Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TREBALL PÈNDOL

TREBALL PÈNDOL
by

Mònica Fericgla

on 21 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TREBALL PÈNDOL

OBSERVACIÓ La velocitat en que oscil·la el pèndol depèn del pes de l'objecte i de la llàrgaria del fil. Aquests són els dos factors que faran variar el resultat, per tant tenim com a variables la longitud i el pes. HIPÒTESI 1. Si variem la longitud del fil, com més curt, més ràpida serà l'oscil·lació? 2. Si variem el pes de l'objecte, com més pesant, més ràpida serà l'oscil·lació? DISSENY EXPERIMENT L'experiment es tracta de construir un pèndol i observar si el temps que triga en fer una oscil·lació varia si es canvia la longitud del fil o el pes de l'objecte.

- Per saber si la longitud del fil influeix en el temps que tarda en fer l'oscil·lació, es necessita fer diverses proves.
Amb una mida determinada de fil, es mesura tres o quatre cops els segons que triga en fer una oscil·lació per, amb aquests valors obtinguts, fer la mitjana i tenir un nombre més exacte. Després es torna a fer el mateix unes quantes vegades però amb fils de diferent mida.

- Per saber si el pes de l'objecte influeix en el temps que tarda en fer l'oscil·lació, es necessita fer diverses proves.
Posant un pes determinat, es mesura tres o quatre cops quan triga en fer una oscil·lació i després amb aquests valors es fa la mitjana per obtenir un resultat més exacte. Això es repeteix unes quantes vegades però amb pesos diferents.

Un cop s'obtenen els resultats, s'apunten en una taula i després es fa un gràfic per veure com varia el temps en que fa una oscil·lació. TAULES: GRÀFICA LONGITUD Podem veure que si variem la longitud del fil, també varia el temps
que triga en fer una oscil·lació. Com més llarg és el fil, més tarda.
El gràfic és directament proporcional, per tant la relació és: y = a · x
- La penden és igual a 0,0488.
- La gravetat és igual a 821,6. GRÀFICA PES Podem veure que si variem el pes de l'objecte, no varia el temps en que fa una oscil·lació. TAULES:
Full transcript