Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L'ESTAT EMOCIONAL

UF1 NF1 2/2 CARACTERISTIQUES l'estat emocional, la personalitat,
by

Pepa Moreno

on 1 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L'ESTAT EMOCIONAL

els sentiments són tendències o estats d'ànim de baixa intensitat i llarga durada que apareixen com a resposta a la manera en què una persona sent i reacciona davant els esdeveniments de la vida diària.
L'ESTAT EMOCIONAL
les emocions es caracteritzen perquè, igual que qualsevol conducta, impliquen simultàniament una resposta cognitiva, fisiològica i motora.
SIS EMOCIONS BÀSIQUES:
POR
SORPRESA
AVERSIÓ
IRA
TRISTESA
ALEGRIA
Dos grups: APTITUD PERSONAL I APTITUD SOCIAL.
APTITUD PERSONAL: autoconeixement, autoregulació i motivació.
APTITUD SOCIAL: empatia i habilitats socials.
L'intel·ligència emocional és la capacitat de reconèixer els nostres propis sentiments i els aliens, de motivar-nos i de manejar bé les emocions en nosaltres mateixos i en les nostres relacions.
LA PERSONALITAT: La podem definir com la forma en què una persona pensa, se sent, es comporta i interpreta la realitat.

La personalitat està determinada per elements hereditaris i modelada per circumstàncies ambientals . L’ element hereditari de la personalitat és
el temperament
que roman immutable al llarg de la vida. L’ element adquirit i per tant modificable de la personalitat és
el caràcter
, que inclou tot un conjunt d’ hàbits i reaccions apreses al llarg de la vida .
L’ autoestima és el valor que concedim a la imatge que tenim de nosaltres mateixos :
la valoració que fem de la nostra persona, de la nostra manera de ser, del que som, de les nostres característiques físiques i mentals (de tot el que configura la nostra personalitat)
L'AUTOCONCEPTE: L’ autoconcepte és la percepció que té una persona de sí mateixa = “el que jo penso de mi ”. Aquesta percepció es forma a partir de les pròpies experiències i dels comentaris que rebem de les persones del nostre entorn
Característiques de la baixa autoestima . alguns trets que pot presentar una persona amb baixa autoestima poden ser:

-mostra dosis altes d’ inseguretat i manca de credibilitat en sí mateixa
-no pot aconseguir les fites proposades i ho deriva a la seva pròpia personalitat, el que reverteix en projectes i actuacions futurs.
-no disposa d’ habilitats socials adequades per a resoldre situacions conflictives
-sol inhibir-se en la seva relació amb el grup per la por a no estar a l’ alçada i al rebuig social, motiu pel qual dificulta la seva participació
-és fàcilment influenciable pels demés
Dissonància: Desajust entre els diferents components que formen la nostra personalitat. Crea un estat
d’ ansietat que resulta intolerable per a la persona, motiu pel qual, tendeix a eliminar-la, compensar-la o reduir-la
Les emocions són impulsos o reaccions afectives que apareixen com a resposta automàtica davant certs estímuls. Són, per tant, estats d'ànim, generalment de major intensitat que els sentiments, però d'una durada més curta.
Els sentiments pertanyen al món afectiu intern de cada persona i són incontrolables.
QUATRE DOMINIS:
. Capacitat per percebre les emocions d'una manera precisa.
. Capacitat d'aplicar les emocions per facilitar el pensament i el raonament.
. Capacitat per comprendre emocions
. Capacitat per dominar les emocions pròpies i les dels altres.
Autoconcepte i autoestima depenen de l’ ambient familiar, social i educatiu en que ens desenvolupem i dels estímuls que aquests ens ofereixen.
Característiques d’ una autoestima positiva

-defensen els valors i principis en els que creuen, inclús si troben fortes oposicions. Però són capaces de modificar-los
-se senten orgullosos dels seus èxits i afronten noves fites amb optimisme. Actuen sense por a equivocar-se i si s’ equivoquen viuen el fracàs amb normalitat , relativitzant-lo i sense que això impedeixi que en el futur tornin a actuar
-confien en el seu judici quan prenen una decisió, sense importa’ls si als demés els sembla malament el que han fet. Són responsables dels seus actes.
-no es deixen manipular pels demés , tot i que estan disposats a col•laborar i viuen aquesta col•laboració com una aportació, no com una submissió
-tenen capacitat per a gaudir d’ activitats de tot tipus, siguin professionals, socials, lúdiques, culturals...
-malgrat que es consideren iguals als altres, reconeixen la seva superioritat en determinats aspectes: èxit professional, èxit social, talent, etc.
Mecanismes de defensa: són processos psicològics que protegeixen a l’ individu de l’ ansietat i de la consciència
d’ amenaces o perills externs o interns (mecanismes
d’ adaptació, mecanismes d’ evitació o negació)

Mecanismes d’ adaptació
: es redueixen les emocions (-) a partir de l’ acceptació de la nova situació i de la recerca d’ estratègies adaptatives... entre aquestes:

Afiliació
. La persona busca ajut i suport en els demés

Altruisme
. Fa front als seus conflictes dedicant-se a satisfer les necessitats dels altres

Sentit de l’ humor
. Incideix en els aspectes divertits, especialment de manera irònica , dels conflictes o esdeveniments estressants

Anticipació.
Preveu de manera realista les conseqüències i considera solucions alternatives als problemes que se li plantegen o amenacen

Supressió.
Afronta els conflictes emocionals evitant intencionadament pensar en problemes, desitjos o qualsevol sentiment que produeixi malestar.

Mecanismes d’ evitació o negació
: es mantenen les situacions estressants fora de la consciència, és a dir, evitant-les per a que no provoquin malestar. Estratègies:


Negació.
La persona es nega a reconèixer la realitat que l’ afecta o amenaça, simplement es rebutgen tots aquells aspectes que es consideren desagradables o inacceptables


Projecció.
Atribueix incorrectament als demés els sentiments o pensaments propis que li resulten inacceptables , amb l’ objectiu de culpabilitzar-los


Regressió.
Torna a períodes anteriors al seu desenvolupament o a comportaments antics, que eren més satisfactoris

Racionalització
. Cerca explicacions inventades i incorrectes a una situació amb la finalitat d’ encobrir la realitat
TRASTORNS DE LA PERSONALITAT. Són patrons de pensaments , comportament i emotivitat molt rígids i inadaptats que solen pertorbar la vida personal, professional i social de la persona que els pateix.

Moltes persones que pateixen trastorns de la personalitat no són conscients de la seva inadaptació, i d’ altres tot i que no ho reconeguin, no poden fer res per superar-la . Això fa que siguin difícils de tractar.


Hi ha diferents tipus de trastorns. Entre els més comuns es troben les personalitats de tipus:

oParanoide.
Les persones que presenten aquest trastorn es caracteritzen per mostrar una desconfiança i suspicàcia desmesurada i injustificada. Pensen que tothom està en contra d’ elles i solen trobar intencions hostils en actes molt trivials
oEsquizoide.
Mostren una gran dificultat per establir relacions socials. Es reclouen en el seu món interior i en les seves fantasies per no enfrontar-se a la realitat. Són solitàries, distants i molt introvertides


o Histriònica.
Mostren un patró d’ expressió emocional i recerca de l’ atenció exagerada que li correspon al que coneixem com a conducta teatral. Destaca en aquests comportaments una gran superficialitat i egocentrisme que necessita constantment de l’ aprovació dels demés. Presenten una baixa tolerància a la frustració
o Narcisista
. Presenten una exagerada sensació d’ importància de si mateixes i sentiments de grandiositat . Viuen de les seves fantasies d’ èxit, són arrogants i necessiten ser admirades constantment
EL CICLE DE LA VIDA
Full transcript