Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Scrum presentation

No description
by

Karol Lipiński

on 23 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Scrum presentation

Sprint
Planining
SCRUM
metoda zarządzania projektemi, ryzykim,
wymaganiami
i zaspołemi
2
+
2
=
4
Scrum
lekki
łatwy do
zrozumienia
bardzo trudny do opanowania
Working software is the primary measure of progress
Scrum empiryczna kontrola pracesu.

Empiryzm reprezentuje pogląd, iż wiedza wynika z doświadczania i podejmowania decyzji w oparciu o to co poznane.

Scrum wykorzystuje podejście iteracyjne i przyrostowe w celu osiągnięcia lepszej przewidywalności i kontroli ryzyka.
Teoria Scruma
Każda realizacja empirycznej kontroli procesu opiera się na trzech filarach:


przejrzystości,


inspekcji


adaptacji.
S C R U M
Product Backlog
Product
Owner

Sprint Backlog
Sprint Review
Sprint Retrospective
Scrum Master
Daily Scrum
Potentially Shippable
Product Increment

Team
Osoba odpowiedzialna za tworzenie i utrzymanie zestawu cech produktu oraz za przejrzyste ich komunikowanie.

Odpowiada także za zarządzanie kolejnością implementacji cech produktu.

Zarządzanie wymaganiami i nadzór nad ich realizacją w kolejności określonej przez ich wartość biznesową.
Przygotowanie i rozwój wizji produktu, oraz przekazywanie jej zespołowi,

Przygotowywanie zestawu cech produktu oraz podejmowanie decyzji o kolejności ich wykonania przez zespół,

Ocena rezultatów pracy zespołu – ich akceptacja lub odrzucenie,

Szacowanie zyskowności całego przedsięwzięcia,

Raportowanie stanu projektu przed interesariuszami.
Lista zadań właściciela produktu
Zawiera wykaz wymagań przeznaczonych do wykonania w trakcie rozwoju produktu.

Rejestr ten nazywany jest także zaległościami produktowymi w celu podkreślenia jakie jeszcze prace powinny być wykonane związane zrozwojem produktu.
Rejestr zadaniowy (ang. sprint backlog) jest szczegółowym wykazem prac zaplanowanych do zrealizowania w obrębie pojedynczego sprintu.

• Rejestr zadaniowy uzyskiwany jest w wyniku dekompozycji elementów rejestru produktowego na bardziej szczegółowe zadania.

• Rejestr jest wykorzystywany przez zespół do skoordynowania jego własnych działań w sprincie.
Spotkanie Planujące Sprintu (Sprint Planning Meeting) – służy do ustalenia celu Sprintu.
Zwykle będzie to lista Historyjek Użytkownika, które zespół będzie się starał zaimplementować w trakcie Sprintu. Spotkanie to można podzielić na dwa etapy.

W trakcie pierwszego, zespół omawia z Product Ownerem jaką funkcjonalność jest w stanie dostarczyć (czyli CO?). Druga część służy natomiast do dyskusji jaka praca musi być wykonana aby osiągnąć cel iteracji (czyli JAK?).

W trakcie drugiej sesji tworzony jest również Rejestr Sprintu (Sprint Backlog), czyli lista zadań. Dla dwutygodniowych iteracji całe spotkanie nie powinno zająć więcej niż cztery godziny.

Każda iteracja posiada swój cel, ustalany w trakcie spotkania planującego.

W trakcie Sprintu zespół wykonuje wszystkie zadania niezbędne do osiągnięcia tego celu.

W związku z tym w trakcie trwania iteracji, wraz ze zdobywaniem nowej wiedzy, mogą pojawić się również nowe zadania. Zespół na bieżąco śledzi postęp pracy i w razie potrzeby prosi Product Ownera i Scrum Mastera o pomoc.

Iteracje trwają zwykle od tygodnia do czterech. Najbardziej popularne są Sprinty dwutygodniowe.
Sprint – czyli Iteracja.
Sprint
• Odpowiedzialny za egzekwowanie praktyk i zasad metodyki.
• Jego podstawową rolą jest udzielanie wsparcia zespołowi i całej organizacji związanego z efektywnym wykorzystaniem metodyki Scrum.
• Lider zespołu dba o zespół i jego morale,
dba o postęp prac, nadzoruje zgodność
praktyk projektowych z założeniami metodyki.

• Zespół ma lidera zespołu,
który przebywa razem z zespołem.

• Lider zespołu koncentruje się
na usuwaniu blokad.

• Lider zespołu nie zarządza zespołem,
gdyż zespół jest samoorganizując się.
Wybiera punkty z product backlog.

Samoorganizuje się i swoją pracę.

Wykonuje pracę niezbędną do osiągnięcia celu.

Zaspół może liczyć od 3 do 9 osób.
Scrum nie przewiduje  tytułów innych niż „Deweloper” dla członków  Zespołu Deweloperskiego.
Reguła ta obowiązuje bez względu na charakter  pracy wykonywanej przez daną osobę i nie ma od niej  wyjątków,

Mimo,  iż  pojedynczy członkowie  Zespołu Deweloperskiego mogą  posiadać wyspecjalizowane umiejętności oraz  mogą skupiać się  na  konkretnych dziedzinach, odpowiedzialność za  wykonywaną pracę ponosi cały Zespół Deweloperski
1-4
tygodni
Codzienny  Scrum  jest  spotkaniem  dla  Zespołu Deweloperskiego,  ograniczonym  czasowo  do 15 minut,  podczas  którego  bieżące  zadania  są synchronizowane  i  powstaje  plan  działania na  najbliższe 24  godziny.
Uczestnicy spotkanie odpowiadają na 3 wręcz święte pytania:

- co zostało wykonane od ostatniego spotkania?

- co zostanie wykonane przed następnym spotkaniem?

- jakie przeszkody stoją na drodze?
Przegląd Sprintu (Sprint Review) – pierwsze z dwóch spotkań na zakończenie iteracji, mające na celu zaprezentowanie Product Ownerowi działającej funkcjonalności oraz dyskusje na temat możliwości rozwoju produktu. Przeważnie zajmuje 1-2 godziny.
Retrospektywa (Sprint Retrospective) – drugie spotkanie kończące iteracje, poświęcone poprawie procesów.

Zespół analizuje ostatni Sprint, szukając możliwości usprawnienia metod działania.

Akcje zdefiniowane w trakcie retrospektywy będą wdrożone w trakcie następnego sprintu.
Time Boxes
Sprint : 2 tygodnie

Sprint planning: 4 h

Daily Scrum: 15 min

Sprint review: 2h

Sprint retrospective : 1,5 h
Definition of Done
– kryterium ukończenia
Kryterium to, szczególnie w procesie rozwoju oprogramowania, wyznacza oczekiwany poziom jakościowy.
zaimplementowane i wykonywalne w środowisku programisty,
pozytywnie zweryfikowane poprzez testy, przeglądy kodu źródłowego, itp.
pomyślna walidacja dokonana poprzez testy integracyjne, akceptacyjne, testy użyteczności, itp.
Full transcript