Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

College diagnostiek 27 nov deel 1

No description
by

Edwin de Beurs

on 27 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of College diagnostiek 27 nov deel 1

Computerized Adaptive Testing (CAT) CAT/PROMIS Doelstelling:

↑ Uniformiteit
(vergelijkbaarheid uitkomsten onderzoek)

↑ Efficientie
(gelijkblijvende betrouwbaarheid en accuratesse met minder vragen) Betrouwbaar = altijd hetzelfde resultaat
Valide = juiste weergave van de werkelijkheid Betrouwbaarheid en validiteit (Gebaseerd op de Item-Response Theory; IRT).


Stel een itembank met voldoende items samen om een construct (depressie) te metenStel de positie van items vast op het te meten dimensionele constructSelecteer items op basis van eerder door de respondent gegeven antwoordenPresenteer items tot de gewenste precisie van de uitkomst is bereiktBereken de score op basis van item/antwoord combinaties As -I Stoornissen in de ontwikkeling (K&J)
Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Aan middelen gebonden stoornissen
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
Stemmingsstoornissen
Angststoornissen
Somatoforme stoornissen
Nagebootste stoornissen
Dissociatieve stoornissen
Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen
Eetstoornissen
Slaapstoornissen
Stoornissen in de impulsbeheersing, niet elders geclassificeerd
Aanpassingsstoornissen
Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn DSM-I (1952)
DSM-II (1968)
DSM-III (1980)
DSM-III-R (1987)
DSM-IV (1994)
DSM-IV-TR (2000)
DSM-5 (verwacht in mei 2013) As-II Cluster A (vreemd of excentriek gedrag)
Paranoïde persoonlijkheidsstoornis
Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
Schizotypische persoonlijkheidsstoornis
Cluster B (theatraal, emotioneel of grillig gedrag)
Antisociale persoonlijkheidsstoornis
Borderline persoonlijkheidsstoornis
Theatrale persoonlijkheidsstoornis
Narcistische persoonlijkheidsstoornis
Cluster C (gespannen of angstig gedrag)
Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis
Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
Obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (niet te verwarren met de obsessieve-compulsieve stoornis)
PDNOS (Niet nader omschreven) Voor en tegen de DSM-systematiek DSM is theorieloos
Enorme vooruitgang vanwege de verheldering
Ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal
Classificeren ≠ diagnosticeren
Arbitraire afgrenzingen
Comorbiditeit
DSM 5: Naast een categoriserende een dimensionele insteek DBC-trajecten: Diagnose (stoornissen)
Stemmingsstoornis
Angststoornis
Etc.
Behandeling (duur in minuten)
250 - 799 (met of zonder farmacotherapie)
800 - 1799 (met of zonder)
1800 - 2999 (met of zonder)
3000 - 5999
6000 - 11999
12000 - 17999
18000 - 23999
24000 en meer
Combinatie Toekomst: 'Prestatiebekostiging'
(= betaling per verrichting)
Invoering per 1-1-2013
Ontwikkeling van zorgvraagzwaarte klassen DSM ICD DBC's MINI-plus 26 modules om de DSM criteria systematisch na te lopen
Meest voorkomende DSM stoornissen
Stemming (depressie, dysthymie, bipolaire stem. st.)
Angst (alle angststoornissen incl. aanpassingsstoornis)
Somatoforme stoornissen (allen)
Psychotische stoornissen
Middelen (alcohol en drugs, verslaving en misbruik)
Varia (ADHD, Antisociale persoonlijkheidsstoornis, Boulimia, Anorexia, Premenstuele dysforie)
DSM-IV code + beschijving + ruwe data van het interview Inhoud Diagnostiek en Assessment
Classificatie van psychische aandoeningen
Gebruik van gestandaardiseerde meetinstrumenten
Vaststellen van aard en ernst

Verschillende gebieden van zorg
Curatieve GGZ & Care
Verslavingszorg
Forensische assessment

ROM
Outcome Monitoring
Outcome Measurement
Outcome Managing

ROM in de praktijk
Varianten
Voorbeelden

Benchmarken in de GGZ Vaststellen van ernst Beoordelingsschalen
Hamilton Depression Rating Scale (HDRS)
Health of Nation Outcome Scale (HoNOS)
Child Behavior CheckList (CBCL) Zelfrapportage vragenlijsten
Symptom Checklist (SCL90)
Brief Symtom Inventory (BSI)
Outcome Questionnaire (OQ-45)
Vier dimensionele Klachtenlijst (4DKL) Verslavingszorg Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie (Mate)
10 modules voor onder andere:
de ernst van de verslaving (gebruik)
de ernst van comorbide psychopathologie (DASS)
de ernst van sociale desintegratie (ICN)
de verslavingbehandelingsgeschiedenis
Deze kunnen worden gebruikt om de zorgzwaarte af te leiden (indicatiestelling)

De MATE maakt monitoren en evaluatie van zorg en behandeling mogelijk

Uitvoerig protocol voor afname, verwerking en toepassing.

Afname tijd: ongeveer een uur Semigestrutureerde diagnostische interviews: As-I:
SCID
CIDI
MINI-plus Forensisch psychisch onderzoek Ned. Instituut voor Forensische Psychiatrie & Psychologie (NIFP):

Onderzoek de persoon van de verdachte

2000 Ambulante rapportages per jaar
door psychiater en/of psycholoog
200 Klinische rapportages (PBC)
Psychiater
Psycholoog
Millieuonderzoeker
Observator
Jurist
Toegevoegd teamlid
Stellen vast:
Toerekeningsvatbaarheid ten tijde van delict
Risicotaxatie
Geven advies omtrent TBS Ditteke Mensink: Tony: 'Tbs met dwangverpleging.' Gebruik van gestandaardiseerde meetinstrumenten Waarom gestandaardiseerde meetinstrumenten gebruiken?

Ons vermogen om informatie te beoordelen en te wegen is zeer beperkt
Miller, G. (1956). The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity of processing information. Psychological Review, 101, 343-352.

Onderzoek (o.a. Meehl) heeft aangetoond dat:
statistische voorspellingen beter zijn dan globale beoordelingen van (klinische) experts
mensen juiste voorspellingen onthouden, maar foute voorspellingen vergeten
mensen eigen beoordelingsvermogen sterk overschatten

Laatste draagt bij aan de hardnekkingheid waarmee te veel waarde aan het klinische oordeel wordt toegekend.

Therapeuten overschatten eigen successen en onderschatten mislukkingen Soorten meetinstrumenten Klinische interviews
MINI-plus
Beoordelingsschalen
HDRS, MADRS, PDSS, GAF
Zelfrapportage vragenlijsten
(MMPI, SCL-90, OQ-45)
Anders:
Observaties
Gedragstesten
Projectieve testen
(TAT, Rorschach) Screening:
Probleemgebieden inventariseren
Behandeling plannen:
Kenmerken van de pt inventariseren
persoonlijkheidstrekken
motivatie voor behandeling
Voortgang volgen:
Proces volgen
Uitkomst vaststellen Gebruik van instrumenten: waartoe? Curatieve GGZ & Care Zelfrapportage (bijv. OQ-45) Spitzer en Kupfer over de DSM: Paniekaanval
Agorafobie
Paniekstoornis zonder agorafobie
Paniekstoornis met agorafobie
Agorafobie zonder paniekstoornis in de voorgeschiedenis
Specifieke fobie
Sociale fobie (Sociale-angststoornis)
Obsessieve-compulsieve stoornis
Posttraumatische stress-stoornis
Acute stress-stoornis
Gegeneraliseerde angststoornis (met inbegrip van Overmatige angststoornis in de kinderleeftijd)
Angststoornis door...[Vermeld de somatische aandoening]
Angststoornis door een middel
Angststoornis NAO DSM-IV angststoornissen A. Een duidelijke en aanhoudende angst voor één of meer situaties waarin men sociaal moet functioneren of iets moet presteren en waarbij men blootgesteld wordt aan onbekenden of een mogelijk kritische beoordeling door anderen. De betrokkene is bang dat hij/zij zich op een manier zal gedragen [of angstverschijnselen zal tonen] die vernederend of beschamend zijn.

B. Blootstelling aan de gevreesde sociale situatie lokt bijna zonder uitzondering angst uit, die de vorm kan krijgen van een situatiegebonden of situationeel gepredisponeerde paniekaanval.

C. Betrokkene is zich ervan bewust dat zijn of haar angst overdreven of onredelijk is. N.B.: Bij kinderen kan dit kenmerk ontbreken.

D. De gevreesde sociale situaties of de situaties waarin met moet optreden worden vermeden dan wel doorstaan met intense angst of lijden.

E. De vermijding, de angstige verwachting of het lijden in de gevreesde sociale situatie[s] of de situatie[s] waarin men moet optreden belemmeren in significante mate de normale dagelijkse routine, het beroepsmatig functioneren [of studie of school], of bij sociale aktiviteiten of relaties met anderen, of er is een duidelijk lijden door het hebben van de fobie.

F. Bij personen onder de achttien jaar is de duur ten minste zes maanden.

G. De angst of vermijding zijn niet het gevolg van de directe fysiologische effecten van een middel [bv. drug, geneesmiddel] of een somatische aandoening en is niet eerder toe te schrijven aan een andere psychische stoornis [bv. een paniekstoornis met of zonder agorafobie, separatie-angststoornis, stoornis in de lichaamsbeleving, een pervasieve ontwikkelingsstoornis of een schizoïde persoonlijkheidsstoornis].

H. Indien er sprake is van een somatische aandoening of een andere psychische stoornis, houdt de angst van criterium A daar geen verband mee, bv. de angst is niet die om te stotteren, beven bij de ziekte van Parkinson, of voor abnormaal eetgedrag bij anorexia nervosa of boulimia nervosa.

Specificeer indien:
Gegeneraliseerd: Indien de angst de meeste sociale situaties betreft [bv. het aanknopen of voortzetten van gesprekken, deelnemen aan kleine groepen, met iemand uitgaan, met autoriteitsfiguren spreken, feestjes bijwonen].
N.B.: Overweeg ook de aanvullende diagnose van ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. Sociale angststoornis De cliënt heeft een diepgaand wantrouwen en achterdocht ten opzichte van anderen waardoor beweegredenen van anderen geïnterpreteerd worden als kwaadwillig. Dit kan onder andere blijken uit het volgende.
De cliënt:
vermoedt vaak, zonder gegronde redenen, dat anderen hem buitensluiten, schade berokkenen of bedriegen.
wordt gepreoccupeerd door ongerechtvaardigde twijfels aan de trouw of betrouwbaarheid van anderen.
neemt anderen met tegenzin in vertrouwen, op grond van de ongerechtvaardigde vrees dat de informatie tegen hem gebruikt zal worden.
zoekt achter onschuldige opmerkingen of gebeurtenissen verborgen vernederingen en bedreigingen.
is halsstarrig rancuneus, vergeeft geen vernederingen, aangedaan onrecht of kleineringen.
bespeurt kritiek op zijn karakter of reputatie en reageert dan snel met woede.
is terugkerend achterdochtig betreffende de trouw van de partner. Paranoïde persoonlijkheidsstoornis As-III Actuele somatische aandoeningen die potentieel relevant zijn voor het begrijpen of behandelen van een psychische stoornis
Bijvoorbeeld: aanpassingsstoornis met depressieve stemming als reactie op de diagnose borstkanker As-IV Psychosociale en omgevingsproblemen die de diagnose, behandeling en prognose van psychische stoornissen kunnen beïnvloeden
Problemen binnen de primaire steungroep (gezin, huisgenoten)
Problemen gebonden aan de sociale omgeving (vrienden)
Opvoedingsproblemen
Werkproblemen
Woonproblemen
Financiële problemen
Problemen met de toegankelijkheid van gezondheidsdiensten
Problemen met justitie/politie of met de misdaad
Andere psychosociale en omgevingsproblemen As-V As-II:
SCID 2
DIPd
SIDP-IV Demo van MINI-plus Vaststellen van aard (diagnostiek)
Indelen op grond van verwantschap of eigenschappen/kenmerken (Periodiek Systeem, Bibliotheek)

Ziekte identificeren vanuit optredende symptomen en kennis m.b.t. onderliggende fysiologische processen Classificeren: Diagnosticeren: Beoordeling
(HoNOS)
Full transcript