Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GÖÇÜN NEDEN VE SONUÇLARI

No description
by

fatma kilicarslan

on 26 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GÖÇÜN NEDEN VE SONUÇLARI

GÖÇÜN NEDEN VE SONUÇLARI
design by Dóri Sirály for Prezi
Öğrenme Alanı: İnsanlar, Yerler ve Çevreler
Ünite Adı: Ülkemizde Nüfus
GÖÇ NEDİR?
İnsanların çeşitli sebeplerle geçici bir süre veya daimi olarak yaşadığı yeri degiştirmesine göç denir.
GÖÇÜN SEBEPLERİ
Kırsal alandaki aşırı nüfus artışı,
Mirasla toprakların parçalanması
Tarım arazilerinin verimsizleşmesi(erozyona uğraması
Tarımda makineleşmenin iş gücüne ihtiyacı azaltması,
Ekonomik ve sosyal sıkıntılar ve istikrarsızlık.
Arazilerin kamulaştırılması,
Kırsal alanda eğitim, sağlık, kültürel yetersizlik.
İş sahasını büyütme arzuları,
İklim şartlarının olumsuzlukları,
Son yıllarda ardı ardına gelen göçük, heyelan, deprem, sel gibi doğal afetler ve terör sorunu da köyden kente göçü arttırmıştır.
Sürekli veya geçici olarak yapılan yer değiştirme, ülke sınırları içinde yapılıyorsa iç göç, ülkeler arasında yapılıyorsa dış göç olarak adlandırılır.

İç göç yurt içinde nüfus dağılışını, dış göç ise nüsuf miktarını etkiler.
Kazanım: Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
Doğduğun yermi, doyduğun yermi?

İstanbul'un taşı toprağı altındır.

Bülbülü altın kafese koymuşlar, illede vatanım demiş.
Bu sözler sizce ne için söylenmiştir?
Kentlerdeki çekici özellikler nelerdir?
Gelişen sanayi ve iş sahaları
Eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerin gelişmiş olması ve yararlanma isteği
Uygun iklim ve toprak şartları
Ulaşım kolaylılıkları
Bayındırlık hizmetlerinin gelişmiş olması
Kentlerdeki eğlenceli yaşam, kültürel faaliyetlerin yaygın olması, yaşam koşullarının daha iyi olması


DIŞ GÖÇLER
1) İşçi Göçleri
Ülkemizde 1960'lı yıllardan itibaren Avrupa ülkelerindeki işçi ihtiyacını karşılamak için göç edenler olmuştur. Bugün yurt dışına işçi olarak giden ve orada yaşayan vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazladır.
2)Beyin Göçleri
Yükseköğrenim görmüş, nitelikli, alanında uzman kişiler daha gelişmiş ülkelere göç etmektedir. Bu kişiler daha iyi şartlarda çalışma ve yaşama imkanlarını gelişmiş ülkelerde ararlar. Bu olay geri kalmış ülkerein gelişmesini daha da geciktirmektedir.
Mevsimlik İşçi Göçleri
Bazı mevsimlerde çalışmak amacıyla bazı bölgelerden diğerlerine geçici işçi göçleri yapılmaktadır. Pek çok aile hasat zamanlarında tarım işçiliği apmak için kısa süreli göç ederler. Hasat bitince de memleketlerine dönerler. Turizm ve hayvancılık yapmak için yürütülen yaylacılık faaliyetleri de geçici göçtür.
Nüfus Değişimi ( Mübadele)
Ülkeler arasındaki savaşlar, rejim ve sınır değişiklikleri, nüfus değişim anlaşmaları, etnik ve dini baskılar göçe neden olabilir.
Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Lozan Barış Anlaşması ile Türkiye ve Yunanistan arasında mübadele imzalanmıştır.
İÇ GÖÇLERİN SONUÇLARI
Ülke genelinde nüfus dağılışında dengesizlik görülür.
Yatırımlar dengesiz dağılır.
Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.
Düzensiz kentleşme, gecekondulaşma görülür.
Sanayi tesisleri kent içinde kalır.
Kentlerde konut sıkıntısı çekilir.
Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir.
Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, okul vs.) yetersizlik görülür.
Kentlerde işsiz insan oranı artar.
DIŞ GÖÇÜN SONUÇLARI
Göç alan ülkede nüfus artar, göç veren ülkede ise azalır.
Ülkeler arasında ekonomik ilişkiler gelişir.
Ülkeler arası kültürel ilişkiler gelişir.
Fatma KILIÇARSLAN
2010250031
Full transcript