Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Argumentointi ja retoriikka

Meihin vaikutetaan ja me vaikutamme jatkuvasti kielellisin keinoin.
by

Satu Mattila

on 28 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Argumentointi ja retoriikka

Argumentointi ja retoriikka
Vaikuttamiseen pyrkiminen
- Argumentointi = Toimintaa, jolla kuulija tai lukija yritetään saada jonkin asian puolelle tai sitä vastaan.
Argumentti antaa perusteluja uskoa jokin väite tai luopua uskomasta johonkin väitteeseen.

- Retoriikka = Vaikuttamisen taito. Retoriset keinot viittaavat tapoihin, joilla perustelut esitetään. Retorisilla keinoilla tarkoitetaan siis niitä kielen keinoja, joita viestissä käytetään tavoitteeseen pääsemiseksi.


Argumentoinnissa usein käytettyjä tapoja perustella väite

- auktoriteetteihin viittaaminen (auktoriteetti voi olla henkilö, instituutio, tutkimus jne.)
- omiin kokemuksiin vetoaminen
- historialliseen kokemukseen tai aiempiin tapahtumiin viittaaminen
- ilmiön yleisyyteen viittaaminen
- yhteisiin arvoihin viittaaminen
- tunteisiin vetoaminen
- lähteiden ja näkökulman valikointi
- vastanäkemysten yleistäminen

Argumenteissa vedotaan järkeen ja/tai tunteeseen
Järkeen vetoaminen: vedotaan
- tilastoihin tai tutkimuksiin
- analogiaan eli vastaavaan tapaukseen
- syy-seuraus-suhteeseen
- etuihin tai haittoihin
Tunteisiin vetoaminen: vedotaan
- auktoriteettin
- omaan kokemukseen
- tunteisiin, tarpeisiin tai toiveisiin
- arvoihin tai moraaliin
- yleiseen mielipiteeseen
- yleiseen uskomukseen
- asian uutuuteen

Retorisia keinoja, joilla argumentit voidaan esittää

- tarkoituksenmukainen esitysjärjestys
- tapahtumien epäsuora ja suora kuvaus
- kysymykset ja retoriset kysymykset, puhuttelu
- rinnastaminen ja vastakohtaistaminen
- tarkoitushakuiset, asenteelliset sananvalinnat (hermostui, tivasi,
väitti, spekuloi, raivostui, vakuutti jne.)
- tunneperäiset ilmaukset
- liioittelu ja kärjistäminen

Miten keinot valitaan?
Argumentit valitaan esimerkiksi kohderyhmän perusteella: eri lukija- ja kuulijakunnille käytetään erilaisia argumentteja: alakouluikäiselle lapselle perustellaan kieltoja eri tavalla kuin murrosikäiselle nuorelle.

Samoin retoriset keinot eivät ole irrallisia tekstin koristeita vaan valintoja, jotka läpäisevät koko tekstin. Valintoihin vaikuttavat esimerkiksi tekstin tarkoitus ja laji.
- kielikuvien käyttö
- tunteisiin vetoavat sanavalinnat
- alku- ja loppuusointu
- passiivin ja persoonamuotojen käyttö,
myös pronominien käyttö
- vihjailu, varaukset, kiertoilmaukset (usein passiivissa: "oletetaan olevan")
- epämääräistävä kielenkäyttö
- pyrkimys esiintyä neutraalina, objektiivisena
- asian ilmaisu tarinan avulla
- sanaleikki
- ironia, sarkasmi
Full transcript