Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PSICOMOTRICITAT LINIA AUCOUTURIER

No description
by

Loli Escamilla Garcia

on 18 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PSICOMOTRICITAT LINIA AUCOUTURIER

la pràctica psicomotriu
d' AUCOUTURIER


-
PSICOMOTRICITAT VIVENCIAL DE BERNARD AUCOUTURIER
:
A la sala es treballa la vivència i expressivitat sensoriomotriu, on es respecten els sentiments i les emocions, les pors i els fantasmes.

-

PEDAGOGIA SISTÈMICA DE BERT HELLINGER:
Intergeneracional:
respectar la jerarquia i l'autoritat, l'ordre i la relació entre pares i fills. Els nenes/es necessiten ser sostinguts i continguts en les seves emocions.
Intrapersonal:
informacions sistèmiques adoptades de les vinculacions generacionals o biogràfiques.
Transgeneracional:
el lloc que ocupem, els vincles i les relacions establertes entre les diferents generacions: identitat i pertinença
Intrageneracional:
suposa socialització, complicitat, lleialtat amb l'igual, contagi d'emocions.
El cos bio-psico-social
que expressa a través de la Psicomotricitat
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Ritual d'entrada
Recordatori de normes
Desenvolupament
- Destrucció del mur
- Joc sensoriomotriu i simbòlic
- Recollida
- Representació i/o relaxació
- Ritual de sortida

OBJECTIUS

Obrir una porta a la comunicació
Acompanyar-los en la seva creativitat
Donar-los el suport adequat per al desenvolupament del pensament preoperatori

Agraiments
La pràctica psicomotriu de B. Aucouturier es basa en
l'expressivitat sensoriomotriu de l'infant.
les vivències, emocions, l'afectivitat i el pensament
G R À C I E S

aGRAeiXo l'oPOrtuniTAT d'EstAr aQuí PrimErAMent aLs mEus
PARES
pEr dOnarMe la
VIDA
, a
AuCouTuoRiER
pEr ExIsTir, A LeS
FAMILIES
pEr dipOSitar La seVA ConFiAnÇa en mi I aLs SeuS
FILLS/ES
pEr DeiXarMe ForMar PaRt dEls sEus moMenTs MàgICs. A La
MERI
PeR ComPtAr AmB mI, a
La FUB
i
a
TOTS
Vosaltres pEr EsColtAr-Me


DESENVOLUP-a- MENT
DE LA SESSIÓ
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
MARC TEÒRIC

RITUAL D'ENTRADA
RECONÈIXER A CADA NEN/A COM A PRESENTS I DISPONIBLES CORPORALMENT I EMOCIONALMENT
RECORDATORI DE NORMEs
DESTRUCCIÓ DEL MUR
JOC SENSORIOMOTRIU I SIMBÒLIC
RACÓ DE MATERIAL TOU
RACÓ DE MATERIAL DUR
RACÓ SIMBÒLIC
RITUAL DE SORTIDA
QUAN SONA EL TRIANGLE RECOLLIM EL MATERIAL
FORMEM UNA ROTLLANA
FEM UN JOC SENSITIU, D'EXPRESSIÓ CORPORAL, DE RELAXACIÓ...
ESPAI DE REPRESENTACIÓ
REPRESENTACIÓ:
ELS INFANTS PRENEN DISTÀNCIA EMOCIONAL PER MITJÀ DE LES CONSTRUCCIONS AMB FUSTES, EL DIBUIX, EL MODELATGE...
BERNARD AUCOUTURIER (1934)
Professor d'EF i
fisioterapeuta amb influències psicoanalítiques (Le Boulch, Freud, Freinet, Decroly, Klein, Winnicott, Dolto, Reich, Lacan...)
Al 2009 Aucouturier es separa de l’ A.S.E.F.O.P. (l'Associació Europea d’Escoles de Formació en Pràctica Psicomotriu) Crea una Escola internacional Aucouturier i imparteix la PPA a diferents països.
És un procés que va des de la globalitat fins a la descentració i el pensament operatori
Bernard crea una estructura d'intencions i intervencions en coherència amb el desenvolupament de les etapes psicomotrius per a que els infants puguin experimentar les seves necessitats i potencialitats motrius a través del joc i del moviment
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Tenint en compte el caràcter integral del desenvolupament psicomotriu dins de la sala de psicomotricitat, es treballen les competències:

Comunicatives
: en la seva vessant expresiva a través del cos i el llenguatge
Metodològiques
: relacionant informacions com les qualitats i quantitats d'objectes o infants que necessiten per a fer una construcció, la orientació en l'espai, la classificació, seriació, etc.
Personals
: per mitjà del treball de coneixement i interacció amb els objectes, els altres, la psicomotricista, l'espai i el temps. I l'autonomia per a decidir i actuar amb el cos i el moviment.
La capacitat de conviure i habitar en el món
: per mitjà de l'acceptació de normes d'actuació, de la participació en el joc cooperatiu dins la sala, etc
Així és com s'equipa la sala amb
estructures espacials

i

materials
que els nens i nenes poden investir en la seva experimentació espontània, en la seva
EXPRESSIVITAT SENSORIOMOTRIU
MATERIALS
DE LA
SALA
ACTITUD DEL/LA PSICOMOTRICISTA
* OBSERVADOR/A
* SEGURITZANT
* RESPECTUOS/A
* SIMBOL DE LLEI
* EMPÀTIC/A TÒNICA
* INTERVENCIÓ OCASIONAL
* VERBALITZACIÓ EXPLÍCITA
MATERIALS I RECORREGUT
- SENSORIOMOTOR:
Objectes fixes que constitueixen la infraestructa de la sala: espatlleres, bancs, taulons, poltres, plints, miralls...
Objectes mòbils que els infants poden traslladar, de contacte dur: bancs, taulons, petits i de contacte tou: matalassos, cubs d'escuma, coixins, pilotes, robes...
- contruccions simbòliques:
Objectes fixes com el mirall
Objectes mòbils de contacte tou: cubs d'escuma, roba, corda... i de contacte dur: pals, timbals o cilindres d'escuma dura, aros...
- REPRESENTACIÓ:
Objectes mobils com fustes de diferents mides i gruixos (de color natural), material de dibuix, material de modelar, contes...
Els paràmetres psicomotrius:
- El nen/a i el moviment
- El nen/a en relació amb l’espai
- El nen/a en relació amb el temps
- El nen/a en relació amb els objectes
- El nen/a en relació als altres

INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ AUCOUTURIER (PPA)
Revista AULA, nº 136. Editorial Graó. Barcelona)

" De les accions que produeixen plaer, els infants en fan accions repetitives pel plaer mateix, però també perquè els són necessàries per la seva maduració mental, perquè els ajuda a crear esquemes d'acció, i les seves formes de pensament"
en tota la seva globalitat i individualitat, respectant en tot moment el ritme i les capacitats
de cada infant
Fitxes d'observació grupal

Fitxes d'observació individual
Loli Escamilla Garcia
Mestra d'EI, Psicomotricista, Psicopedagoga i Pedagoga Sistèmica

actitud DE L'INFANT
durant el joc
JOCS DE SEGURETAT PROFUNDA (equilibri/desequilibri):
caigudes, balanceig, arrossegament, llençaments, rodaments...
ACTIVITATS SENSORIOMOTRIUS:
salts, grimpar, correr, trepar...
OPOSICIÓ:
verbal, discutir, empenyer, barallar-se, destruir piles de l'adult...
JOCS ARCAICS (pre-simbòlocs):
aparèixer-desaparèixer, persecució, devoració, construir/destruir, omplir i buidar...
JOCSIMBÒLICS:
imitació, repeticions, fixacions, amb principi i fi...
JOCS DE PRECISIÓ:
en el salt, equilibri, suggerència de jocs...
JOCS REGLATS:
suggereix alguna explicació
DESCENTRACIÓ:
capacitat/incapacitat, a vegades...
REPRESENTACIÓ (verbal, dibuix, modelat, construccions):
expressa el que va fer/no expressa, demana ajuda, copia, no fa res, apila fustes, conquesta l'alçada, alinea fustes, tanca la construcció...
BIBLIOGRAFIA:
Lapierre, André; Aucouturier Bernard (1985):
Simbologia del movimiento.
Barcelona.
Editorial Científico Médica.
Arnaiz, Pilar; Rabadán Marta; Vives, Iolanda (2001):

La psicomotricidad en la escuela:
una práctica preventiva y
educativa
. Málaga. Ediciones Aljibe.
Aucouturier, Bernard; Mendel, Gérard (2004):
¿Por qué los niños y las niñas se mueven tanto?:

Lugar de acción en el desarrollo psicomotor y la maduración psicológica de la infancia.
Barceolona. Graó.
Aucouturier, Bernard (2004):
Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz
. Barcelona. Graó.
Van Nieuwnhoven, Catherine; Aucouturier, Bernard; Danneels, Pascaline; Dezutter, Olivier; Frankard, Anne-Christine (2005):
Miedo a nada... miedo a todo..
.
: el niño y sus miedo.
Barcelona. Graó.
Aucouturier, Bernard (2012): L'enfant terrible
¿Qué hacer con el niño difícil en al escuela?
Barcelona. Graó.
Traveset Mercè; Parellada, Carles (2014):
REvolució del sistema educatiu
:
la pedagogia sistèmica multidimensional, un paradigma educatiu emergent.
Barcelona. Ed.Octaedro.
Full transcript