Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

pk in de wijk (2)

ronde tafel gesprek HSAO
by

tonny van den berg

on 27 April 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of pk in de wijk (2)

eerste fase

onderzoek
inhoudelijke projecten
gericht op verberering
tweede fase

resultaten
voortzetting projecten
derde fase

wijziging structuur
voortzetting projecten rol partners: uitvoerders, afwchten, consumeren
rol gemeente: op afstand: kijken wat er gebeurt
rol hanzehogeschool: projectleider, onderzoeker rol partners: verwarring, afwachten
rol gemeente: transitie, subsidiegever
rol hanzehogeschool: verwarring, projectleider??? rol partners: projectleiding, uitvoerders
rol gemeente: betrokken bij onderzoek, uitvoering op afstand
rol hanzehogeschool: evaluator, procesbegeleider
advies hanzehogeschool
advies gemeente
advies veld
producten veld
theorieontwikkeling
http://www.pkindewijk.nl/docs_public/Eindrapportage%20VVE.pdf krachtwijk
meer verzuim
meer achterstand
meer zittenblijven
meer armoede gevoel
minder schoolplezier

2000:
opgroeikansen van kinderen
vergroten: Vensterschoool
- verdere ontwikkeling van vensterschool Koorenspoor langs triple S
- verder ontwikkeling andere Vensterscholen
- voorzetting van de inhoudelijek verbeteringen in het samenwerkingsverband
- invoegen van verbeteringen binnen de Hanzehhogeschool
- aanpassen van het integraal jeugdbeleid kenniscirculatie kennisvalorisatie
- verbetering Triple S
- verbetertraject VVE
kennisdisseminatie - vve
- doorontwikkeling Vensterschool Toekomst: stip aan de
horizon O2G2 VCOG SKSG COP groep CJG Gemeente Groningen Hanzehogeschool hoe zorg je ervoor dat de vensterschool
klaar is voor de toekomst en 'beleidsbestendig'. rol partners: vragenstellers
rol gemeente: vragenstellers/ opdrachtgever
rol hanzehogeschool: aanjager?
- vve materialen
- rapport 10-14 jarigen
- onderzoek ouderbetrokkenheid kennisdisseminatie toekomstbeelden Vensterschool Koorenspoor
integrerende studie
triple S
pilot veranderende vensterschool
voortzetting 10-14 jarigen
gebruik resultaten integraal jeugdbeleid kennisvalorisatie ouderbetrokkenheid
- onderzoek scholen naar beleid en uitvoering
- training professionals
VVE
- begrippenkaart
- omgevingsanalyse taalaanbod
- stroomschema toeleiding
- stroomschema screening binnenshools buitenschools leren:
- succesfactoren bi-bui leren
- campagne risicogedrag
- video's bij campagne risicogedrag
leefwereld 10-14 jarigen
- onderzoek naar risicogedrag
- onderzoek naar inzicht schoolkeuze kenniscirculatie VVE aanleiding

slechte samenwerking
weinig ouderbetrokkenheid
geen visie
Full transcript