Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

matemàtiques

No description
by

Gràcia Adroher Tarres

on 12 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of matemàtiques

què farem?
1- Nombres naturals
2- Divisibilitat
3- Nombres enters
4- Fraccions
5- Nombres decimals
6-
8- Proporcionalitat i percentatges
7- Rectes i angles.
9- Unitats de mesura
10, 11 i 12- Figures planes. Perímetres i àrees
13 i 14- Gràfiques i Estadísticaquin material necessitarem?
llibre de text - Ed.Santillana
fulls quadriculats pel carpesà o llibreta
material per escriure
calculadora CASIO fx82 MS
compàs, regles, ...

ordinador
com treballarem?

enigmes
projectes
jocs per pensar
Prova de recuperació JUNY
80% examen (nota mín.2/4 - abans 4/10)
20% actitud i interès durant el curs

Prova de recuperació SETEMBRE
80% examen (nota mín.2/4) - abans 4/10)
20% feina d'estiu (indispensable)

com avaluarem?
Bona presentació de la llibreta i entregables
Fulls i fitxes ben ordenades
Totes les activitats corregides
Escriure: dades / operacions / resposta
Remarcar sempre el resultat final

matemàtiques
1r eso
Proves escrites
Actitud
Activitats d'aula

som-hi!
conceptes
exercicis
problemes
tu ets el protagonista
treball individual
i en grup
(autoavaluació
i millora de la competència personal i social)
Ser puntual a l'aula
Portar tot el material i treballar a classe
Fer sempre els deures
Si es falta a classe, preocupar-se per la feina
Participar i aportar idees a classe
Preguntar els dubtes que van apareixent
Respectar el torn de paraula
Cooperar (demanar i oferir ajuda als companys)
... passar-ho bé
i aprendre força !
50%
20%
10%
I si no aprovem?
Si no s'aprova l'actitud es suspèn la matèria
Per aprovar el curs cal aprovar tots els trimestres
Si es suspèn només un trimestre, es mira si la mitjana de curs surt aprovada
La llibreta
Actitud i interès
(25% competències bàsiques
+ 25% d'aprofundiment)
20%
Activitats de deures
Full transcript