Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Unitat 9 - La funció de nutrició

No description
by

Javier Aguilar

on 27 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Unitat 9 - La funció de nutrició

Unitat 9
La funció de nutrició

Per a què serveix la nutrició?
1. La funció de nutrició
pàg 186
Per a què serveix la nutrició?
2 motius!
Fabricar matèria
Obtenir energia
Tres fases:
1. Incorporar substàncies
2. Fabricar matèria i obtenir energia
3. Expulsar substàncies de rebuig
Dos tipus:
Autòtrofa
Heteròtrofa
Es fan el seu propi aliment
S'han de buscar l'aliment
plantes algues cianobacteris
animals fongs bacteris
pàg 195
Com es nodreixen els éssers vius simples?
2. La nutrició en els éssers vius senzills
pàg 187
pàg 196
Quins són?
Bacteris
Protozous i algues
Fongs
Autòtrofs
Heteròtrofs
- Fotosintètics
cianobacteris
- Quimiosintètics
bacteris del sofre
- Descomponedors
- Paràsits
- Simbionts
Experiment!
algues
protozous
Medi 1
Medi 1
Medi 2
Medi 2
Fotosintètics
Heteròtrofs
Experiment!
Heteròtrofs!
Sapròfits
Simbionts
Paràsits
Mengen matèria orgànica morta
Col·labora amb un altre organisme
Infecten un altre ésser viu
3. La nutrició de les plantes
pàg 189
Com es nodreixen les plantes?
3.1 La fotosíntesi
Procès el qual alguns organismes
capten la llum del sol per transformar matèria inorgànica
(CO i H O)
en orgànica
(sucre).
2
2
3.2 Entrada i sortida de gasos en les plantes
pàg 190
Fotosíntesi:
Serveix per fabricar matèria orgànica (aliment)
Respiració:
Serveix per obtenir energia de l'aliment amb l'ajuda de l'oxigen.
4. La nutrició en els animals
pàg 191
Com es nodreixen els animals?
Tenen nutrició __________ . S'han desenvolupat els següents aparells per realitzar-la:
Aparell digestiu
Transforma els aliments en nutrients
digestió intracel·lulars
digestió extracel·lular
2 tipus
a l'interior de les cèl·lules
a l'exterior de les cèl·lules
Externa
Interna
Digestió fora del cos
Digestió a dins del cos
Exemple: Aranyes
Exemple: Vertebrats
Aparell respiratori
Degrada els nutrients per obtenir energia
Diferents tipus de respiració
Cutània
A través de la pell
Brànquial
Mitjançant brànquies
Traqueal
Amb la tràquea
Pulmonar
Amb pulmons
Aparell circulatori
Distribueix l'oxigen i els nutrients pel cos i recull les substàncies de rebuig
Líquid
: Compost d'aigua, substàncies dissoltes i cèl·lules. Ex: la sang
Constituit per...
Vasos conductors
: per on circula el líquid
Cor
: fa bombejar el líquid.
Aparell circulatori obert
Aparell circulatori tancat
circuit obert
circuit tancat
Pàg 198
Aparell excretor
Elimina les substàncies de rebuig
CO
2
Urea
Organismes senzills
No tenen sistema excretor
Meduses
Esponges
Invertebrats
Diversos tipus d'organs
Ex: Tubs i glàndules
Vertebrats
Principalment ronyons + glandules sudorípares, pulmons i brànquies.
Pàg 198
Que entra per a l'examen!?
1. Fases, i tipus de nutrició
2. Conèixer els tipus de nutrició dels éssers vius senzills
3. Saber com funciona la fotosíntesi
4. Conèixer l'intercanvi de gasos en les plantes (fotsíntesi i respiració)
5. Saber les funcions i les característiques dels aparells que intervenen en la nutrició.
Full transcript