Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BUSINESS RESEARCH

No description
by

Marwarni Nurulhafiza

on 8 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BUSINESS RESEARCH

PB 605
BUSINESS RESEARCH
TAJUK KAJIAN : KAJIAN TAHAP KEFAHAMAN PENIAGA RUNCIT TERHADAP ASAS PERAKAUNAN DI HULU TERENGGANU

DAPATAN KAJIAN
AHLI KUMPULAN
PENYELIA : PUAN NORAISHAH BT HJ MOHD NOR

MARWARNI NURULHAFIZA BT MAMAT (26DAT10F2019)
NURUL SHUHADA BT ZAINAL ABIDIN (26DAT10F2024)
MOHD AMINUDIN BIN MOHD SAHIR (26DAT10F2028)
SAIDATUL NOOR AKMA BT AHMAD (26DAT10F2032)


OBJEKTIF KAJIAN
Mengenalpasti tahap kefahaman asas perakaunan peniaga -peniaga runcit di Hulu Terengganu.
Mengenalpasti amalan pengurusan kewangan di kalangan peniaga - peniaga runcit dalam meneruskan perniagaan.
Mengenalpasti tahap kefahaman peniaga - peniaga runcit terhadap sistem perakaunan.
PENGENALAN
Perniagaan runcit ialah perniagaan yang menjalankan urusniaga menjual kepada pengguna terakhir dalam kuantiti yang sedikit.
Peruncitan terbahagi kepada 2 iaitu runcit secara kecil - kecilan dan runcit besar - besaran.
PERNYATAAN MASALAH KAJIAN
Kedai runcit tidak lagi menjadi pilihan pelanggan.
Barangan dagangan di kedai runcit terhad.
Sistem pengurusan tidak sistematik dan menarik perhatian.
Peruncit tidak menggunakan sistem perakaunan yang betul.
PERSOALAN KAJIAN
Apakah tahap kefahaman peniaga - peniaga runcit terhadap asas perakaunan?
Bagaimanakah peniaga - peniaga runcit membuat pengiraan perakaunan dalam perniagaan mereka?
Apakah kaedah yang digunapakai dalam merekod hasil perniagaan mereka?
Apakah tahap kefahaman peniaga runcit terhadap sistem perakaunan berkomputer?
KESIMPULAN DAN CADANGAN
KESIMPULAN
Dapat mencari jawapan mengenai tahap kefahaman peniaga runcit.
Melihat sejauh mana peniaga runcit mempunyai ilmu.
CADANGAN
Peruncit -peruncit perlu menghadiri kursus perniagaan.
Peruncit - peruncit perlu celik IT.
POPULASI KAJIAN
65 Buah kedai runcit di Hulu Terengganu.
Saiz sampel Krejcie dan Morgan (1970), sampel yang sesuai 56 orang responden.
PROSEDUR KAJIAN
PB605
BUSINESS RESEARCH
TAJUK KAJIAN : KAJIAN TAHAP KEFAHAMAN PENIAGA RUNCIT TERHADAP ASAS PERAKAUNAN DI HULU TERENGGANU
KAJIAN LITERATUR
Menurut Dr. Mahathir dalam Buku peniaga Kecil, peniaga kecil-kecilan sering menghadapi kebuntuan apabila peniaga gagal di pasaran yang penuh cabaran.
Hasil kajian Hasnah bt Haroon tentang Pengurusan perniagan,sekiranya peniaga mengamalkan pengurusan kewangan yang baik dapat memantapkan ekonomi peniaga dan memperkembangkan perniagaan mereka.
LAMPIRAN
Full transcript