Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Filipino 3 : Estilo

No description
by

Patty Nepomuceno

on 27 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Filipino 3 : Estilo

Masining na ekspresiyon ng mga ideya.
Katangian ng Estilo
Kahulugan at Kalikasan
Tayutay
Pananalita
Kakayahan at Kapangyarihan ng Wika
Lennie Arcilla
Luisa Diesta
Patricia Nepomuceno

ESTILO
Nakilala ang manunulat sa mga saliatng ginagamit.
Ayon sa paglalahad o pagpapahayag nakikita kung ito ba ay pabiro, makatotohanan o seroyoso.
Ipinapakita ang personalidad ng manunulat.
Kaisipan - ideya ng pangungusap o talata.

Kaugnayan - Magkakaugnay ang diwa

Diin - Binibigyang pansin ang mahahalagang ideya/bagay.

Kawilihan- Maakit/Maibigan ng mga bumabasa ang pahayag.
Konotasyon
Denotasyon
Kahulugang iba sa karaniwang kahulugan
Nagkakaroon ng ikatlong kahulugan.
Karaniwang Kahulugan
Payak na kahulugang pandiksyunaryo
Salawikain
Idyomatikong Pahayag
Tayutay
Karaniwan nang inihahalintulad ang tao sa isang bagay upang mailarawan ang aral na nais iparating
kadalasa'y taglay nito ang maraming pangkulturang bagay: malarawan, mapagbiro, at mapagpatawa
Pagpapahayag ng Ideya sa Iba't Ibang Estilo
2DPS
Gamit ang iba't ibang estilo, nagagawa ng isang manunulat ang nais iparating sa pamamagitan ng matatalinghagang pahayag.
Iba't Ibang Estilo
Tayutay
Idyomatikong Pagpapahayag
Paghihinuha
Paglalahad ng Implikasyon
Pagpapahiwatig
salita o isang pahayag na patalinghaga o di-karaniwan upang mas maihayag ang damdamin at kaisipan ng manunulat.
parirala o pangungusap na kumpletong magkaiba sa literal na kahulugan na may makahulugang mensahe.
mapaglubid na buhangin, biro ng tadhana
inihahayag ang sarili g opiniyon o palagay batay sa obserbasyon
tila, marahil, siguro, sa pagay ko at sa tingin ko
iniuugnay ang mga nalahad sa teksto at sa totoong nangyayarisa kapaligiran
ito ay hindi tuwiran ang pagkakasabi at nagbibigay kahulugan sa nais ipahiwatig sa teksto
Mga Uri ng Tayutay
Simili
Metapora
Personipikasyon
Salita o pahayag na ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin
Nakadaragdag ito sa kalinawan at kagandahan ng isang katha, pasalita man o pasulat
May animnapung uri na pinaghati-hati sa labinlima bawat taon
Maaring PORMAL o DI-PORMAL
Antas ng Wika
Balbal
Karaniwan/Pambansa
Panlalawigan
Pampanitikan
Ponemang

Suprasegmental
TONO
Haba at Diin
Unang Taon
Ikalawang Taon
Ikatlong Taon
Ikaapat na Taon
Paghahambing (Comparison)
Patulad (Simile)
Pahalintulad (Analogy)
Pawangis (Metaphor)
Pandiwantao (Personification)
Purintao (Transferred Epithet)
Pahiraya (Prosopopoeia)
Patalinhaga (Allegory)
Parabula (Parable)
Pabula (Fable)
Pamansag (Antonomasia)
Pahilagyo (Kenning)
Paturan (Metonymy)
Palakop (Synecdoche)
Pasawig (Hyperbole)
Padamdam (Exclamation)
Pasagusay (Rhetorical Question)
Patigib (Pleonasm)
Pahiman (Euphemism)
Panawagan (Apostrophe)
Pasukdol (Climax)
Pauntos (Anti-climax)
Patimbang (Parison)
Padulo (Epistrophe)
Pabadya (Epexegesis)
Paimuna (Anaphora)
Paripantig (Aliteration)
Pasintunog (Onomatopoeia)
Paritugma (Paronomasia)
Paugnay (Assonance)
Pasubli (Antistrophe)
Paugnay (Anadiplosis)
Pasaliwa (Anastrophe)
Paulit (Gemination)
Pasiha (Tmesis)
Pahidwa (Ozymoron)
Padili (Litotes)
Palakbaw (Asyndeton)
Pakatnig (Polysyndeton)
Palipat (Metabasis)
Parikala (Irony)
Pauroy (Sarcasm)
Parasipi (Parody)
Pahipno (Mimesis)
Paambil (Equivoke)
Pabaligho (Paradox)
Patambis (Antithesis)
Pasindal (Aposiopesis)
Pasari (Apophasis)
Patimbog (Antistrophon)
Paagap (Prolepsis)
Paraya (Paromology)
Pahulo (Anacoenosis)
Patinlo (Pun)
Panuthan (Aphorism)
Patiwas (Epigram)
Pabugtong (Riddle)
Palaisipan (Conundrum)
Pahibat (Enigma)
Pabuod (Epilogue)
Full transcript