Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ROS TAYİN METOTLARI

No description
by

Aslı Kartal

on 26 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ROS TAYİN METOTLARI

Doku hasarlarında RS tespiti için kriterler
Oksidatif hasarın neden olduğu RS her zaman dokuda gösterilebilir olmalı
RS'nin oluşma süreci doku hasarı süreci ile ya da buna eşlik etmesi ile bağlantılı olmalı.
In vivo'da gözlenen konsantrasyon aralıklarında RS'nin doğrudan uygulanması doku hasarını tekrar oluşturmalı ve de oksidatif hasar gözlenmelidir.
RS'nin kaldırılması ya da oluşumunun engellenmesi doku hasarını azaltmalı
ROS, RNS nedir?
ROS hem kolaylıkla radikallere çevrilebilen (HOCl, HOBr, O₃, ONOOˉ, O₂, H₂O₂,) ya/ya da okside edici ajan olan belirli radikal olmayan bileşikleri hem de oksijen radikallerini içeren ortak bir terimdir.
RNS nitrik oksit ve nitrojen dioksit radikalleri aynı zamanda radikal olmayan örneğin HNO₂, N₂O₄ gibi bileşikleri de içerir.

ROS TAYİN METOTLARI
Bütün oksijen radikalleri Reaktif oksijen türüdür fakat bütün reaktif oksijen türleri oksijen radikali değildir!
Serbest radikaller, dış atomik orbitallerinde bir veya daha fazla çift oluşturmamış elektron içeren yüksek enerjili, stabil olmayan bileşiklerdir. Bu çiftlenmemiş elektron serbest radikallere büyük bir reaktiflik kazandırarak protein, lipid, DNA ve nükleotid koenzimler gibi birçok biyolojik materyale zarar vermelerine neden olmaktadır.

REAKTiF KLORiN TÜRLERi (RCS)
REAKTİF NİTROJEN TÜRLERİ (RNS)

REAKTİF NİTROJEN TÜRLERİ (RNS)
REAKTİF OKSİJEN TÜRLERİ (ROS)

Oksidatif stres, biyolojik sistemde prooksidanlarla antioksidanlar arasındaki dengenin, prooksidanlar lehine bozulması olarak tanımlanır.
Oksidatif stres antioksidan seviyesinin azalması ve reaktif türlerin üretiminin artışı ile sonuçlanır.

Oksidatif hasar nedir?
Oksidatif hasar, oksidatif stres süresince reaktif türlerin direkt atağının neden olduğu biyomoleküler hasardır. Adaptasyon, hücre hasarı ya da ölümü ile sonuçlanır.
Antioksidanlar, ve ya yükseltgeme önleyici, yağların otoksidasyonunu yavaşlatan maddedir. Antioksidanlar serbest radikallerle reaksiyona girerek hücrelere zarar vermelerini önler. Hücre yıkımını azalttıkları için daha sağlıklı ve yaşlılık etkilerinin minumum olduğu bir hayat yaşama şansını yükseltir.
Antioksidanlar

Oksidatif stres, biyolojik sistemde prooksidanlarla antioksidanlar arasındaki dengenin, prooksidanlar lehine bozulması olarak tanımlanır.
Oksidatif stres antioksidan seviyesinin azalması ve reaktif türlerin üretiminin artışı ile sonuçlanır.


REAKTİF OKSİJEN TÜRLERİ (ROS)

Hücrelerde reaktif oksijen türlerinin tespiti
Dichlorofluorescin diacetate (DCFDA)
DCFH-DA ??
Dihydrorhodamine 123 (DHR)
Dihydroethidium (DHE)
Hydroethidine (HE) ???
Luminol ve lucigenin (LC)
Lipit peroksidasyon/membran reaktif türleri probları
Mito-SOX ve Mito-HE
Cell-ROX
Coumarin boronate
Amplex Red

İn vitro toxicology assay kit - Resazurin based ??
FACS hücre döngüsü analizi
Coelenterazine
REAKTİF NİTROJEN TÜRLERİ (RNS)

REAKTİF KLORİN TÜRLERİ (RCS)

Oksidatif stres ya da hasarın bir biyomarker'ı var mı?
Oksidatif stres sonucu hücrede paralel bir şekilde artan bir çok farklı molekülün bir biomarker'ı bulunmamaktadır. DNA'daki 8OHdG seviyesi, oksidatif DNA hasarı ve DNA onarım mekanizmaları tarafından lezyonların ortadan kaldırılması oranı arasında kararlı bir denge durumudur. İzoprostanlar önce oluşur ve hemen metabolize edilirler. Okside proteinler, proteazom sistemi tarafından degrade olur ve daha yavaş olarak geri dönmektedirler. Daha sonra bütün moleküller hasar görse bile, bazı hasarların süreci ve biomarkerları çok farklı olabilmektedir. Çünkü sağlıklı bireylerde plazma izoprostan ve oksidatif DNA hasar ürün seviyeleri arasında herhangi bir korelasyon görülmemektedir.
Hücrelerde RS ölçümü
In vitro'da oksidatif stresi belirlemeye yönelik metotlar
Dichlorofluorescin diacetate (DCFDA)
. "Hücresel peroksitler"i tespit için kullanılan en yaygın problardan biridir.DCFDA hücrelere girer ve çoğunlukla sitozolde birikir. Sitotoksisiteden kaçınmak için düşük konsantrasyonlarda kullanılmalıdır.Serumsuz besiyeri kullanılmalıdır çünkü serum endojen esteraz aktivitesi içerir ve esterleşmemeiş dichluorofluorescein (DCF) daha az hücreden geçer ve tutarsız veriler oluşturacaktır. DCFDA'nın yüksek seviyeleri ve yüksek yoğunluktaki ışık, ROS oluşumu için hata olabilecek fluoresan ürünlere fotokimyasal artefakt oksidasyonu ile sonuçlanabilir.
Full transcript