Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ORGANIZACJE RZĄDOWE I POZARZĄDOWE

No description
by

Paulina Raczkowska

on 18 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ORGANIZACJE RZĄDOWE I POZARZĄDOWE

Organizacje rządowe
Organizacje rządowe są organizacjami międzynarodowymi, które zrzeszają państwa (przynajmniej trzy). Poszczególne kraje są reprezentowane w danej organizacji przez swoje rządy (stąd nazwa) lub przedstawicieli rządowych. Bardzo ważnym elementem działalności organizacji rządowej jest zawarcie umowy międzynarodowej pomiędzy wszystkimi członkami organizacji, która pełni funkcję statutu i zawiera cele i zadania powstałej organizacji, a także sposoby powoływania organów organizacji posiadających zapisane w statucie kompetencje.
UNESCO
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.
ONZ
ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych to organizacja powstała 24 X 1945 roku. Powstała po zlikwidowaniu Ligii Narodów w w wynuiku wejścia w zycie Karty Narodów Zjednoczonych. Głównym celem ONZ jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej. Ponadtwo stoi na czele obrony praw człowieka i służy pomocą dla krajów rozwijających się. Członkiem tej organziacji może zostać każde suwerenne państwo, które chce pokojowo rozwiązywac wszytkie spory. ONZ ma swoje organy i instytucje, które umożliwają utrzymanie bezpieczeństwa. Są to: Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.
NATO

NATO to organizacja wojskowo=polityczna założona w 1949 roku na mocy Traktau Północnoatlantyckiego. Pierwotnym celem jej założenia była obrona militarna przed Związkiem Radzieckim, obecnie jej zadaniem jest udzielanie pomocy militarnej i politycznej wtedy kiedy istnieją konfikty, które mogą zagrażać wolności państw członkowsich. Zapewnia wszelkie środki, które pozwolą na zarzegnanie konfliktu, np. wysyłają wojska na tereny gdzie toczą się konflikty zbrojne. W ramach NATO istnieją organy: Rada Atlantycka, Komitet Wojskowy. Na czele stoi Sekretarz Generalny,
Organizacje międzyrządowe posiadają podmiotowość prawnomiędzynarodową. Umożliwia im to zawieranie umów międzynarodowych, bycie stroną przed międzynarodowymi organami sprawiedliwości, uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych oraz utrzymywania stosunków zbliżonych do stosunków dyplomatycznych. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji rządowych nie jest jednak pełna – ograniczona jest treścią umów międzynarodowych oraz statusem tych organizacji względem państw – państwa dysponują bowiem własnym terytorium i ludnością.
Najszerszy zakres podmiotowości przysługuje Organizacji Narodów Zjednoczonych

ORGANIZACJE RZĄDOWE I POZARZĄDOWE

Polska dołączyła do ONZ
24 X 1945 roku
Polska dołączyła do NATO w 1999 roku.
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Organizacja działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.
Pojęcie organizacja pozarządowa nie jest równoznaczne z pojęciem organizacja społeczna: np. związek zawodowy jest organizacją społeczną, lecz nie jest organizacją pozarządową.
Organizacje pozarządowe zrzeszają osoby fizyczne i prawne pochodzące z różnych państw. W przeciwieństwie do organizacji rządowych, organizacje pozarządowe nie powstają w wyniku podpisania umowy międzynarodowej.
Wśród organizacji pozarządowych możemy wyróżnić takie, które zrzeszają tylko osoby fizyczne (np. międzynarodowe zrzeszenia naukowe), a także takie, które zrzeszają stowarzyszenia.
Bardzo duże znaczenie wśród międzynarodowych organizacji pozarządowych mają kościoły i związki religijne, ponieważ oddziałują one na poglądy i postawy (a także bezpośrednio na zachowania) bardzo dużej ilości osób na wszystkich kontynentach. Największe znaczenie wśród kościołów jako organizacja międzynarodowa ma kościół katolicki.
GREENPEACE
Założona w roku 1971 w Vancouver w Kanadzie, by przeciwstawić się amerykańskim testom atomowym na Alasce. Obecnie organizacja działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Greenpeace posiada 28 biur i prowadzi działalność w 42 krajach na całym świecie. Wszystkie te placówki podlegają pod Greenpeace International, z siedzibą w Amsterdamie. Organizacja finansowana jest całkowicie przez indywidualnych darczyńców
Celami Greenpeace są ;
spowolnienie zmian klimatu,
ochrona lasów,
ochrona oceanów,
powstrzymanie wielorybnictwa
YMCA
Young Men's Christian Association – Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej) – międzynarodowa ekumeniczna organizacja propagująca program oparty na wartościach chrześcijańskich. Głównym celem organizacji jest służenie harmonijnemu rozwojowi fizycznemu, umysłowemu i duchowemu. Obecnie YMCA funkcjonuje w 130 krajach i zrzesza prawie 30 milionów członków
Głównym celem organizacji jest służenie harmonijnemu rozwojowi fizycznemu, umysłowemu i duchowemu
Paulina Raczkowska, Aleksandra Mikołajczyk
Full transcript