Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dramaturgi

Föreläsning Kvällskurs LORB HT11
by

Mattias Bolin

on 31 August 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dramaturgi

Vad är dramaturgi? "Diktaren bör försöka se hela historien
framför sig, som om han varit med vid de faktiska
händelserna.

De diktare som själva är fångade av känslan
är de mest övertygande, för de talar på det
mest övertygande sättet och speglar själens
stormar och vrede som uppväcker motsvarande
känslor hos oss."

- Aristoteles i "Om diktkonsten" Vad är en berättelse? "En berättelse är en framställning
av ett mänskligt (eller människoliknande)
subjekt som har ett projekt (vilja, önskan,
begär) och som genomlever en kausal
kedja av sammanhängande händelser."

- Jostein Gripsrud Berättelsens kraft

"Det finns inget folk och har aldrig funnits folk utan berättelser.
Alla klasser, alla grupper av människor har sina berättelser...
Berättelsen är internationell, transhistorisk, transkulturell.

Berättelsen finns bara där, som livet självt."

- Roland Barthes, 1977 Två former av berättande Episkt berättande
-icke-linjär, fragment berättas fram Dramatiskt berättande
-en linjär historia som ageras fram Filmmanus Ett filmmanus består av många komponenter,
men ett manus syftar inte till att berätta en historia,
utan att beskriva en handling som ska bli en berättelse. Manuset befinner sig i handlingsplanet och beskriver en objektivt
och klart definierad handling som ska berättas med rörliga bilder.

Regissören tolkar sedan texten, och på detta berättarplan
så väljer han/hon ett sätt av flera tusen möjliga att berätta på. Berättelsens grundstenar Vad vill du berätta? - Story/idé Konflikt Konflikten är dramats drivkraft.
Protagonisten (det goda) måste utmana antagonisten (det onda) för att bringa reda i det kaos som konflikten orsakar.
Finns det en antagonist i filmen Notting Hill? Premiss Kan uttryckas som berättelsens budskap, utgångspunkt, mål, sensmoral, ämne, syfte m.m. [A leder till B]
Kan formuleras som påståenden (argument) eller frågor. ex.
- Att våga utmana sina värsta rädslor leder till frigörelse (ex. Good Will Hunting).
- Förtryck leder till uppror.
- Manlig vänskap, hur ser den ut? Premissen ska aldrig (som regel) uttalas utan dess påstående ska visas genom berättelsens handling. "If the story is just about what it is,
you're in trouble."
- Jan Fleischer "Helt är det som har början,
mitt och slut"
- Aristoteles Den klassiska dramaturgins struktur Akt 1 (början) Anslag och presentation Vändpunkt 1 Akt 2 (mitten) Fördjupning och konfliktupptrappning Vändpunkt 2 (point of no return) Akt 3 (slutet) Konfliktförlösning och avtoning Slår an tonen
- berättelsens huvudkonflikt
- huvudkaraktären
- genre

Överenskommelse med publiken om filmens spelregler
Anslaget är en kort aptitretare - bör inte vara för dramatiskt Presenterar historiens förutsättningar:

Konflikten
Personerna
Relationerna
Spelplatsen Fördjupa konflikten
Fördjupa huvudkaraktären
Relationerna - komplikationer
Framåtrörelse
- att säga A men inte B
- plantering
- cliffhanger [point of no return] Point of no return - utan återvändo. - innebär att något inträffar som gör att kampen måste slutföras, vinna eller försvinna. I konfliktupptrappningen så eskalerar kampen mellan kontrahenterna (protagonisten & antagonisten) steg för steg och dramatiken ökar. Ska skicka handlingen i en ny och gärna helt oväntad riktning.

Ska förmedla en känsla av vad som är filmens huvudintrig.

Härifrån och framåt ska berättelsen ha en tydlig riktning mot det slutgiltiga avgörandet. [akt 1] [akt 1] [akt 2] [akt 2] KLIMAX!
En slutscen, huvudkonflikten får sin lösning. [akt 3] [akt 3] En utandning, ett farväl till historien. EXT - GÅRDEN - KVÄLL Elden brinner på gårdsplanen. Erik och Leif kastar på några gamla stolar och köksskåp på elden. Leif ser nöjd ut när han tittar på lågorna. Runt om dem står lådor med gamla grejer. Bl.a. en låda med pappans gamla kläder. Överst ligger en hatt. LEIF
Fan vad skönt att bli av med all gammal skit. Vet du om vi målar om på utsidan skulle vi inte passa på och lägga nytt tak på kåken också. Erik plockar upp en sliten gammal nallebjörn ur en låda. LEIF
Släng den. Vad säger du brorsan? Erik slänger nallen på elden. Leif börjar rota i lådan. Slänger mer gamla leksaker i elden. ERIK
Jag tänkte... Eilert och Tomme och dom. Vad lever dom på? Valfisken Konsten att berätta en historia Vem handlar det om? - En huvudperson Hur ska det berättas? Vilka regler gäller? - Struktur Filmexempel (exposition) Berättarkomponenter Vad vi ser Människa
Klädsel
Miljö
Rekvisita
Tidpunkt
Ljussättning Hur vi ser Bildkomposition
Bildutsnitt
Kameravinkel
Tidpunkt
Färg
Klippning Vad vi hör Dialog
Effektljud
Musik Berättarknep Skapa framåtrörelse Att säga A men inte B
Undertext
Plantering (setup & payoff)
Cliffhanger
Full transcript