Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TAJUK: Perbandingan antara Sosio-politik, Sosio-budaya dan S

No description
by

Aizat Ajis

on 9 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TAJUK: Perbandingan antara Sosio-politik, Sosio-budaya dan S

CTU 553: HUBUNGAN ETNIK
TAJUK: Perbandingan antara Sosio-politik, Sosio-budaya dan Sosio-ekonomi sebelum penjajahan dan Semasa di Malaysia
Nama ahli kumpulan;
Puspa Diana Binti Jawi (2013527966)
Wan Mohammad Nazuan Bin Wan Nazri (2013269528)
Mohamad Aizat Bin Ajis (2013829932)
Nor Farah Fizah Binti Hamzah (2012793089)
Siti Rokiah Binti Basri (2012740213)
ISI KANDUNGAN
1. Pengenalan
2. Sosio budaya
Sebelum penjajahan Barat
Keadaan semasa masyarakat di Malaysia
3. Sosio- politik
Sebelum penjajahan Barat
Keadaan semasa masyarakat di Malaysia
4. Sosio ekonomi
Sebelum kedatangan British
Keadaan semasa masyarakat di Malaysia
5. Rumusan
Pengenalan
RUMUSAN
Kesimpulannya, budaya berperanan penting dalam proses pebangunan negara di Malaysia di mana keperibadian Malaysia harus di pupuk dalam usaha- usaha dijalankan ke arah meningkatkan pembangunan sosioekonomi dan sosio politik. Untuk mencapai negara maju, di samping cemerlang, gemilang, dan terbilang, kita mesti lah mempunyai keutuhan dan bail dalam ketiga-tiga aspek penting untuk negara. Ketiga- tiga aspek tersebut adalah merangkumi sosio budaya, sosio politik dan sosio ekonomi.
Masyarakat menurut definisi Kamus Dewan (2005) ialah kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu.
Definisi menurut Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan Malaysia:
.“Orang Melayu” ertinya seseorang yang menganuti agama Islam, lazim bercakap bahasa Melayu, menurut adat Melayu dan:.

(a) yang lahir sebelum Hari Merdeka di Persekutuan atau Singapura atau yang lahir sebelum Hari Merdeka dan ibu atau bapanya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura, atau yang pada Hari Merdeka berdomisil di Persekutuan atau di Singapura; atau

(b) ialah zuriat seseorang yang sedemikian;SOSIO BUDAYA
Apa itu budaya?
- keseluruhan cara hidup manusia.

- Perkataan budaya berasal daripada perkataan Sanskrit dan Melayu, iaitu “Budhi” dan “daya”. Budhi bermaksud kecergasan fikiran dan akal manakala daya pula ialah perkataan melayu Polynesia yang bermaksud kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh.

-Jika dicantumkan kedua – dua perkataan ia membawa maksud tenaga fikiran, usaha rohani atau kuasa yang mengerakkkan jiwa (Nik Safiah Haji Abdul Karim, 1963).
• Budaya merupakan pengkongsian suatu masyarakat

• Budaya tidak dapat berpisah dengan bahasa.

• Budaya diperolehi melalui proses pembelajaran

Ciri - ciri budaya
Sosio- budaya Sebelum Kedatangan Penjajah
Dari segi sejarah dan asal usul, kebudayaan awal di Asia Tenggara disebut corak kebudayaan Hoabinhian, iaitu mengambil sempena nama tempat galian arkealogi yang bernama Hoa Binh di utara Vietnam.
Robert Heine-Gerdern (1932) seorang sarjana bangsa Austria mengemukakan tesis tentang kewujudan kebudayaan Neolithic (Zaman Batu Baru) telah dibawa oleh kumpulan manusia yang disebut sebagai kelompok “Austronesian” ke Kepulauan Melayu antara 2,500 dan 1,500 tahun Sebelum Masehi.
Geldern bersetuju dengan seorang ahli antropologi Barat iaitu P.E. Sarasin yang mengemukakan teori bahawa mereka yang membawa bahan-bahan Neolithic ini disebut sebagai Proto-Malay yang membawa kebudayaan Neolithic yang maju
Sementara mereka yang datang kemudian dikenali sebagai Deutro Malay yang membawa kebudayaan gangsa-besi.
Bagaimanapun Duyvendak nenafikan dengan keras adanya dua gelombang kemasukan orang Melayu ke Asia Tenggara.
Kebudayaan logam ini berasal dari negeri China dan Tongkin kira-kira tahun 300 Sebelum Masehi.

.
. Coedes menyebut sifat-sifat peradaban peribumi ini ialah;
(i) bersawah padi
(ii) memelihara lembu dan kerbau
(iii) menggunakan logam sedikit-sedikit
(iv) mahir dari segi pelayaran
Pluralisme budaya alam melayu
Dua konsep utama pluralisme alam melayu iaitu:
• Alam melayu sebagai wilayah yang menjadi tempat pertemuan pelbagai bangsa dan
pelbagai tamadun dan budaya utama dunia
• Terdapat unsur-unsur akomodasi kehidupan masyarakat pluralistik pada zaman ini
• Imperial Eropah memperkenalkan sistem kerajaan mereka yang menggalakkan perkembangan masyarakat pluralistik
• Pada konsep pertama alam melayu hidup dalam kepluraltian semulajadi kerana ianya terjadi tanpa paksaan- dianggarkan mempunyai 80 kaum etnik antaranya Kadazan Dusun, Baba Nyonya dan banyak lagi.

- Mengikut laporan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010, statistik kaum etnik terbesar ialah bumiputera (Melayu, Iban, Kadazan dan banyak lagi) iaitu 67.4 peratus, manakali Cina pula mempunyai peratusan kedua tetinggi iaitu 24.6, diikuti India dengan 7.3 peratus dan lain-lain kaum etnik pula munyai peratusan 0.7 peratus.
- Kebudayaan Melayu itu sendiri berteraskan ajaran agama Islam.

- Malaysia juga menerapkan amalan sikap tolak ansur antara kaum yang menjadi pegangan dan elemen penting dalam melahirkan masyarakat majmuk di Malaysia.
SOSIO-BUDAYA SEMASA DI MALAYSIA
Masyarakat Majmuk boleh didefinisikan sebagani masyarakat yang mempunyai pelbagai etnik (kaum) dan hidup dalam sebuah negara, tetapi dipisahkan oleh ciri-ciri ekonomi, tempat tinggal, sosial dan budaya ( Furnival, 1949).
Pada awal abad ke-19, lebih 90% penduduk di tanah melayu adalah melayu. Namun pada pertengahan abad ke-19, penghijrahan masuk kaum cina dan india secara beramai-ramai ekoran dasar liberal Inggeris telah mengubah struktur kependudukan asal Tanah Melayu.
Masyarakat Majmuk di Malaysia.
Semenanjung Malaysia;
Melayu, Cina dan India

Sabah;
Kadazan, Cina, Melayu dan lain-lain.

Sarawak;
Iban, bidayuh, Cina, Melanau- Melayu dan lain-lain.


Agama dan Bahasa Rasmi Kebangsaan
- Di bawah Perlembagaan Persekutuan, Islam adalah agama rasmi di Malaysia, sementara agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan bebas.

-Bahasa rasmi yang digunakan di Malaysia ialah Bahasa Malaysia (Bahasa Melayu) namun, bahasa-bahasa berbagai kaum dan suku kaum yang lain adalah bebas digunakan seperti bahasa Cina dan Tamil.


Sosio-politik


Definisi sosio politik
Kamus Dewan edisi ke-4 terbitan 2005 mendefinisikan politik sebagai ilmu pengetahuan berkenaan cara atau dasar-dasar pemerintahan.
Ia juga dipanggil ilmusiasah (berasal daripada bahasa Arab) atau ilmu kenegaraan.
Dalam bahasa Arab, politik disebut Al-siasah yang bermaksud menguruskan sesuatu urusan dan memperbaikinya
Festival dan perayaan yang terdapat di Malaysia
- Di negara ini, musim perayaan adalah masa untuk bergembira dan menjalin persahabatan serta muhibah antara kaum.
-Setiap kali perayaan, semua rakyat tanpa mengira keturunan, turut serta memeriahkan suasana dengan kunjung-mengunjungi antara satu sama lain.
- Oleh itu, upacara 'rumah terbuka' adalah satu suasana yang tidak asing lagi di hari-hari perayaan
Islam - Hari Raya Puasa
- Hari Raya Aidiladha
- Maal Hijrah
- Maulidur Rasul

Buddha - Selamat Hari Wesak

Hindu - Deevapali
-Thaipussam

Kristian - Hari Krismas

Kaum di Sabah dan Sarawak. - Perayaan Menuai
- Gawai Batu
- Gawai Antu
- Gawai Burung

Kepentingan penubuhan politik

Membentuk kuasa memerintah yang lebih efektif
• Mempertahan status quo kaum masing-masing
• Menuntut kemerdekaan dan berkerajaan sendiri
• Jalinan kerjasama antara kaum. Cth : Parti Perikatan

Sosio politik sebelum kedatangan penjajah

Sistem politik tradisional melayu terdiri dari seorang raja yang berasal dari keturunan Diraja, di bawahnya terdapat sebilangan pembesar-pembesar yang terdiri dari golongan Diraja atau golongan bangsawan serta golongan kebanyakan atau rakyat biasa.
Sistem politik tradisional tidak membenarkan persaingan kuasa secara bebas. Sultan mempunyai kuasa mutlak dan kesetiaan rakyat dan kedaulatan raja Melayu sentiasa dijunjung.
Berdasarkan sejarah poltik Malaysia, Kesultanan melayu Melaka sering dijadikan titik petmulaan dalam memahami pentadibiran feuadalism di Tanah Melayu.
Parti politik yang mewakili pelbagai etnik dapat bekerjasama untuk menjalankan pentadbiran negara dan membawa pembangunan.
Gabungan dibentuk kerana pakatan sedemikian dianggap memberi faedah kepada pihak terbabit.

1. PKMM Parti Kebangsaan Melayu Malaya 1945:
- Bertujuan menentang British.
2. Malayan Democratic union 1945:
- Elit Cina menentang Malayan Union
3. UMNO Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu 11 Mei 1946:
- Ditubuhkan oleh Dato Onn, Bertujuan Menyatukan dan membelahak orang Melayu
4. MIC Malaysian Indian Congress Ogos 1946:
- menjaga kepentingan orang IndiaSosio- Politik Semasa di Malaysia

-Feudalism boleh didefinisikan sebagai satu bentuk kerajaan, iaitu kuasa politik dikuatkuasakan secara tempatan oleh individu persendirian dan bukan kerajaan pusat.

- Dalam sistem demokrasi, kedaulatan dan keputusan negara mesti dibuat oleh rakyat dengan menggunakan suara majoriti yang memilih untuk melakukan sesuatu keputusan. Di Malaysia, negara kita telah mengamalkan Demokrasi Berparlimen

- Pemilihan pemimpin cara demokrasi juga dilakukan berdasarkan pandangan, sokongan dan aspirasi rakyat terhadap calon yang difikirkan layak

Sistem demokrasi di Malaysia
.
- Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara.
- iaitu Perundangan, Kehakiman dan Pentadbiran atau Eksekutif.

- sistem Demokrasi berasaskan kepada sistem Persekutuan.

- Baginda adalah diberi kuasa untuk memelihara adat istiadat orang Melayu dan Pentadbiran Agama Islam di negeri masing-masing.

- Baginda akan menjalankan tugas-tugas dibawah Perlembagaan mengikut nasihat Perdana Menteri atau Jemaah menteri . Raja-raja pula menjadi Ketua Negeri masing-masing dan menjalankan tugas mengikut nasihat Menteri-menteri Besar atau Ketua-ketua Menteri.

CIRI _ CIRI SISTEM DEMOKRASI DI MALAYSIA

- Sistem beraja mengikut perlembagaan. Yang di- Pertuan Agong bertindak menurut nasihat Jemaah Menteri (Kabinet), manakala raja sesebuah negeri bertindak mengikut nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO).
. Di peringkat negeri pula raja ialah Ketua Negeri, manakala Menteri Besar atau Ketua Menteri ialah ketua kerajaan.-Perlembagaan Persekutuan mengandungi 183 Perkara beserta dengan 13 Jadual.
- Perlembagaan Persekutuan juga mengandungi beberapa perkara yang tidak boleh dipersoalkan seperti:
. Agama Islam sebagai agama rasmi; Kedududkan istemewa Raja-raja Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak; Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan; dan, Soal kerakyatan.

Raja Perlembagaan
Perlembagaan
Pilihan Raya
Badan Perundangan

- Di Malaysia, pihak yang bertanggungjawab dalam proses pilihan raya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dimana fungsi suruhanjaya ini ;
- membuat kajian dan persempadanan semula Bahagian-bahagian Pilihan Raya Parlimen dan Negeri setiap tidak kurang daripada 8 tahun selepas tarikh siapnya urusan kajian.
- menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan semakan daftar pemilih; dan menjalankan pilihan raya umum ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri, dan menjalankan pilihan raya kecil sekiranya berlaku kekosongan


- Dewan Rakyat dan Dewan Negara berfungsi untuk menggubal undang-undang di peringkat persekutuan. Badan Perundangan (Parlimen Malaysia) memiliki kuasa menggubal undang-undang persekutuan dan juga negeri-negeri di dalamnya.
- Parlimen adalah badan kuasa perundangan untuk persekutuan yang membuat undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh persekutuan. Parlimen juga mengawal kewangan kerajaan.


Ciri- Ciri Sistem Demokrasi Di Malaysia

- Kabinet berfungsi sebagai badan penggubal dasar negara yang tertinggi dan melaksanakan kuasa eksekutif.
- Bertanggungjawab membuat dasar kerajaan dan melaksanakannya dan kuasa eksekutif hanya terletak pada YDPA.


- Fungsi Badan Kehakiman bergantung pada taraf mahkamah-mahkamah seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah.
Mahkamah Tinggi terdiri daripada dua buah, iaitu Mahkamah Tinggi Malaya – sebuah bagi Semenanjung Malaysia dan sebuah lagi bagi Sabah dan Sarawak (yang dahulunya dinamakan Borneo).
- Mahkamah Rendah di Semenanjung, Sabah dan Sarawak terdiri daripada Mahkamah Seksyen, Mahkamah Majistret dan Mahkamah Penghulu di Semenanjung manakala, Mahkamah Adat/Negeri di Sabah dan Sarawak.


- Memberi peluang kepada rakyat untuk bersuara dan memperjuangkan hak ke arah pemerintahan sebuah negara demokrasi yang makmur dan stabil.
- Di Malaysia, terdapat 3 kumpulan parti politik iaitu parti kerajaan, pembangkang dan Bebas.


Badan Pelaksana
Badan Kehakiman
Parti - Parti Politik
Definisi sosio Ekonomi
1. Kamus Dewan
- Sosio Ekonomi ialah politik, iaitu ilmu yang berkaitan dengan asas- asas pengeluaran, pembahagian dan perkhidmatan.
2. Dalam Islam
- Sosio ekonomi ialah sains sosial yang mengkaji masalah - masalah ekonomi manusia yang di sasarkan kepada asas- asas dan nilai-nilai islam.
Sosio Ekonomi Melayu Sebelum 1945
1. Pengenalan sistem kapitalis oleh orang Inggeris.
- Di mana institusi raja tidak di hapuskan tetapi telah dimanipulasasikan dengan tujuan untuk mengambil segala hasil kepentingan bumi.
2. Pendidikan Inggeris dan Vernekular di bentuk.
-Di wujudkan untuk memenuhi polisi untuk penjajah di mana anak melayu lepasan sekolah hanya layak bekerja sebagai buruh, polis dan guru.
3. Dasar pecah dan perintah diperkenalkan
- Ketidakseimbangan berlaku di mana orang Melayu terpisah dari arus ekonomi moden dan kekal ekonomi tradisional.
4. Buruh di bawa masuk dari China dan India untuk bekerja di sektor berkenaan.
5. Perubahan landskap ekonomi tanah melayu dari pertanian sara diri kepada ekonomi komersial.
Sosio Ekonomi Selepas 1945
 Kerajaan mensasarkan Malaysia menjadi sebuah Negara industri.
 Rancangan – rancangan pembagunan 5 tahun Malaysia di perkenalkan
 Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kelompok etnik, Bandar, luar Bandar dan antara wilayah
 Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menggangur
 Bermatlamat membasmi kemiskinan tanpa mengira bangsa
- Jabatan buruh di bentuk Mac 1947 bagi mengawal kemasukan buruh asing dan memastikan orang- orang melayu mendapat jawatan yang baik.
- Jabatan Ikhtisas di tubuhkan pada 28 Julai 1946 di mana ia bermatlamat untuk menyelidik dan memperbaiki industri kecil di kampung.
Full transcript