/oszod_es_a_2006-os_kampanyigeretek_egymasra_figyelve-67617
http://hvg.hu/velemeny/20130524_tudom_ki_szivarogtatta_ki_az_oszodi
http://www.nol.hu/archivum/archiv-402097?ref=sso
http://hirszerzo.hu/hirek/2006/5/27/13412_gyurcsany_sokkolta_a_szocialistakat
___________________________
http://prezi.com/0pjdeebprp5h/
___________________________
___________________________
http://prezi.com/fa6nqtzyshch/
___________________________
"Nem ismeri el felelősségét az izraeli kémrepülőgépek ügyében a Nemzeti Közlekedési Hatóság szerdán felmentett igazgatója. Vágó József először a hírTV-nek nyilatkozott, miután Hónig Péter közlekedési miniszter felfüggesztette állásából."

Vágó József "nyilatkozata a következő volt:

"Nem nyilatkozom."
hírTV Híradó:
összeesküvés-elméletek
mediatizált politika
aforizmák
szovjet-típusú, pártállami, kommunista-bolsevik uralmi szerkezet történetileg egyedi vonása
Oszd be és uralkodj!
____________________________
http://prezi.com/x6tu2wk5dgqe/
____________________________
Társadalomföldrajz
politikai diskurzus elemzés
Mi a hatalom?
Politológia
____________________________
http://prezi.com/1vrpvaj2mdye/
____________________________
pártállam
-- http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rQX2lwKS3Pg --
perszonalitás
szolidaritás
szubszidiaritás
önkormányzatiság
önsegítség
önrendelkezés
szuverenitás
individualitás
autonómia
hatáskörmegosztás
arányosság
emberi méltóság
Quadragesimo Anno (QA) c. körlevél 79–80.pontjai
Az Egyház társadalmi tanítása. Dokumentumok. Szent István Tarsulat, Budapest, é.n.,
„[...] a szolidaritás kölcsönös kötelezettségvállalást, illetve egymás megsegítésének készségét jelenti. [...] Míg a perszonalitáselv a személy emberjogi státusát rögzíti a kölcsönös elismerésviszony értelmében, vagyis minden ember, mint személy alapvető jogigényét fejti ki, addig a szolidaritáselvben ennek a jogigénynek megfelelő kötelességekről van szó, amelyek egy jogközösség keretén belül mindenkit köteleznek, és a jogközösség egészére is vonatkoznak. Ilyen értelemben a szolidaritás elve társadalmi együttműködésre kötelez, amelynek célja mindenki számára biztosítani a személy emberjogi státusát.”
„Igaz ugyan, a történelem is világosan bizonyítja, hogy a körülmények változásával sok olyan feladatot, amelyeket korábban kisebb szervezettségi fokú társulások is képesek voltak ellátni, ma már csak nagyobb szervezetek tudnak elvégezni. A társadalomelmélet szilárd és öröktörvényű elve a rendkívülien fontos alapelv (in philosophia sociali gravissimum principium), amelyet sem megcáfolni, sem megváltoztatni nem lehetséges; ez így szól: amit az egyes egyének (singularis homo) saját erejükből és képességeik révén meg tudnak valósítani, azt a hatáskörükből kivenni (erripere = szó szerint: erőszakosan elragadni, elrabolni) és a közösségre bízni tilos; éppen így mindazt, amit egy kisebb és alacsonyabb szinten szerveződött közösség képes végrehajtani és ellátni, egy nagyobb és magasabb szinten szerveződésre áthárítani jogszerűtlenség és egyúttal súlyos bűn, a társadalom helyes rendjének felforgatása, mivel minden társadalmi tevékenység lényegénél és bennerejlő erejénél fogva segíteni – szubszidiálni – köteles a társadalmi egész egyes részeit, ellenben soha nem szabad bomlasztani vagy bekebeleznie azokat (cum socialis qumvis opera vi naturaqum sua subsidium affere membris corporis socialis debeat, numquam ver eadem destruere el absorbere).” (79)
„A kézenfekvő megoldás tehát az, ha az állami vezetés a kisebb jelentőségű teendők és problémák megoldását, amelyek őt amúgy is csak szétforgácsolják, átengedi az alacsonyabb szervezettségű csoportoknak: ezáltal szabadabban, határozottabban, tehát hatékonyabban tudja elvégezni azt, ami kizárólag az ő hatáskörébe tartozik, s amit ennélfogva csak ő képes megtenni irányító, ellenőrző, preferáló és korlátozó tevékenysége révén, ahogy a konkrét helyzet vagy szükség követeli. Az államférfiak legyenek meggyőződve arról, hogy minél tökéletesebben működik a különbözõ társadalmi feladatokra szerveződő alakulatok rendje az említett szubszidiaritási elv érvényesítésével (quo perfectius, servato hoc subsidiarii officii principio, hierarchicus inter diversas consociationes ordo viguerit), annál nagyobb lesz az államhatalom tekintélye és cselekvésének hatásfoka, annál sikeresebb lesz és annál kedvezőbb helyzetbe kerül maga az állam is.”(80)
az olajár alakulása
a cenzúra ártalmas
http://index.hu/gazdasag/penzbeszel/2012/01/03/magyarorszag_nem_argentina/
hvg.hu: Felelősnek tartja-e magát a forintgyengülés miatt?
Orbán Viktor: Mármint a jegybankelnök úr? Erről nem nyilatkozott.
hvg.hu: Nem. Ön, miniszterelnök úr!
Orbán Viktor: Semmilyen személyes felelőssége a jegybank elnöknek nem került szóba a tárgyaláson.
hvg.hu: Ön, személy szerint!
Orbán Viktor: Az sem.
nyilvános szereplés
http://huntv.info/cb/video/BORMABRU63NA/Kormányzó-Újévi-köszöntője
forrás "http://www.youtube.com/watch?v=vPawzK0b58c"
http://gondola.hu/cikkek/78880-A_Jobbik_webes_univerzuma.html
megatrendek
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/sulyos_meglepetesek_varnak_a_politikusokra_es_rank.517872.html
TTR ráta
A nők teljes termékenységi rátája (TTR) azt fejezi ki, hogy egy szülőképes korú nő az élete során mennyi gyereket hoz a világra. Ha ennek a rátának az értéke 2,1-2,2 alá süllyed, akkor az adott népesség hosszú távon csökkenni fog függetlenül attól, hogy pillanatnyilag mennyire emelkedik.
Magyarország termékenységi rátája 2011-ben 1,24 volt a KSH adatai szerint.
1. Megatrend: elöregedés
2. Megatrend: egyre kevesebben, egyre kevesebbet fogunk dolgozni
3. Megatrend: növekedés
4. Megatrend: a fejlődés gyorsulása
mo-i trendek
államcsínyekről, puccsokról:
Edward Luttwak. Coup D'État: A Practical Handbook, Harvard University Press, 1979
http://www.magyardiplo.hu/archivum/2013-február/1097-az-orban-rezsim-politikai-teologiaja
Carl Schmitt
Pokol Béla
http://jesz.ajk.elte.hu/pokol21.html
érpataki polgármester
Full transcript