Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ICP-OES

No description
by

MELİS GÜLŞEN

on 5 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ICP-OES

ICP-OES

Sorumlu Öğretim Elemanı: Özlem Çağındı


Melis Gülşen 3003140029

ICP (Inductively Coupled Plasma) yani türkçesi indüktif eşleşmiş plasma olan elementlerin tayininde kullanılan bir makinadır. ICP ‘ yüksek düzeyde enerji söz konusudur ve Alev Emisyon spektroskopisinde yapılamayan tayinler ICP ile kolaylıkla yapılabilir.(2)
ICP-OES
ICP’nin çalışma prensibi şu şekildedir:
Argon gazı yandığında sıcaklık 10.000 K seviyesine kadar Radyofrekans elektrik akımı metal indükleme sarmalından geçer ve bu akım sarmalın içine yerleştirilmiş kuartz tüplerden geçerek manyetik bir alan oluşturur. Tesla sarmalından çıkan kıvılcım çekirdek elektron ve iyonlar meydana getirir. (1-3)


Elektronlar kuartz tüp içinde dairesel orbitallerde hareket etmeleri için manyetik alan vasıtası ile hızlandırılırlar. Enerji elektronların gaza çarpmasıyla aktarılır ve bunun sonucu olarak gaz ısınır. Bu noktada ulaşılan sıcaklık yüksek konsantrasyonlarda uyarılmış atom ve iyonların oluşmasını sağlar.Spektrometrede okuduğumuz değerler bize tayin hakkında bilgi verir.(1-4)
Cihazın çalışma esası,
çözelti durumundaki örneğin yüksek sıcaklıktaki plazmaya püskürtülmesiyle gaz fazına geçen ve atomlaşan elementlerin plazmada uyarılmış duruma geçmesinden sonra yaydıkları ışını uygun bir dedektörle ölçerek çözeltideki elementlerin miktarını belirlenmesine dayanır.

ICP-OES cihazında plazmayı çoğunlukla inert bir gaz olan argon gazı oluşturur.(1)
Kullanılan argon gazının 3 temel görevi vardır.
Bunlar:
• - Plazmayı oluşturmak
• - Numuneyi sürüklemek
• - Dışarıdan geçirilerek tüplerin soğumasını sağlamaktır.
Bunun dışında numuneyi püskürtmek için çeşitli nebülizerler (sisleştiriciler) kullanılır. Bunlar çapraz akış, konsantrik veya babington tipi sisleştiriciler olabilir.(3-5)

Plazmada aerosol tanecikleri sırasıyla kurur, parçalanır, atomlaşır, iyonlaşır ve uyarılır . Bunun sonucunda elementler kendilerine özgü ışın yayarlar. Bu ışın şiddeti elementlerin derişimleriyle doğru orantılıdır ve bir emisyon spektrometresi ile ölçülür. (5)
İndüktif olarak eşleşmiş plazma, iç içe geçmiş üç kuartz borudan (torch) yapılmıştır ve en geniş boru çapı 2,5 cm’ dir.(1)

ICP tekniğindeki bazı temel girişimler şunlardır;

Ortam Girişimi
Numunedeki katı miktarı, yüzey gerilimi ve viskozite numune giriş sisteminin etkinliğini yakından etkiler.
Kimyasal girişimler

Plazmanın yüksek sıcaklıkta olmasından dolayı kimyasal girişimler engellenmiş olur. Bu sıcaklık (10000K), birçok kimyasal bağın parçalanması ve bileşiklerin atomlara ayrışması için yeterlidir
Fiziksel girişim
Numune tüketimi, numune taşınma hızındaki değişimler ve damlacık oluşum işlemleri sebebiyle oluşur.

İyonlaşma girişimleri
Numune içerisindeki analit haricindeki türlerin elektron alışverişinden ve tayin edilecek türlerin atom veya iyon derişimlerinin değişmesinden kaynaklanır.

Zemin değer ve spektral girişimler
Zemin değer girişimleri, uyarma kaynağının analitin dalga boyunda ışık yaymasından kaynaklanır.
ICP’ nin Temel Özellikleri
• 1. Yüksek sıcaklıkta (6000 -10000 K)oluşur.
• 2. Yüksek elektron yoğunluğu (birkaç iyonlaşma girişimi) vardır.
• 3. Kimyasal olarak inert bi ortamda serbest atomlar oluşur.
• 4. Alt seviyelerde moleküler türler yok veya çok azdır.
• 5. Optik olarak incedir.
• 6. Elektrodsuzdur.
• 7. Patlayıcı gaz yoktur. (7)
ICP-OES cihazının avantajları ve dezavantajları
Analiz sonuçlarının doğruluğunun, kesinliğinin ve duyarlılığının yüksek olması, düşük derişimlerde çalışma imkanı sağlaması, girişimlerin çok az olmasıdır.

Numune çözeltisinin ve gazın plazmaya akışındaki düzensizlikler, optik aksamda kaymalar ve elektronik aksamlardaki düzensizlikler veya sistemin kilitlenmesi gibi problemlerle karşılaşılabilir.
Düşük kalitedeki argon gazının kullanımında plazma oluşumu zor olur veya hiç oluşmaz
SONUÇ

ICP-OES,

70 civarında kimyasal elementin eser, minör ve majör konsantrasyon düzeylerinde ve sıralı analizine olanak tanıyan hızlı bir tekniktir. Çok sayıda örneğin hızlı bir şekilde ölçülebilmesine olanak tanıdığından çevresel analizler için etkin ve tercih edilen bir yöntemdir.
ICP-OES,
Nadir Toprak Elementlerinin saptanmasında gerek duyulan önemli bir tekniktir. Her element kendine özgü enerji düzeylerine bağlı olarak bu düzeylerde emisyon yapabilecekleri dalga boylarına sahiptir. Dalga boyu ve emisyon şiddeti ölçülerek bir örnekte bulunan elementler ve miktarları saptanabilmektedir. (7-8-6)
Kaynaklar

BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER...
1-Özlem Bengü DAŞ Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Chemistry Supervisor: Prof. Dr. Adnan KENAR
2-www.pau.edu.tr/jeoloji/default.aspx/sayfa/icp-laboratuvari‎
3-www.mta.gov.tr/v2.0/birimler/laboratuvarlar/index.php?id=ICP‎
4-obs.iszu.edu.tr/dosyalar/DersMateryal/ıcpoes,ıcpms.docx‎
5-nbe.ege.edu.tr/?sayfa=laboratuvarlar&id=372‎
6-aubibam.anadolu.edu.tr/?page_id=4056‎
7-http://www.canakkaleilkontrol.gov.tr/index.php?sayfa=21
8-vetdergi.kafkas.edu.tr/extdocs/2012_2/205-208.pdf‎

Sumru Şen 3003140062
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Full transcript