Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Managementinformatie in de school

Mate waarin MI kan bijdragen aan de bestuurbaarheid van de school
by

Ad Verwijsschool

on 12 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Managementinformatie in de school

Kernactiviteit
operationele kern belangrijkste
PROFESSIONELE -BUREAUCRATIE
professionals hebben
meeste contact met klant
werk van professionals
complex maar voorspelbaar
Beleid
Informatie management
Informatie verwerking
ICT voorziening
Configuratie
Toegenomen autonomie
Professionalisering
van bestuur
toekomst:
multi-level governance
Onderwijsbestuur
Toekomst van het bestuur
Multi-level governance
Toekomst onderwijsbestuur
Management
Vragen
Theorie
Emperie
Theorie
Emperie
moeilijk
niet eenvoudig
wordt niet aangegeven

Theorie
Emperie
Theorie
Emperie
Theorie
Emperie
Emperie
Theorie
Management
Informatie
oorsprong:
overheidsregulering
Besturen van het onderwijs
Bestuur onderwijs
indirect
onbeheersbaar
geen productieproces
niet volledig stuurbaar
niet alléén cijfers
Onderwijs
Professional
ruimte - richting
richting
continuïteit
ondersteuning facilitering
Inrichting management
besturing van autonomie op meerdere niveaus
toerusten - faciliteren - ruimte geven - capacitybuilding
richting aangeven
informatie-
management
Managementinformatie
Informatie-
voorziening
voorziening
Beleidsvoerend
vermogen
Informatie
welke competenties nodig?
wat is hiervoor nodig?
specifiek
meetbaar
normen
redelijk
niet altijd
nauwelijks
doelbereiking
besturings-
processen
enkelvoudig
relaties
what-if
beleids-
evaluatie
relaties
meerdere
variabelen
moeilijk bereikbaar
weinig gebruikt
Inrichting van de organisatie
Wat is het probleem?
Multi-level governance
Toekomst onderwijsbestuur
Gelet op
Bestuurbaarheid
Management
Organisatievorm
onvoldoende ontwikkeld
onvoldoende toegerust
Informatievoorziening
Conceptueel model
‘De bestuurbaarheid van een school’ is positief afhankelijk van het nemen van beleidsbeslissingen op basis van managementinformatie. Dit effect wordt positief beïnvloed door het gebruik van een ‘Managementinformatiesysteem’.
Hypothese
relaties
per niveau
niet
vastgelegd
één plaats
veel
plaatsen
informatie-
ongelijkheid
summatief evalueren
formatief evalueren
deels, maar
- niet structureel
- niet systematisch
- niet dynamisch
- niet makkelijk beschikbaar
}
is het probleem
indicatoren
niet gebruikt
onderwijsdoelen gerealiseerd in relatie tot de budgetten die daarvoor beschikbaar waren?
beslissingen voor de toekomst onderbouwen/rationaliseren, c.q. scenario’s maken voor de toekomst
early warning signals om tijdig bij te kunnen sturen
Conceptueel model
‘De bestuurbaarheid van een school’ is positief afhankelijk van het nemen van beleidsbeslissingen op basis van managementinformatie. Dit effect wordt positief beïnvloed door het gebruik van een ‘Managementinformatiesysteem’.
Hypothese
‘Beleidsbeslissingen op basis van MI zullen er voor zorgen dat de doelen beter gehaald worden, maar alleen het gebruik van MI (zonder te werken aan het beleidsvoerend vermogen) zal weinig effect hebben.
Een MIS kan bijdragen beter, sneller en vollediger MI beschikbaar te hebben, dus een MIS zal het positief effect van het gebruik van MI versterken.
Eindconclusie
Emperie
Onderzoek
Theorie
wetenschappelijk onderzoek
management Calvijn College
management referentiescholen
Conclusies
en
Aanbevelingen
PDCA-cyclus niet afgemaakt
onvoldoende meetbare doelen
beleidsvoerend vermogen onvoldoende
stel indicatoren vast, gebruik standaardset als uitgangspunt
indicatoren helpen voor de focus maar ontbreken
informatievoorziening per sturingsniveau
multi-level governance informatiebehoefte per niveau
maak budget vrij
ontwikkel een MIS
informatie veel plaatsen en systemen
werk aan draagvlak
ambivalente houding management MI en MIS
extra eisen toekomstig onderwijsbestuur
één verantwoordelijke voor de informatievoorziening
moeilijke toegang tot de informatie
informatiebehoefte formuleren in analogie met beleidscyclus
informatiebehoefte wordt beperkt aangegeven door management
Conclusies
en
Aanbevelingen
angst voor afrekencultuur
directie niet verantwoordelijk voor financiën
financiële verantwoorde-
lijkheid directie
werk aan het beleidsvoerend vermogen
Management
Leren van referentiescholen
Informatievoorziening
Leren van referentiescholen
Laat de staf inschatten aan welke informatie behoefte is als het management het niet zelf aangeeft. Dat is beter dan de informatie helemaal niet hebben.
Een MIS kan structuur geven aan de beleids evaluatie (-gesprekken)
Er moet gewaakt worden voor vrijblijvendheid in het gebruik van MI en een MIS. Blijven verbeteracties uit na een evaluatie dan moet de leidinggevende ingrijpen.
De effecten van een MIS nemen in de loop van de tijd toe, mits het gebruik een vaste plaats krijgt in de managementcyclus
Door indicatoren af te spreken wordt doelstelling en beleid scherper geformuleerd.
Door op dezelfde indicatoren steeds ook de 'historie' te betrekken, ontstaat structurele aandacht voor verbeteracties.
Als er onvoldoende draagvlak voor een MIS is ontstaat verkeerde energie: zich afzetten tegen het systeem in plaats van verbeteren van de bestuurdbaarheid.
Niet grooschalig inzetten op training en scholing van de hulpmiddelen maar wel over de manier waarop er mee gewerkt kan worden.
aandacht voor de PDCA-cyclus
meetbare doelen
verantwoording afleggen 'normaal'; hoort bij professioneel gedrag
Er is sprake van een leereffect: in de loop van de tijd worden managers steeds beter in staat informatie uit gegevens te halen.
Als normen vasgesteld worden ontstaat een duidelijk kader waarin achteraf verantwoording afgelegd kan worden.
Door normen af te spreken blijft de focus scherp.
Conclusies
en
Aanbevelingen
context
onderzoeksopzet
onderzoek
eind-
conclusie
Full transcript