Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN ,DO DÂN , VÌ

No description
by

Đàm Quang Sơn

on 14 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN ,DO DÂN , VÌ

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN ,DO DÂN , VÌ DÂN

ĐỀ TÀI
1.VŨ VĂN VÂN
2.TRẦN THỊ THU TUYẾT
3.NGUYỄN THỊ KIM SINH
4.NGUYỄN THỊ THƯƠNG THƯƠNG
5.KPA NGUYỄN THU LINH
6.DƯƠNG TÂM ANH TUYỀN
7.CHÂU THỊ MỸ DUYÊN
8.PHẠM THỊ DIỄM
9.TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN
10.LƯƠNG MỸ NGÂN
11.NGUYỄN THỊ THU THẢO
12.NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

44
67
66
43
94
39
31
38
92
33
32
35

1354060204
1354060200
1354060151
1354060173
1354060096
1354060198
1354060043
1354060036
1354060077
1354060117
1354060161
1354060132

DANH SÁCH NHÓM

HỌ VÀ TÊN
STT
MSSV
13.NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG
14. PHẠM NGỌC LÊ
15.THÁI NGUYỄN PHÚ HÂN
16. TIÊU NGỌC NGÂN
17. NGUYỄN THỊ THẢO
18. NGUYỄN THỊ THU HÀ
19. HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH
20. PHAN THỊ MỸ LUYẾN
21. TẠ HOÀNG BÁ
22. ĐÀM QUANG SƠN
23.PHẠM THỊ MỸ LUYẾN
24. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
25. LÂM THỊ DIỆM
34
37
84
06
53
52
51
85
04
80
85
61
54
1354060142
1354060089
1354060062
1357010080
1354062273
1354062231
1354062212
1357010065
1354060011
1354060152
1357010065
1354060121
1354060037


1.XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC HỢP PHÁP ,HỢP HIẾN

2.QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG HIẾN PHÁP , PHÁP LUẬT VÀ CHÚ TRỌNG ĐƯA PHÁP LUẬT VÀO CUỘC SỐNG1.XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ , CÔNG CHỨC ĐỦ ĐỨC VÀ TÀI

2. ĐỀ PHÒNG VA KHẮC PHỤC TIÊU CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG NHÀ NƯỚC

3.TĂNG CƯỜNG NGHIÊM MINH PHÁP LUẬT ĐI ĐÔI ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

1.NHÀ NƯỚC CỦA DÂN


2.NHÀ NƯỚC DO DÂN

3.NHÀ NƯỚC VÌ DÂN

1.BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA NHÀ NƯỚC

2 .BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN THỐNG NHẤT TÍNH NHÂN DÂN , TÍNH DÂN TỘC NHÀ NƯỚC

1 .XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC HỢP PHÁP ,HỢP HIẾN

2/9/1945 tuyên bố đông bào ,thế giới khai sinh nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa

3/9/1945 nhiệm vụ Hồ Chí Minh nêu rõ "Chúng ta có một biện pháp dân chủ , đề nghị chính phủ tổ chức cuộc tổng tuyển cử , chế độ phổ thông đầu phiếu , Sớm có một nhà nước hợp pháp dân bầu ra
Chính sách bầu cử và ứng cử là vấn đề cốt lõi đảm bảo tính hợp pháp bộ máy nhà nước
Cuộc tổng tuyển cử của nhà nước 1946 dịp cho toàn thể quốc dân lựa chọn những người có tài , có đức để gánh vác công việc nhà nước .
2.QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG HIẾN PHÁP , PHÁP LUẬT VÀ CHÚ TRỌNG ĐƯA PHÁP LUẬT CUỘC SỐNG
Nhà nước phải chú trọng xây dựng hệ thống pháp luật , và xây dựng cơ chế đảm bảo cho pháp luật được thi hành cơ chế kiểm tra giám sát việc thi hành trong cơ quan nhà nước và trong nhân dân
Phải đưa pháp luật vào đời sống một cách sâu rộng

Coi trọng nâng cao dân trí , bồi dưỡng ý thức dân chủ và phát triển văn hóa , chính trị .
Đảm bảo nghiêm minh và hiệu lực pháp luật , tính vô tư , khách quan công bằng , bình đẳng công dân trước pháp luật

1.XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ , CÔNG CHỨC ĐỦ ĐỨC VÀ TÀI

Một là

Tuyệt đối trung thành cách mạng

Hai là

Hăng hái thành thạo công việc , giỏi chuyên môn nghiệp vụ

Ba là

Phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân


Bốn là

Cán bộ công chức là người dám phụ trách , quyết đoán , chịu trách nhiệm ‘thắng không kiêu , bại không nản


Năm là

Phê bình tự phê bình ý thức hành động sự lớn mạnh nhà nước

2. ĐỀ PHÒNG VA KHẮC PHỤC TIÊU CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ NƯỚC

Xây dựng nhà nước của dân , do dân , vì dân không bao giờ tách rời với việc làm cho nhà nước luôn trong sạch , vững mạnh các cấp chính quyền .
Hồ Chí Minh chỉ ra sáu căn bệnh cần đề phòng : Trái phép , cậy thế , hủ hóa , tư túng , chia rẽ , kiêu ngạo .
Trong quá trình xây dựng nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa , Hồ Chí Minh chỉ rõ tiêu cực sau đây cần nhắc nhở mọi người đề phòng khắc phục .
+ Đặc quyền , đặc lợi
+Tham ô, lãng phí , quan liêu
+Tư túng chia sẽ, kiêu ngạo
3.TĂNG CƯỜNG NGHIÊM MINH PHÁP LUẬT ĐI ĐÔI VỚI ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

Hồ Chí Minh đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa quản lý xã hội bằng pháp luật với phát huy truyền thống tốt đẹp trong đời sống cộng đồng người Việt Nam được hình thành hàng nghìn năm lịch sử ( Kết hợp nhuần nhuyễn " Đức trị " và " Pháp trị "
Hồ Chí Minh với quyền hạn và trách nhiệm của mình cương vị chủ tịch nước .HCM bao giờ thể hiện người sáng suốt , thống nhất lý trí và tình cảm , nghiêm khắc bao dung , nhân ái nhưng không bao giờ bao che sai lầm khuyết điểm bất cứ ai kỷ cương phép nước luôn đề cao áp dụng cho tất cả mọi người .Pháp luật thẳng tay trừng trị kẻ bất liêm .
Hồ Chí Minh dùng uy tín của mình cảm hóa người lỗi lầm , kéo họ về với cách mạng , giáo dục những người mắc khuyết điểm để họ tránh phạm pháp .
Nhà nước đảm bảo quyền làm chủ thực sự nhân dân

Kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước

KẾT LUẬN
Dân chủ (quyền lực của nhân dân) được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Trong đó dân chủ thể hiện trên lĩnh vực chính trị là quan trọng nhất, nổi bật nhất.
Chính trị: Quyền lực tối cao thuộc về nhân dân. Nguồn gốc, lực lượng tạo ra quyền lực ấy đều là nhân dân.
Kinh tế: Quan hệ kinh tế: sở hữu, quản lí, phân phối. Nhân dân có quyền làm chủ về tư liệu sản xuất. Nhà nước thừa nhận sở hữu kinh tế nhiều thành phần. Phân phối bình đẳng theo lao động.
Xã hội: Quyền quyết định của nhân dân trong đời sống của con người, quan hệ người - người.
Văn hóa: Quyết định xây dựng nền văn hóa, có quyền sáng tác, thụ hưởng văn hóa của mình làm ra, của dân tộc,, tôn giáo. Làm chủ hoạt động văn hóa.

Tất cả mọi quyền lực trong Nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân
Điều 1 HP 1946 khẳng định:
“Tất cả quyền bính trong nước đều là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo; những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra toàn dân phúc quyết.”

Nhân dân có quyền kiểm soát mọi hoạt động của Nhà nước. Các đại biểu do dân bầu ra nếu không xứng đáng với sự tín nhiệm của dân, dân có quyền bãi miễn. Đại biểu do nhân dân bầu ra phải là “công bộc của dân” không được “cậy thế” với dân, sách nhiễu dân.


Quan điểm Hồ Chí Minh về dân chủ

DÂN CHỦ

DÂN LÀ CHỦ

DÂN LÀM CHỦ

VỊ THẾ CỦA DÂN

NĂNG LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DÂN

Nhà nước do dân lập nên, do dân ủng hộ, dân làm chủ.
Nhân dân có đủ điều kiện, cả về pháp luật và thực tế để tham gia quản lý nhà nước.

Nhân dân bầu ra Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, cơ quan duy nhất có quyền lập pháp.
Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước, ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Chính phủ (nay gọi là Chính phủ).
Hội đồng Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của Nhà nước, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và chấp hành pháp luật.
Mọi công việc của bộ máy nhà nước trong việc quản lý xã hội đều được thực hiện ý chí của dân (thông qua Quốc hội do dân bầu ra).

Nhà nước lấy việc phục vụ lợi ích của nhân dân làm mục tiêu, tất cả đều vì lợi ích của nhân dân, ngoài ra không có bất cứ một lợi ích nào khác.
“Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh...”
Theo Hồ Chí Minh một Nhà nước vì dân từ Chủ tịch nước đến công chức bình thường đều phải làm công bộc, làm đầy tớ cho nhân dân chứ không phải “làm quan cách mạng” để “đè đầu cưỡi cổ nhân dân”.

Nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đảng lãnh đạo nhà nước bằng phương thức thích hợp:
- Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân.
- Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phương thức thích hợp.

Bản chất giai cấp của Nhà nước ta thể hiện ở tính định hướng xã hội chủnghĩa của sự phát triển của đất nước.

Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta thể hiện ở nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của nó là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Nhà nước ta ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của rất nhiều thế hệ người Việt Nam.

Nhà nước ta bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích của dân tộc làm cơ bản.

Nhà nước ta đã đứng ra làm nhiệm vụ của cả dân tộc giao phó, lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, xây dựng một nước Việt nam hòa bình, thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển tiến bộ của thế giới.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HCM

CHƯƠNG VI

III- XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ MẠNH MẼ
IV- XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC TRONG SẠCH , HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ
Điều 4 HP 1959: “Trong nước Việt Nam toàn bộ quyền lực đều thuộc về nhân dân lao động, người cầm quyền trong bộ máy nhà nước (công chức) chỉ là người được uỷ quyền của dân để gánh vác công việc chung của đất nước, họ là đầy tớ, công bộc của dân... Từ Chủ tịch nước đến người công dân đều bình đẳng, như những người lính vâng mệnh quốc dân ra mặt trận.”
“Có việc gì thì ai cũng được bàn, cũng phải bàn”
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”


II.QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI TÍNH NHÂN DÂN VÀ TÍNH DÂN TỘC CỦA NHÀ NƯỚC

1.
BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA NHÀ NƯỚC

2
.BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI THỐNG NHẤT TÍNH NHÂN DÂN , TÍNH DÂN TỘC NHÀ NƯỚC


I- XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC THỂ HIỆN QUYỀN LÀ CHỦ VÀ LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN


1.NHÀ NƯỚC CỦA DÂN

2.NHÀ NƯỚC DO DÂN

3.NHÀ NƯỚC VÌ DÂN

Câu 1.Theo quan điểm Hồ Chí Minh ,là một nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân vì ?
Câu 2
Năm 1919 Hồ Chí Minh gửi hội nghị vecxay vấn đề gì ?
Câu 3
Phiên họp đầu tiên quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa diễn ra ngày, tháng năm nào ?
Câu 4
Những yêu cầu Hồ Chí Minh nêu lên xây dựng đội ngũ cán bộ , công chức là gì ?
Câu 5
Sáu căn bệnh Hồ Chí Minh chỉ ra đề phòng là gì ?
Câu 6
Trong quá trình xây dựng nhà nước Hồ Chí Minh chỉ ra một số căn bệnh tiêu cực là gì ?
MỜI CÁC BẠN CÙNG THAM GIA

TRÒ CHƠI
Full transcript