Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MSA Modul 2: 6. Forelæsning

No description
by

Hanne Mogensen

on 29 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MSA Modul 2: 6. Forelæsning

Anne-Marie Mol: The Body Multiple
Viden
ikke skabt af vores intellekt
skabt i praksis vht objekter
Mols metode
nærstudere praksis og performance
hvilke redskaber er vigtige?
hvilke fortællinger kan bruges?
hvem er aktørerne?
Sundhedsantropologiske grundbegreber
Forelæsningsrække
6. Forelæsning
Medikalisering og vareliggørelse af sundhed

Biomedicin som kulturelt system
hvordan biomedicin bruges til at skabe forståelse og tillægge betydning (Anne-Marie Mol)

Medikalisering: Kritisk medicinsk antropologi
biomedicinens konsekvenser i samfundet
og reaktionerne på medikaliserings-diskussionen
Rhodes + Mol:
Studere biomedicinen antropologisk
studere konstruktionen ikke kun af illness men også af disease
ikke tage biomedicinens kategorier for givet som udgangspunkt for sin undersøgelse - men "dissekere" dens kategorier
Medikalisering - vareliggørelse
Medikalisering - og relaterede historiske processer, inklusiv vareliggørelse
Marxistisk og feministisk inspireret diskussion om ulighed (1960erne og frem)
Foucault (1980erne og frem)
Aktør inspireret reaktioner på medikaliserings-diskussion
Medikalisering
- Udvidelse af det biomedicinske domæne
- Øget autoritet til sundheds-professionelle
- Mindre kontrol til patienten
- Medicin frem for religion bliver moralsk model for samfundet
- Individualisering og de-kontekstualisering
Debat fra 1960'erne og frem
Marxistisk og feministisk inspireret
Ivan Illich (1970'erne)
Popularization
Indiginization
Professionalization
Institutionalization
Medicalization
Pharmaceuticalization
Commodification
De-contextualization
Individualization
Er der eksempler på at noget bevæger sig ud af det medicinske domæne?
Webs of significance
Meaning centered approach
Webs of mystification
Critical medical anthropology
Kleinman, Good, m.fl.
Scheper-Hughes, Lock, m. fl.
Ulighed,
Uretfærdighed,
Undertrykkelse
Foucault:
Subtil, diffus magt, ligger i os alle
Produktiv magt
Governmentality (conduct of conduct)
Selv-teknologier
Marxistisk inspireret:
Governmentality
"Conduct our Conduct"
Administrere og monitorere
Forme subjekter
Hvad er det for nogle subjekter vi ønsker?
Hvilke værdier for mennesker og samfund ønsker man at fremme?
Hvilke egenskaber søger styringen at fremme?
Naturalisme
Individualisme
Naturen som uafhængig af det overnaturlige, moral, kultur, det sociale
Autonome individer, uafhængige af hinanden og i stand til at trække os fra sociale og kulturelle begrænsninger
Hekse/ Ånder - symbolsk urenhed
Agency - Accident
Individualism - naturalisme
Følger de med pillen?
Commodification
Vareliggørelse
Hvornår er noget en vare?

Hvilke konsekvenser har det at medicin og sundhed vareliggøres?
"The social life of things"
(Appadurai, Kopytoff)
Tingenes biografi
- medicinens biografi
I nogle faser af tingenes liv er de mere varer end i andre faser
Singular
objects
Commodities
(Common)
Hvornår er medicin singulariseret?
Hvornår er det en vare?
Med hvilke konsekvenser?
Hvordan studerer vi biomedicin?
Tænk i varestatus:
Ting der ikke er varer men bliver til varer, eller omvendt: mister varestatus.
Appadurai/Whyte's metode:
Tænk i ting:
Hospitalssenge, medicinsk udstyr, medicin, skemaer. Beskriv deres biografi, hvilke domæner de bevæger sig i.

Konsekvenser af vareliggørelse?
sværere at kontrollere vareudvekslinger

sundhedsmæssige konsekvenser
individualisering og dekontesktualisering?

empowering, genvindelse af kontrol?
Aktørinspirerede
reaktioner på medikalisering
ligger magten reelt hos de professionelle?
er patienterne passive? På hvilke måder handler de aktivt med og mod magten?
Biomedicin:
Een blandt aktørens mange muligheder for at handle.
Eksempler på operationalisering af analytiske begreber
Good: Semantiske netværk
Rhodes: identificere symboler og de ritualer gennem hvilke de praktiseres og tillægges en aura af fakticitet.
Mol: performance af viden, dvs. studere praksis, objekter, fortællinger og aktører - hvordan viden skabes gennem performance.
Vallgårda: identificere hvilke egenskaber hos subjektet der ønskes fremmet gennem sundhedspolitik/folke sundhedstiltag
Appadurai/Whyte m.fl.: følg tingene (medicinen, udstyret, m.m.), deres biografi og evt. vareliggørelse.
Vallgårda:
(9. Forelæsning)
Dekonstekstualisering
Individualisering
Sluger man dekontekstualisering og individualisering sammen med pillen?
(Hannes tekst)
Placering af ansvar
Personalistisk - naturalistisk
Men også:

Inden for hvilken større analytiske ramme befinder det begreb sig som jeg her forsøger at operationalisere?
Fx meaning centred approach, Foucault inspireret kritisk medicinsk antropologi, fænomenologi etc.)
Essays:
Forsøg at operationlisere begreber - hvad kan I se ved at bruge dem?
Full transcript