Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bune practici in aplicarea principiului interdisciplinaritatii

No description
by

Carmen Diana Cosman

on 15 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bune practici in aplicarea principiului interdisciplinaritatii

Bune practici în aplicarea principiului interdisciplinarității
APLICAȚII
Interdisciplinaritate dintre T.I.C. șsi Istorie
la clasa a XI-a
BIBLIOGRAFIE
Soft-urile utilizate în realizarea materialelor din prezentare:
- Pachetul Microsoft Office (Powerpoint, Word, Excel)
- Accesorii ale sistemului de operare Windows (Aplicația Paint)
- Geogebra - www.geogebra.org
Alte aplicații utile:
- Quizlet - www.quizlet.com
- Laboratoare virtuale de fizică, chimie si biologie - escoala.edu.ro
- Lecții virtuale de matematică, fizică si chimie - lectii-virtuale.ro
REPERE TEORETICE
În opinia lui G.
Văideanu
, interdisciplinaritatea „
implică un anumit grad de integrare între diferitele domenii ale cunoaşterii şi diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun permiţând schimburi de ordin conceptual şi metodologic
”.(G.
Văideanu
, 1988)
Interdisciplinaritatea este o formă de cooperare între discipline ştiinţifice diferite, care se realizează în principal respectând logica ştiinţelor respective, adaptate particularităţilor legii didactice şi-l ajută pe elev în formarea unei imagini unitare a realităţii, dezvoltându-i o gândire integratoare.

“Interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitelor arii curriculare.” Ea presupune interacţiunea deschisă între anumite competenţe sau conţinuturi interdependente din două sau mai multe discipline, bazată pe un suport epistemologic ce implică intersectarea disciplinelor.

SCOPUL ABORDĂRII
2
Interdisciplinaritatea implică stabilirea şi folosirea unor conexiuni între limbaje explicative sau operaţii, cu scopul diminuării diferenţelor care apar între clasicele discipline de învăţământ.
Predarea şi învăţarea unei discipline au dezavantajul că folosesc perceperea secvenţială şi insulară a realităţii unice făcând-o artificială. Din acest motiv este necesară realizarea unor conexiuni, între anumite discipline şcolare pentru o percepere unitară şi coerentă a fenomenului studiat.
TIPURI DE INTERDISCIPLINARITATE
3
PERSPECTIVE
centrarea procesului de instruire pe învăţare, pe elev, încurajând pedagogiile active şi metodologiile participative de lucru la clasă, cum ar fi lucrul pe centre de interes,învăţarea tematică sau conceptuală
sprijinirea elevilor să realizeze o învăţare durabilă şi cu sens, prin interacţiunile permanente între discipline şi prin relevanţa explicită a competenţelor formate în raport cu nevoile personale, sociale şi profesionale;

APLICAȚII
Animalul Fantastic - clasa a V-a
Școala Gimnazială Dacia, Oradea
prof. Băican Carmen Diana
Școala Gimnazială Oltea Doamna, Oradea
prof. Faur Patricia
Liceul Greco-catolic Iuliu Maniu, Oradea
prof. Miheș Sorina
Ideea de bază a interdisciplinarităţii constă în faptul că, pe de o parte, aparatul conceptual şi metodologic al mai multor discipline este utilizat în interconexiune pentru a examina o temă, o problemă, dar mai ales pentru a dezvolta competenţe integrate/ transversale/ cheie/ cross-curriculare.

Interdisciplinaritatea este „o formă de cooperare între discipline diferite cu privire la o problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o combinare prudentă a mai multor puncte de vedere.”

Definirea termenului de interdisciplinaritate
Definirea termenului de interdisciplinaritate
Definirea termenului de interdisciplinaritate
Definirea termenului de interdisciplinaritate
Interdisciplinaritatea derivă din spaţiul cercetării ştiinţifice, iar ca demers epistemic, în domeniul educaţiei, poate fi sesizat sub două aspecte:

1) concentrarea conţinuturilor în perspectiva interdisciplinară
şi
2) proiectarea şi organizarea proceselor didactice în viziune interdisciplinară.

În
interdisciplinaritatea
la nivelul activităţilor de predare-învăţare sunt căutate teme comune pentru diferite obiecte de studiu, care pot duce la realizarea obiectivelor de învăţare de ordin înalt, aşa numitele higher order learning objectives, cum ar fi luarea de decizii, rezolvarea de probleme, însuşirea metodelor şi tehnicilor de învăţare eficientă etc. Aceste competenţe cu caracter generic pot fi transferate cu uşurinţă dintr-un context disciplinar în altul, dar, mai ales, pot fi transferate efectiv în contexte de viaţă cotidiană în afara clasei.

mută accentul de pe disciplină pe cel care învaţă, punând pe primul plan tipurile de achiziţii integrate/interdisciplinare pe care acesta le va dobândi prin învăţare.

interdisciplinaritate centripetă
interdisciplinaritate centrifugă
cu accent pe utilizarea în interacţiune a diferitelor discipline pentru exploatarea unei teme sau pentru formarea unei competenţe integrate;
Interdisciplinaritatea presupune o intersectare a metodologiei diferitelor arii curriculare.
Munca interdisciplinară solicită instruire integrată şi caută căile de a rezolva problemele prin amestecul mai multor discipline şi se finalizează mai ales sub formă de proiecte. În acest tip de activităţi se pune accent nu atât pe conţinut, cât pe dezvoltarea unor competenţe.
Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conţinuturilor, obiectivelor, dar se creează şi un mediu propice pentru ca fiecare elev să se exprime liber, să-şi dea frâu liber sentimentelor, să lucreze în echipă, individual.
Interdisciplinaritatea dintre T.I.C. șsi Educația plastică
la clasa a V-a
Animalul Fantastic
Elevii au avut de realizat un desen folosind noțiunile învățate la
Desen
și cunoștințele dobândite în utilizarea aplicației
Paint
.
Elevii au fost evaluați de către cele două profesoare evaluând cunoștințele lor, precum și originalitatea și creativitatea cu care au realizat aceste lucrări.
Educație plastică
prof.
Ioana Mureșan
T.I.C.
prof.
Carmen Băican
Meniul zilei - clasa a VI-a
Geogebra - clasa a VIII-a
Interdisciplinaritatea dintre T.I.C. șsi Biologie
la clasa a VI-a
Să mâncăm sănătos
Elevii au asistat la o scurtă prezentare a elementelor cuprinse în
Piramida Alimentelor
, primind totodată și sfaturi în alegerea și combinarea alimentelor în alimentația zilnică.
În urma prezentării, fiecare elev și-a creat propriul meniul pe parcursul unei săptămâni în aplicația
Powerpoint
. Au avut de utilizat un smart art pentru a reprezenta zilele și folosind butoane de acțiune potrivite să realizeze deplasarea de la smart art la fiecare zi și fiecare fel de mâncare în parte.
Elevii au fost evaluați de către cele două profesoare evaluând cunoștințele lor, precum și originalitatea și creativitatea cu care au realizat aceste lucrări.
Biologie
prof. Rațiu Lavinia
T.I.C.
prof.
Carmen Băican
Matematică
prof. Nuți Iulia
T.I.C.
prof. Carmen Băican
Interdisciplinaritatea dintre T.I.C. șsi Matematică
la clasa a VIII-a
Corpuri rotunde
Pentru o mai bună înțelegere a corpurilor rotunde și pentru vizualizarea figurilor în spațiu, elevilor li s-a prezentat aplicația Geogebra de către profesoara de T.I.C.
Sub îndrumarea celor două profesoare, timp de o oră elevii au realizat diverse corpuri rotunde, învățate la geometria în spațiu și au urmărit desfășurarea corpurilor și rotația acestora.
O parte din elevi au ieșit la tablă pentru a crea figuri folosind tabla smart, iar la tablă alți elevi desenau aceleași figuri simultan.
Istorie
prof. Barta Florentina
T.I.C.
prof. Miheș Sorina
Statele în perioada contemporană: forme de organizare statală, idei șsi regimuri politice
Statele în perioada contemporană. Forme de organizare statală, idei si regimuri politice - clasa a XI-a

Nr. proiect
: 2015-1-RO01-KA102-014891
Finanţat de către:
ANPCDEFP (Agenţia Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale)
Programul
: Programul
Erasmus+,
Mobilităţi de formare profesională / VET, Acțiunea Cheie 1
Durata
: 2 ani (iunie 2015-mai 2017)
Nr. mobilități
:
3
(2 fluxuri în anul școlar 2015-2016, 1 flux în anul școlar 2016-2017).
Participanți
:
28 elevi
(câte 8 elevi/flux),
3 profesori însoțitori
(câte 1 profesor/flux)
Scopul proiectului
: efectuarea unui stagiu de pregătire practică timp de 2 săptămâni de către 28 elevi minori de la calificarea Ajutor analist programator la societatea INFOL din Italia şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale acestora în vederea unei plasări mai bune pe piaţa muncii pe parcursul a 2 (doi) ani de proiect.

Titlu proiect:
Formarea de viitori profesionişti prin stagii de pregătire practică la nivel european
Obiective specifice
• Acest proiect de mobilitate le va da participanţilor posibilitatea în primul rând de a-şi forma, dezvolta şi dobândi competenţele profesionale necesare calificării Ajutor analist programator.
• În al doilea rând, din punct de vedere personal:
vor avea mai multă încredere în forţele proprii, vor fi capabili să relaţioneze,
vor conştientiza propria valoare,
vor putea comunica mai bine în limba engleză, ceea ce îi va ajuta la Examenul Naţional de Bacalaureat,
vor fi deschişi către descoperirea unui noi culturi (în cazul acesta cultura italiană),
vor fi puşi în situaţia de a lucra efectiv aşa cum o fac toţi angajaţii din acest domeniu, putând să-şi dea seama care le sunt îndatoririle la viitorul loc de muncă, adaptându-se uşor la nevoile pieţii muncii etc.

Partener
:
INFOL ( Innovazione Formazione Orientamento e Lavoro)
- asociație non-profit cu sediul în Roma, Italia, dedicată promovării integrării sociale, culturale și profesionale a individului, precum și adaptabilității și competitivității lucrătorilor, prin activități și proiecte de formare și orientare.

Adresa:
Via Ferruccio Zambonini 26, 000158 Roma

Rapoartele angajaților unei companii si realizarea unei interfețe
Bibliografie:
1.Cucoş, Constantin – “Pedagogie”Editura Polirom, Iaşi, 1998
2.Ciolan, Lucian – “Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar” , Editura Polirom, Iaşi, 2008
3.Ciolan, Lucian – “Dincolo de discipline”- ghid pentru învăţarea integrată/ cross-curriculară
4.Legendre, Renald – “Dictionnaire actuel de l’ éducation” Guérin Montréal, Québec, 1993
5.Marcu, Vasile – “O introducere în deontologia profesiunii didactice”, Oradea, 2002
6.Nicolescu, Basarab – “Transdisciplinaritatea. Manifest” Editura Polirom, Iaşi, 1999
7.Văideanu, George – “Educaţia la frontiera dintre milenii”, Editura Didactică si Pedagogică, Bucureşti, 1988.
Full transcript