Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bağlaşık Öğrenme Modeli

No description
by

Selin Ağır

on 21 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bağlaşık Öğrenme Modeli

Bağlaşık Öğrenme Modeli
Bağlaşık Öğrenme Modeli
Bağlaşık öğrenme John Bransford'un liderliğinde Vanderb'da geliştirilen teknoloji temelli büyük bir paradigmadır.

Bağlaşık Öğrenme Modeli
Yapılandırmacı yaklaşımın uygulama modellerinden biri olan bağlaşık öğrenme, bütün öğrenme etkinliklerinin bağ (Anchor) denilen bir hikaye, problem ya da durum etrafında organize edildiği öğretim yöntemidir.


Bağlaşık Öğrenme Modeli
Öğretmenin Rolü
Bağlaşık öğrenme öğrenci merkezli bir öğrenim yöntemidir. Bu yüzden öğretmen bağlaşık öğrenmede rehber ve çalıştırıcıdır.
Öğretmen koç rolünü üstlenerek öğrencileriyle birlikte öğrenen konumuna geçip onlarla iş birliği içinde araştırma yapar.
Bağlaşık Öğrenme Modeli
Eğitsel materyaller ise video cd leri, etkileşimli bilgisayara simülasyonları gibi öğrencilerin kolaylıkla bulabilecekleri kaynaklardır.

Bağlaşık öğrenme düşünceleri diğer içerik alanları ile ilişkilendirecek ya da genişletecek öğrenme desteği sağlar.
Bağlaşık Öğrenme Modeli
Kısaca Bağlaşık Öğrenme Modeli
Bağlaşık Öğrenme Modeli
Stratejileri :

Bağlaşık öğrenme stratejileri öğrencileri problem tabanlı bir hikaye bağlamına öğrenmeleri için yerleştirmeyi gerektirir.
Öğrenciler bir durumu araştırırken, bilgilerindeki ayrılıkları tanımlarken, problemi çözümlerken otantik roller oynarlar.
Bağlaşık öğrenme durumlu öğrenmenin bir biçimidir.
Probleme dayalı öğrenmeyle ilişkilidir.
Açık uçlu problemler kullanılır, ama ipuçlarını içerir veya problemin çözüm iskeletine veri yerleştirir.
Öğrenme ve öğrenme faaliyetleri sıklıkla bir hikaye olan
anchor(bağ)’ın etrafında tasarlanır.
Bağlaşık öğrenme grup veya işbirlikçi problem çözme olanağı mevcuttur.
Program amaçları, öğrencilere durum üzerinde aktif olarak kullanma, sorgulama, ilişki kurma ve keşfetme gibi olanaklar sağlar(Kevin oliver, 1999).
Bağlaşık Öğrenme Modeli
Bağlaşık Öğrenme Modeli
Bağlaşık Öğrenme Modeli
Bağlaşık Öğrenmenin Avantajları
Problemin çözümünde öğretmen – öğrenci etkileşimini artırır ve
problem sürecini destekler.
Öğrenmenin kalıcılığını artırır.
Öğrenci aktif katılımını sağlar.
Öğrenilenlerin gerçek yaşamla ilişkilendirir.
Öğrenciyi öğrenmeye cesaretlendirir.
Öğrenciyi eleştirel düşünmeye ve keşfetmeye sevkeder.
Zengin öğrenme ortamları sağlar(Kevin oliver, 1999).
Bağlaşık Öğrenme Modeli
Bağlaşık Öğrenmenin Sınırlılıkları
Problemi formüle etme becerileri zaman alır.
Yöntem hakkında öğretmen ve öğrenci tarafından yeterince bilgi sahibi olmaması yanlış öğrenmelere ve zaman kaybına neden
olabilir.
Geleneksel sınıflara göre daha fazla eğitim teknolojisi araçlarına ihtiyaç duymaktadır.

Bağlaşık Öğrenme Modeli
Sınıf Ortamında Kullanımı
Hikayeler anlatmak amacıyla macro-medya veya diğer etkileşimli teknolojiler kullanmak,
Öğretmenler anahtar konuları, gerçekler ve verileri çıkartarak
öğrencileri teşvik etmek,
Öğrenciler problemlerin çözümü için gerekli verileri yeniden
düzenleyerek hikayeyi yeniden oynamak veya yeniden keşfetmeye teşvik etmek,
Öğrencilerin çözümler geliştirerek sınıfa fikirlerini sunmaları,
Başlangıçtaki senaryo hakkında değişik problemler yönelterek
egzersizler yaptırmak (Kevin oliver, 1999).
Bağlaşık Öğrenme Modeli
Selin AĞIR
Kubilay ELMACIOĞLU
Şükrü BUDANOĞLU
Süleyman ÖNTÜRK
Şoreş BAYDAR
Full transcript