Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IT-frivillige i kommunen

Projekt social it - Gribskov og Gentofte Kommuner
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 1 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IT-frivillige i kommunen

Menneskebibliotek ,teknologi-screening
Innovation & forskning
Et nyt vindue til verden
Livskvalitet
Selvbestemmelse og selvhjulpenhed
Kommunikation og sociale relationer
Vision
social IT
Potentiale
Giver nye muligheder for at kommunikere
Skabe rum for og nye veje til at deltage - online og off line aktiviteter
Læring og nye kompetencer
Øger selvbestemmelse
Fastholder og styrker sociale netværk
Mennesker med handicap
Autisme
Multiple funktionsnedsættelser
Hjerneskade/spasticitet
Kognitiv funktionsnedsættelse
Fagpersoner
Kommunikations-partnere
Pædagoger, personale
Bostedet - organisation
Ledelse, ledelse og ledelse
VirksomhedsNetværket - Handicap & IT
IT-Universitetet i København &
Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus
CanAssist, University of Victoria, Canada
Flexsus
Abilia
Mikro Værkstedet
HandiVision
Sensus
Microsoft
Hewlett-Packard
Alexandra Instituttet a/s
i-Touch
Prolog
Nokia
IBM
IT-frivillige
Software innovation & forskning
Implementering af IT - fokus på
Opmærksomhed på de sociale processer
IT introduces omhyggeligt og motiverende
IT forøger arbejdsmængden - i starten!
Utålmodighed og usikkerhed hos personale på bosteder
Mangel på ledelsesfokus på den lange bane
IT er ofte designet til at kunne alt for meget - brug det nødvendige
Et processuelt blik på implementering af social IT
Analyser parathed, behov og forudsætninger
Brug overskuelige fase-modeller til at holde styr på fremdrift
Learning-by-doing læring - skab "transfer"
Kommunikér mål, strategi, erfrainger successer, vanskeligheder
Projekthold af medarbejdere og leder - OBS på JA-sigere og skeptikere
Brugerne: Afdæk sociale netværk, individuelle interesser og IT-behov
Involvér det sociale netværk i IT
Følg op på mål og planer
Youtube & Easy Tube
Skype & CanConnect
Wii & X-Box
'Herbor' - facebook til udviklingshæmmede
Programsnedker
MemoActive
Sussi Maack - sma@sus.dk
Kasper Nizam - kn@sus.dk

Socialt Udviklingscenter SUS - www.sus.dk
www.handicapogit.dk
youtube: handicapogIT
CanConnect - et simpelt Skype
www.herbor.dk
username: demo
password: 123
Toolbox til hverdagsintegration af IT
iPod - PodWizz
Easy iTunes interface
CanConnect
Spaghettidiagram
IT-målplan
Bruger-interessefelter
Bosteds handlingsplan
Vision & forankring
Samarbejdspartnere:
Danske Handicaporganisationer
IT-Universitetet i København
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet
Alexandra Instituttet a/s
IBM Danmark
Implementering af
Facebook for udviklingshæmmede
Software innovation
Fremgangsmåden
Annoncering
Rekruttering af frivillige – hvor finder man dem og hvordan?
Modtagelse og introduktion af frivillige
Organisering af frivillig arbejdskraft
Motivering og fastholdelse af frivillige
Det gør bostedet
Distribuerer rekrutteringsmaterialet
Udpeger en kontaktperson
Modtager og introducerer IT-frivillige til bostedet, beboerne mm.
Pædagogisk supervision til IT-frivillige
Det gør SUS
Oplæg om IT-frivillighed
Udarbejde rekrutteringsmateriale (i samarbejde med bostedet)
Screening af interesserede frivillige
Distribution af rekrutteringsmateriale (i samarbejde med bostedet og andre)
Uddannelse af IT-frivillige (i forhold til anvendt teknologi)
Opfølgning på IT-frivillige – telefon og café
Leveregler
En IT-frivilligs arbejde er:
supplement til de professionelles arbejde
hjælp til IT-aktiviteter
inspiration til at bruge IT som redskab til kommunikation, læring og leg
Velkommen
IT-netværksmøde 5/12 2011
IT-ambassadører
IT-frivillig strategi
www tool box
Bosteds Labs
IT-virksomhedsnetværk
IT Innovation Camps
Living IT Lab udvikling
Living IT Lab
Hvem er vi og hvad vil vi?
Lab cases
Markedsplads og vidensbørs
Bosteds Lab principper
Klart formål - hvad vil virksomheden opnå og hvilke ønsker har bomiljøet?
Lab samarbejde kræver:
ressourcer
stærk innovationskultur
brugere med interesse
viden om funktionsnedsættelse og IT
tydelige holdninger
Egenskaber kan skabe værdi for brugere og IT-virksomheder!
Nye forretningsidéer
Produktforbedringer
Ny IT og services
Flexsus Aps
Abilia Aps
i-Touch
Prolog Development Center
Curaga Aps
Microsoft Danmark
Alexandra Instituttet a/s
IBM Danmark
Delta
Apple
MikroVærkstedet a/s
LetNet
Welfare Solutions
Social IT
Edutainment
EasyTube
"All I ever learned ABOUT social media
l learned ON social media" (IBM-direktør)
digital dagstruktur
til mennesker med handicap
En IT-frivilligs arbejde er ikke:
aflastning eller erstatning for det faglige personale
personlige pleje- og omsorgsopgaver

•beboernes ønsker og behov for frivillig hjælp til IT
•gode aftaler med bostedets ledelse og personale
•løbende forvetningsafsteming og vidensdeling
•tilbud om samtaler og supervision
De IT-frivilliges arbejde er baseret på:
Byggestenene i IT-frivillig model
Cases og erfaringer
IT-frivillige til mennesker med handicap
Workshop om IT-frivillighed
Fredag 29/6 2012 kl. 8.30-12.30
Velkomst, kaffe og morgenbrød /Gentofte Kommune
IT-frivillighed - hvad er idéen og meningen med det? /SUS
Dagens forløb og mål /SUS
Visioner og mål for IT-frivillighed i Gentofte /grupper
Organisering af IT-frivillighed - ide til en ramme /SUS
Den gode rolle- og opgavefordeling for IT-frivillighed /grupper
En Gentofte-model for IT-frivillighed - version 1.0
Afrunding og næste skridt /SUS & Gentofte Kommune
Gentofte Kommune, Klub Kildebakken, Ericavej 149
Program
Udvikle og afprøve en model for IT-frivillighed: Organisering, samarbejde og metoder
Forbedringer for borgere med handicap – samt medarbejdere og frivillige
Dokumenteret model
Formål
Arbejdsmåden
I kender muligheder og udfordringer
I kan bedst pege på behov
VI sætter udviklingsspor
VI kommer med inspiration og erfaring
Vi udvikler og lærer sammen af successer og fejl
En værktøjskasse med en model for IT-frivillighed
Bedre livskvalitet for borgere
Nye og andre som frivillige med IT-kompetencer
Udvikling hos den enkelte medarbejder
Pionerer på udvikling af IT-frivillighed på handicapområdet - forbilleder
Hvad får I ud af det?
3 metaforer + 3 kioskbaskere
Visioner for IT-frivillighed i Gribskov
Projektoverblik
www.handicapogit.dk
Gribskov Kommune
Gentofte Kommune
Idé med workshop
• Udvikle en model for it-frivillighed i Gentofte Kommune
• Fælles opbakning og mål
• Tydelige roller og opgaver for kommunen, lederne og FCG
Hvis it-frivillige (personer med både gode it-kvalifikationer og sociale kompetencer) skulle gøre en positiv forskel for beboerne/brugerne af kommunens tilbud, hvilke it-aktiviteter kunne de eventuelt hjælpe til med
Refleksion
Kick Off - fredag 17/8 2012
Supervision af it-frivillige? Sker det på botilbudet eller i andet forum?
Kørselsgodtgørelse: Hvad er praksis andre steder?

Spørgsmål
Genopfriskning - Hvem gør hvad og hvornår?
Annoncering - vi producerer opslag for bosteder, liste over steder for "reklame" og plan for annoncering
Fælles afrunding -opsamling på opgaver
•At genfortælle modellen for it-frivillighed med fordeling af roller og aktiviteter for GK, FCG og de sociale tilbud for udbredelse af IT-frivillighed på tilbud til mennesker med handicap
•At deltagerne går fra mødet og er helt afklarede med deres opgaver
•At annoncering og rekruttering af it-frivillige igangsættes.

•At genfortælle modellen for it-frivillighed med fordeling af roller og aktiviteter for GK, FCG og de sociale tilbud for udbredelse af IT-frivillighed på tilbud til mennesker med handicap
•At deltagerne går fra mødet og er helt afklarede med deres opgaver
•At annoncering og rekruttering af it-frivillige igangsættes.
Formål med Kick Off
Velkomst, v/ Elsebet Schultz
Dagens forløb og mål
IT-frivillighed - præsentation af den overordnede idé
Præsentation og kvalificering af samarbejdsmodel for IT-frivillighed
Afrunding og næste skridt
Workshop om IT-frivillighed
Velkommen
Fredag 31/8 2012 kl. 12.00-14.00
Program
IT-frivillig fortæller
1) Velkommen & formål med dagen v/ Gribskov Kommune og SUS

2) Status i Gribskov - hvor står vi i dag? v/Gribskov Kommune

3) Hvad skal der til for at it-frivillige kommer godt videre i Gribskov?
/Fælles drøftelse

4) 360 graders anbefalinger fra Gribskov /Gruppearbejde
- Hvad vil vi give videre til andre kommuner, tilbud, frivilligcentre, der skal i gang? Fokus på opmærksomhedspunkter og udfordringer
- Hvad skal der være i Gribskovs "værktøjskasse"?

5) Fremtiden: Hvordan vil Gribskov samarbejde med SUS i fremtiden?

6) Afrunding & på gensyn v/ Gribskov Kommune

Ankomst og velkomst
Dagens ramme og mission
IT-frivillighed er...!
Jeres forventninger og holdsætning
Erfaringer fra en kommune
Værktøjskasse & i gang
Frokost & dialog
Actionplan & afrunding
Fredag 4/10 kl.9.00-13.00
Kickstart IT-frivillige
Program
Sted


SUS (stuen)
Nr. Farimagsgade 13
1364 Kbh K
SUS OG SOCIAL IT?

BOSTEDSLAB

IT-AMBASSADØRER

IT-FRIVILLIGE

Viden, Inspiration redskaber
www.socialitlab.dk
http://socialitlab.dk/wp-content/uploads/guide_social-it-i-kommunen.pdf
Klik her og hent gratis

Full transcript