Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of IHP

No description
by

elly punter

on 9 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of IHP

individueel handelingsplan
DOSSIER
onderzoeksverslagen
administratieve gegevens
handelingsplan
evolutieverslagen
...
totaalbeeld
doelen
strategieën en planning
evaluatiecriteria
= dynamisch proces
observatie en onderzoek, plan en planning
uitvoering en bijsturing...
TOTAALBEELD
client
gezin
netwerk
ook positieve kanten!
wiens beeld?
persoon zelf
ouders
hulpverlener
verleden, heden, toekomst
toen ik klein was, woonde ik thuis.. ik was dol op mijn mama die steeds met mij speelde, en ik hielp papa op de boerderij. ...
Moeder had in deze tijd veel steun van haar ouders. ...


toen ik naar school ging, bleef ik op het internaat. Ik miste mijn mama heel erg. Gelukkig was er Tiny, die bij mij in de klas zat...
De ouders zijn gescheiden toen Tom 12 werd. ...
cognitie,emotie, zelfredzaamheid
intelligentie, sociale relaties, motoriek,
gezondheid, seksualiteit, werkhouding,
zelfbeeld, toekomstbeeld, ...
doelenboom
doelenhiërarchie
EIGENAAR ZIJN
SMART
HULPVRAAG
geef mij...
vraag ouders
kind
hulpverlener
pedagogisch vaardige ouders
luisteren
grenzen stellen
ik boodschappen
Body
Body
Body
eigen ruis onderdrukken
herhalen boodschap
Body
Body
Body
Body
persoonlijk
positief
concreet gedrag
voorwaarden
eindtermen
termijn
EERSTE GRAADSSTRATEGIE
RELATIE
KLIMAAT
SITUATIEHANTERING

TWEEDE GRAADSTRATEGIE

PLANNING
: wwwwhw?
criterium?
norm?
- dagboek
- individueel begeleider
- dossier op PC
vormvoorwaarden
overzichtelijk, beknopt
datum, auteur,
volledigheid
objectief taalgebruik
oppassen met bijv. nwn,
niet etiketterend
geen vakjargon...
oefening doelen formuleren
Jef moet leren tegen zijn verlies te kunnen
Het positief zelfbeeld van Piet bevorderen
Marieke een vertrouwensrelatie aanbieden
Nicole moet haar boosheid leren beheersen
Ik maak drie keer per week warm eten
nut?
organisatie van de hulp
bijsturen
positie cliënt ondersteunen
vraaggestuurde hulp!
inzagerecht?
klachtenbehandeling?
randvoorwaarden
model
betrokkenen:
team
cliënt en/of familie
Diagnose
verloop
hypothesen
onderzoeken
inhoud
besluit
Doelen
Strategieën
Uitvoering
Evaluatie
Rapportage
algemene doelen
tussendoelen/specifieke doelen
werkdoelen
6 stappen:
Emmy is een 17-jarige puber. Zij is heel timide, teruggetrokken. Haar schoolse vaardigheden zijn op niveau. Ze voelt zich minderwaardig, stelt zichzelf steeds op het achterplan.
Doelstelling : Emmy heeft meer vertrouwen in zichzelf : ze kan complimentjes van de groepsleiding aanvaarden, durft in de leefgroep een taak op zich nemen, kan positieve eigenschappen van zichzelf benoemen.


Interventies :
1. Omgang en leefklimaat
•bij het corrigeren taakgerichte opmerkingen maken. Niet ‘dat heb je fout gedaan’ maar ‘de puzzel is fout’.
•veel positieve bevestiging geven
•bij een verbod onmiddellijk een alternatieve gedragswijze aanbieden en daarbij concrete aanwijzingen geven ten aanzien van de gewenste handeling (‘zus of zo gaat het gemakkelijker’).
•bespreken wat fout ging, maar een sfeer creëren waarin fouten kunnen gemaakt worden
•de eisen niet te hoog stellen, maar ook niet te laag.


2. Activiteiten
•bij het uitvoeren van activiteiten bespreken wat er te gebeuren staat en hoe de jongere de opdracht uit kan voeren. Haar op de goede weg helpen
•activiteiten zo duidelijk mogelijk uitleggen
•taken en karweien geven die de jongere zoveel mogelijk zelfstandig kan afmaken.

Indicator: positieve sociale contacten
Norm: 50% méér dan nu

Indicator: de kinderen liggen op het afgesproken uur in bed
Norm: na twee maanden lukt dit op 5 avonden van de 7.

Full transcript