Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

INDUSTRIJA SRBIJE

No description
by

Ana Olujic

on 28 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of INDUSTRIJA SRBIJE

Industrija Srbije
ŠTA JE TO INDUSTRIJA?
KOJI JE ZNACAJ INDUSTRIJE?
Industrija podrazumeva proizvodnju energije, eksploatisanje mineralnih neobradjenih resursa ili hemijsku i mašinsku prepradu neobradjenih resursa mineralnog, biljnog i životinjskog porekla u proizvode kojim se kasnije trguje.Industrija za preradu resursa koristi strucnu radnu snagu.
Zaceci industrje u Srbiji i
zastupljenost industrije u Srbiji
Prvo industrijsko preduzeće

Podela industrije
Prema vrsti sirovina koju obradjuje i gotovim proizvodima koje daje,industrija se deli na
grane
.
Važnije grane industrije su:
energetika,crna i obojena metalurgija,mašinska,elektro i hemijska,tekstilna,drvna
,
prehrambena industrija
i druge.
LAKA I TEŠKA INDUSTRIJA
Teška industrija
obuhvata eksploataciju mineralnih sirovina,priozvodnju sredstava kao i proizvodnju materijala (sirovina) koji se koriste u daljoj proizvodnji.Osim energetike,u ovu granu industrije spadaju i metalurgija,metalska industrija i teška hemijska industrija.

RAZVOJ I RAZMEŠTAJ SRPSKE INDUSTRIJE
-Pojedini delovi Srbije se razlikuju po razvijenosti i razmeštaju industrije.
-Pre kraja Prvog svetskog rata,mnogi sadašnji delovi Srbije bili su u sastavu drugih država,tako da razvoj njihove industrije nije zavisio od Srbije
-Pre Drugog svetskog rata, najveći broj industrijskih preduzeća se nalazio u Vojvodini, a najmanji broj na Kosovu i Metohiji i u ostalim južnim delovima Srbije.
-Nakon Drugog svetskog rata, pocelo je naglo razvijanje privrede (a samim tim i industrije) u Srbiji.
-Prvi petogodišnji plan (prva petoletka) je nakon obnove zemlje predlagao fokusiranje na razvitak teške industrije,jer se smatralo da je ona osnova svih privrednih i vanprivrednih delatnosti,a nakon toga, prešlo se na razvijanje lake industrije,i to narocito u privredno nedovoljno razvijenim krajevima Srbije
-Posle svetskih ratova,industrijska slika Srbije se umnogome promenila.Mnoga naselja u Srbiji sa industrijskim preduzećima postala su manji ili veći industrijski centri. Takvi su na primer:Vranje, Bujanovac, Priština, Gnjilane, Peć i dr.
-U prelaznoj fazi razvoja srpske industrije,došlo je do ratova na prostoru Balkana,koji su umnogome usporili srpski industrijski razvoj.
-Danas, Srbija nije dostigla ni polovinu nivoa industrijskog razvoja iz 1990.godine
-Industrija naše zemlje mnogo zaostaje u odnosu na nivo razvoja industrije visokorazvijenih zemalja Evrope i sveta.
Hvala na pažnji!:D
Name:
ANA OLUJIĆ

Class:

VII-3
Industrija je veoma znacajna zbog toga što predstavlja pogon za napredovanje privrede jednog društva.Razvijanje industrije doprinosi razvijanju drugih grana proizvodnih i neproizvodnih delatnosti.Njenim nastankom i razvitkom dolazi do krupnih promena u svim državama sveta,pa i u Srbiji.
nastalo je u centralnoj Srbiji,u
Kragujevcu,1851.godine,a prvi
top je u ovom preduzeću koji se zvao "Topolivnica" izliven 1853.godine.
Industrija je glavna privredna delatnost u Srbiji. Ona zapošljava najveći broj ljudi,najveća po obimu,ima najveći tržišni znacaj i najzapaženiji uticaj na razvoj drugih delatnosti, itd.
Laka indstrija-prerada tekstila
PREMA PREDMETU RADA INDUSTRIJA SE DELI NA:
1)
ekstaktivnu industriju
(obuhvata proizvodnju ruda,minerala i energije)
2)
preradjivacku industriju
(bavi se preradom sirovina mineralnog,biljnog i životinjskog porekla)
POSTOJI I PODELA NA:
1)
tešku industriju
2)
laku industriju
Hidroelektrana-ekstraktivna industrija
Teška industrija-mašinska industrija
Laka industrija
je deo industrije koji se bavi proizvodnjom i preradom sredstava za široku potrošnju.U nju spadaju:laka hemijska industrija,industrija kože i obuće, tekstilna industrija, prehrambena industrija,industrija celuloze i papira itd.
TIPOVI TERITORIJALNOG (PROSTORNOG) RAZMEŠTAJA INDUSTRIJE
-TIPOVI TERITORIJALNOG (PROSTORNOG) RAZMEŠTAJA INDUSTRIJE NA PROSTORU SRBIJE SU:
1)
monocentrican
(grcki
monos
-sam, jedan)
tip
industrijskog razvoja imaju oni krajevi u kojima se nalazi samo jedan industrijski centar. Ostala naselja u okolini su neindustrijska.
2)
moncenticno-disperzivan
(latinski
dispersus
-rasut, raspšen)
tip
jeste prelaz od monocentricnog ka policentricnom industrijskom razvoju. Takav razvoj imaju oni krajevi u kojima je industrija smeštena u jednom centru i drugim naseljima u njegovoj bližoj okolini.
3)
policentrican
(grcki
poly
-mnogo, više)
tip
zastupljen je u krajevima koji imaju više medjusobno udaljenih industrijskih centara. Oni su rasporedjeni tako da obezbedjuju tertorijalno ujednacen ili skladan razvoj svih delova istog kraja.
Industrijski centri Srbije
Niš- znacajan industrijski i saobraćajni centar
Kragujevac- znacajan kulturni i industrijski centar
Subotica-privredni centar severne Backe
-Izmedju pojedinih delova Srbije postoje velike razlike u nivou razvijenosti industrije.
-U Vojvodini, industrija je najviše razvijena u Backoj, nešto manje u Banatu, a najmanje u Sremu.
-Centralna Srbija ima nekoliko visokorazvijenih industrijskih podrucja: Beograd sa okolinom, Niš, Kragujevac, Cacak, Kruševac.
-Južni i jugozapadni delovi Srbije su najslabije industrijalizovani- Starovalško-raška visija, Kosovo i Metohija i deo jugoistocne Srbije.
Full transcript