Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

hakayık

No description
by

can durek

on 12 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of hakayık

Edip Ahmet Yükneki Atabetül Hakayık İçindekiler Atabetü'l Hakayık Atabetü'l Hakayık
Ne Anlatıyor?
Dil ve Anlatım Özellikleri
Edebi Özellikleri
Gerçeklerin Eşiği
Edip Ahmet
Atabetü'l Hakayık & Kutadgu Bilig
Eserden Kesitler Atabetü'l Hakayık (günümüz Türkçesi ile Gerçeklerin Eşiği).Edip Ahmet Yükneki'nin,
Karahanlı beylerinden Muhammed Dad Sipehsalar'a hediye ettiği,hadis ve Arapça beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle, ahlaklı insan olmanın yollarını ,ahlak ilkelerini açıklamamış, çeşitli ahlaki öğütlerde bulunmuş, İslami düşünce ve görüşlere yol gösterici olmuştur.Eserin 12. yüzyılın başlarında yazıldığı tahmin ediyor. Nazım birimi beyit ve dörtlükten oluşur.
Gazel ve kaside denilebilecek tarzda şiirler vardır.
46 beyit 101 dörtlükten oluşmaktadır.
Azur ölçüsüyle yazılmıştır. Ne Anlatıyor? Eserde dünyayı, Allah'ı,insanı bilmenin sadece bilim yoluyla olabileceğini anlatıyor.Bilginin faydası ve bilgisizliğin zararı hakkında olan konuyu işlemiştir.
Öğretici bir eser olan Atabeti'l Hakayık'ın konusu "din" ve "ahlak"tır.
Eserde: bilginin yararı,cahilliğin zararı,dili tutmanın önemi,cimriliğin kötülüğü,cömertliğin iyiliği,alçak gönüllülüğün güzelliği,kibirin kötülüğü gibi konular işlenmiştir. Dil ve Anlatım Özellikleri Edebi Özellikleri Telmih (hatırlatma) sanatı kullanılmıştır.Eser 14 bölümden oluşur. Baştaki 5 bölüm giriş, şairin "nevi" adını verdiği 8 bölüm asıl konu, sondaki 1 bölüm de bitiriş bölümüdür.Giriş bölümleri kaside biçimiyle (aa ba ca da...), asıl konu ile ilgili bölümler ve bitiriş bölümü dörtlüklerle (aaba) yazılmıştır. Eser geçiş dönemi edebiyatı ürünüdür.
Full transcript