Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Theater en Events

Short overview for my research
by

Marieke Marieke

on 15 June 2009

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Theater en Events

Theater &
Events Introductie Muziektheater Creatieproces Lichtontwerp Geluidsbeeld Decor Regie Inhoud Relevantie Kanttekeningen Onderzoeksmethode Geschiedenis Act Doel Verhaallijn Concept elementen Publiek Wende Snijders Ellen ten Damme Ruut Weissman Trends Het ontwikkelen
van een beleving Functionaliteit / Sfeer Verlichting | Spanning | Communicatie Versterking | Sfeer | Communicatie Communicatie | Concentratie | Improvisatie Beleving | Emoties | Context Waar theater vooral een idealistisch uitgangspunt heeft en events zich op commercie richt, kunnen we als eventmanagers toch heel wat leren vanuit de theaterwereld. Zo zijn beide gebieden gericht op COMMUNICATIE en BELEVING en bieden beide settings de ruimte om binnen een bepaald tijdsbestek een publiek te inspireren, overtuigen, bespelen of te entertainen.

Theater heeft echter een lange geschiedenis in het overbrengen van verhalen of boodschappen dan de hedendaagse bedrijfsevenementen; Het is dan wellicht interessant om je af te vragen welke wetten uit het theater we als eventmanager kunnen gebruiken als handvat bij het ontwikkelen van belevingsconcepten voor bedrijfsevenementen?
In het creatieproces wordt bij zowel theater als events bepaald wat er gecommuniceerd
moet worden naar de doelgroep en welke middelen hierbij ingezet moeten worden.
Binnen het theater bepaalt de artiest in overleg met een regisseur en/of dramaturg hoe
deze boodschap overgebracht wordt en ook bijevents wordt door conceptontwikkelaars
nagedacht over de verschillende elementen die bij het event ingezet moeten worden om de
boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen.

Toch zijn er essentiele verschillen in uitgangspunt die de werelden van elkaar scheiden;
Bij events bepaald een opdrachtgever welke boodschap gecommuniceerd moet worden vanuit een veelal commercieel oogpunt, terwijl in het theater de boodschap vanuit een artistiek ideaal ontstaat.
Bij events is de doelgroep van tevoren bepaald; binnen het theater is de doelgroep een samenkomst van een bredere groep mensen met een op dat moment ook bredere context.

In de volgende hoofdstukken probeer ik een link te leggen tussen het creeren van belevingen binnen het theater en de evenementenbranche. Hierbij bekijk ik de wijze waarop binnen het theater door middel van verschillende lagen in de voorstelling een totaalconcept ontwikkelt wordt. Interessant in deze is de mogelijkheid om voor langere tijd een publiek te boeien en tegelijkertijd een boodschap mee te geven. Welke technieken vinden we terug in het muziektheater die we als eventmanager toe kunnen passen bij het ontwikkelen van concepten voor bedrijfsevenementen? Ontstaan variete (amusementskunst) in Frankrijk 19e eeuw
Ontwikkeling amusementstheater in Nederland
Verschuiving van populaire acteurs en artiesten naar het theater
Verkoop van namen voor een voorstelling, minder op inhoud Muziektheater Events Inzetten van events als communicatiemiddel
Opdrachten voor een reeks kleinere events om tot een bedrijfstransformatie te komen (afdelingen, team, etc)
Inzetten van totaalconcepten bij events Setting Wat Welke factoren zijn in de loop der eeuwen van invloed geweest op de vorming van het muziektheater
zoals deze in de huidige vorm bestaat? Wat gebeurt er bij toeschouwers van muziekvoorstellingen bij het 'beleven'
van een stuk? Welke patronen binnen de overdracht van muziek zijn van invloed op de spanningsboog van luisteraars? (voorstellingsanalyses + MMMG + Youtube)
Welke patronen binnen muziek zijn bekend bij het creeren van sferen?
Welke patronen binnen muziek zijn bekend bij het versterken van emoties?
Welke patronen binnen muziek zijn bekend bij het beinvloeden van gedrag? (voorstellingsanalyse - voorbeelden) Wat zijn over het algemeen drijfveren voor artiesten om voor concerten in theatersetting te kiezen? (interviews)
In hoeverre is een emotionele band van de artiest met het stuk van invloed op de expressie? (5C's)

Hoe verloopt het proces van het vertalen van muziek in beweging? (Mark Mieras / Youtube)
Welke vormen van muziek expressie zijn van invloed op de beleving van een publiek? (5C's icm Mark Mieras spiegelneuronen?)

Wat is het doel van artiesten om muziek met publiek te delen? (emoties overbrengen / delen?) (interviews - Pop vs theater)
Welke voor- en nadelen biedt de combinatie muziek+theater bij het communiceren d.m.v. muziek? (Nirav & Titus?)
Welke factoren binnen een muziektheatervoorstelling zorgen ervoor dat de beleving van het publiek wordt versterkt? (gelaagdheid!) Hoe verloopt het proces van het 'beleven' van een voorstelling in de hersenen? (MM + Youtube emotions)
In hoeverre speelt context een rol bij het van tevoren bepalen van de indruk die een stuk zal hebben op het publiek? (SMA /
In hoeverre kan de context van het individu beinvloedt worden zodat de aandacht naar de voorstelling uitgaat? (technieken verwachting vs verrassing)


--> welke literatuur verder bekend? (Nirav & Titus) Welke algemene kleurpatronen zijn bekend bij het creeeren van sfeer dmv licht? (voorstellinganalyses)
Welke patronen kunnen ingezet worden bij het creeren van spanning?
Welke patronen kunnen ingezet worden bij het beinvloeden van gedrag? Via welke weg wordt een decor voor een muziektheaterstuk bepaald?
In hoeverre wordt hierbij rekening gehouden met functionaliteit en sfeer?
Welke voorbeelden zijn er te vinden van decors die zowel functioneel als sfeervol zijn? Welke onderdelen van een muziektheatershow worden geregisseerd door een regisseur?
Hoe verhouden artiest en regisseur zich met elkaar?
Welke stappen worden er door de regisseur genomen om tot een totaalbeeld te komen? Welke aspecten binnen het muziektheater komen we tegen die we als eventmanager kunnen gebruiken bij het vertalen van een concept naar een productie? Theater versus Events Welke verschillen qua doelstellingen moeten we als eventmanager rekening
mee houden bij het analyseren van theaterconcepten? Hoe komen de verhaallijnen van zowel theatervoorstellingen als events tot stand? Welke overige onderdelen van een evenement moeten we rekening mee houden wanneer we de artistieke invulling gaan bepalen? Room Eleven Live in Carre! (DVD) Viggo Waas 'Verbruid' Edsilia Rombley 'Laat mij maar zingen' SMA event Huis ter Duin DNR event Hart van Holland
Full transcript