Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L&B V6 M&O les 1 & 2

No description
by

Hoan Nguyen

on 25 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L&B V6 M&O les 1 & 2

Constante kosten
Kostprijsformule
Formule kostprijs
Waarde toegestaan verbruik
Waarde toegestaan verbruik = sh x sp
tegen de standaardprijs
2.25
September, 2017
Vol XCIII, No. 311
Huiswerk
Opgaven

1 t/m 6
M&O
Constante kosten
Productiecapaciteit
Tarief 1 = tarief voor de constante kosten

(N):
C
N
De constante kosten hangen samen met gekozen productiecapaciteit
De gekozen capaciteit is de verwachte normale productie (N)
Variabele kosten
Kostprijsformule
Variabele kosten
V
Tarief 2 = tarief voor de variabele kosten

(N):
B
De variabele kosten nemen toe of af met de productieomvang
De verwachte totale variabele kosten wordt bepaald door de begrote productie (B)
(loonkosten, grondstoffen, energie)
K =
C
N
+
V
B
p
Wat gaan wij vandaag doen
1. Introductie en kennismaking

2. Verwachtingen

3. Voorkennis en nieuwe kennis

4. Lesafsluiting
Kostenindelingen
Huiswerk
Opgaven

1 t/m 6
Paragraaf 21.2 Efficiencyresultaat
Opgaven

1 t/m 6
Efficiency resultaat
= (sh-wh) x sp
= sh x sp - wh x sp

toegestane verbruik
tegen de standaardprijs

werkelijke verbruikte
hoeveelheid tegen de standaardprijs
Voorcalculatie
21.3 Prijsverschillen
Prijsresultaat = Sp x wh - Wp x wh

(Sp-Wp) x Wh
Maak opgaven

27.2
1. Neem altijd het boek en een schrift mee

2. Ik ben er voor jullie! Luister en praat mee.

3. Geen telefoons.
Verwachtingen
Even opfrissen
Fabricagekostprijs zijn de toegestane fabricagekosten van 1 product.
Fabricagekosten zijn alle kosten die nodig zijn om de producten te vervaardigen.
Formule voor fabricagekostprijs= Cs/Np + Vs/Bp
Formule voor verkoopkosten= Cs/Na + Vs/Ba
= de commerciële kostprijs
Vorig jaar hebben jullie al kennis gemaakt met
kosten
.
Jullie kunnen de boeken ophalen.
Wie kan er een aantal voorbeelden opnoemen?
- inkoopkosten
- verkoopkosten
- afschrijvingskosten
- kosten van leningen
Handelsonderneming
Grondstofkosten
- materialen
- halffabricaten

Arbeidskosten
- lonen
- bijkomende kosten (sociale lasten en pensioenvoorziening)
Overige variabele kosten
- verpakkingskosten
- verzendkosten
Constante kosten
Variabele kosten
-> wanneer het afhangt van het aantal te maken eenheden product.
Andere kostensoorten
Afschrijvingskosten
waardedaling van kapitaalgoederen
Financieringskosten / Interestkosten
Vermogen dat wordt geïnvesteerd in kapitaalgoederen.
Kosten van grond
wordt meestal behandeld als een afzonderlijke kostensoort. Er wordt niet afgeschreven op grond.

Kosten van diensten van derden
als bepaalde activiteiten wordt verricht door een ander bedrijf.
Kostensoorten van een industriële onderneming
Wie weet het verschil tussen vaste- en variabele kosten
Kosten van belastingen
- Winstbelasting
- Kostprijsverhogende belastingen
4. Verder wil de komende tijd ook opzoek naar een goedewerkmodus.
Massaproductie (homogene)
Houdt de producent geen rekening met de wensen van de individuele consument.
Grote aantallen --> schaalvoordelen
Voorbeelden?
Constante-en variable kosten zijn proportioneel.
Vaste kapitaal goederen en duurzame productiemiddelen
(gebouwen, machines) bepalen de productie-en verkoopcapaciteit. --> afgestemd op de lange termijn.
Constante kosten verwerken in de kostprijs door deze koppelen aan de normale productie en afzet!
Stukproductie (heterogen)
Wel rekening gehouden met de wensen van de ind. consument
Spreken wij van directe kosten en indirecte kosten
Directe kosten zijn kosten die direct samenhangen met de productie van een product.
- grondstoffen en loonkosten
Maken van een huis
Indirecte kosten zijn de overige kosten die niet DIRECT samenhangen.
- afschrijvingskosten-en interestkosten
- administratieve zaken
Maak opgaven 27.1
1o minuten
Full transcript