Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GÖRSEL TASARIM İLKELERİ

No description
by

Şerife Polat

on 2 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GÖRSEL TASARIM İLKELERİ

GÖRSEL TASARIM İLKELERİ
•Görsel tasarım öğelerinden çizgi, şekil, alan, boyut, doku, renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak;

•Görsel tasarım ilkelerinden bütünlük, denge, vurgu, hizalama, yakınlık konularında fikir sahibi olacak;

•Bir eğitim materyali geliştirirken dikkat edilmesi gereken noktaları öğreneceğiz.

Bu Bölümü Bitirdiğimizde
•Şekil bir yüzey üzerine yaratılan iki boyutlu biçimlerdir.
•Farklı şekiller bir araya gelerek anlamlı bir bütün oluşturabilirler.
1) ŞEKİL
2) ALAN
• Görsel materyallerde alan kullanımı materyalin anlaşılabilir olması açısından büyük önem taşır.
• Alan kullanımına en güzel örneklerden biri dergi ya da kitap tasarımlarıdır.
• Bu tasarımlarda sayfanın tamamı metin ya da şekiller ile doldurulmaz.
3) BOYUT
Görsel tasarım içerisinde kullanılan bir cismin boyutu çoğu zaman yanıltıcı olabilir.
Cisim diğer cisimler ile birlikte kullanıldığında boyut açısından bir anlam ifade eder.
Renk ve gri derecesi boyut algısını etkiler.
4) DOKU
•Görsellerin çoğu iki boyutludur.
•Bu görsellerde doku ve desen kullanarak üçüncü bir
boyut eklemek mümkün olabilir.
•Doku, görselin hem daha gerçekçi gözükmesine, hem de zeminle cisim arasında oluşan farklılık sayesinde daha
rahat algılanmasına yardımcı olur.
5) RENK
Renk, görsel materyallerde önemli bir unsur olmakla birlikte etkililiği bilinçli kullanılmasına bağlıdır.
Bir renk, kendisini çevreleyen renkler dikkate alınmadıkça doğru olarak değerlendirilemez.
Bir rengin diğer bir renkle ilişkisini daha iyi anlayabilmek için renk çemberi adı verilen bir diyagram geliştirilmiştir.

6) ÇİZGİ

•Çizgi, dikkati belirli bir noktaya çekebildiği gibi belirli bir yolun izlenmesini de sağlayabilir.
•Çizgiler yön ve hareket gösterebilirler.
•Şekilleri ayırma ve birleştirme işlevi görürler.
1) BÜTÜNLÜK
Bütünlük, bir görseli meydana getiren öğelerin bir bütün olarak görünmesini sağlayan, öğeler arasındaki ilişkidir.
Materyal içerisinde bütünlüğün sağlanmış olması mesajı anlamayı ve yorumlamayı kolaylaştırır.
2) DENGE
3) VURGU
4) YAKINLIK
5) HİZALAMA
6) YERLEŞTİRME
Denge, objenin göz tarafından algılanan ağırlığı ile ilgilidir.
Öğretim materyalleri üzerinde denge, yatay ve dikey eksenin her iki tarafına objelerin eşit olarak dağıtılması ile oluşturulur.
İstenilen amaca yönelik olarak objelerin bütününe yerleşimi ile denge veya dengesizlik etkisi yaratılabilir.
Vurgunun bütüne baskın olması gereklidir. Öğretim materyalinin can alıcı noktasıdır. Dikkat çekmek istediğiniz nokta olarak tasarlanmalıdır. En ilgi çekici nokta olarak tasarlanıp en önemli unsurlar yerleştirilir.
Farklı renklerin kullanılması
Yazıların renkleri ve boyutları


Hizalama, görsel materyallerin daha kolay algılanmasında, öğeler arasında kurulan ilişkilerin daha rahat anlaşılmasında önemli rol oynar.
Materyal içinde düzenli bir şekilde yerleştirilmiş öğeler öğrenmede de kolaylık sağlar.
•Bu öğelerin arasındaki ilişkiyi öğelerin birbirleri arasındaki uzaklıkları ve yakınlıkları belirler.
•Birbirleri ile yakın öğeler ilişkili uzak olan öğeler ise ilişkisiz olarak anlamlandırılırlar.
Görsel hiyerarşi insanların, bilginin nasıl organize edildiğini anlamasına ve görseli gözden geçirmesine yardımcı olur.
1) RESİM,FOTOĞRAF VE GRAFİK KULLANIMI
Bu öğelerin kullanımı ne çok soyut ne de çok gerçekçi olmalıdır.
Gerçek resimler (fotoğraflar) yerine karikatürler, çizimler ya da diyagramlar kullanılmalıdır.
Rakamsal bilgilerin aktarılmasında grafiklerden faydalanılmalıdır.
2) METİN KULANIMI
Görselin genelinde aynı tip yazı tipinin kullanılmasına gayret gösterilmelidir.
Belirli bir noktaya dikkat çekilmesi amacıyla altı çizili, kalın, renkli ya da italik yazı tipi tercih edilebilir .

3) RENK KULLANIMI
Dikkat çekmek için öğeler parlak ve açık renkte olmalıdır.
Bir bütün oluşturan öğelerin her birinde aynı temaların kullanılmasına dikkat edilmelidir.
Görsellerdeki renk sayısı kısıtlanmalıdır.

4) BİÇİM
Görsel, mümkün olan en sade şekilde hazırlamaya çalışılmalıdır.
Öğeler dengeli şekilde yerleştirilmelidir.
Görsel farklı ışık koşullarında ve değişik uzaklıklarda olmalıdır.

1)ANALİZ
Analiz ,sürecin ilk basamağı olup öğretmenin ne tür materyale ihtiyaç duyduğunu,hangi amaç için kullanacağını, hangi öğretim
faaliyetini bu materyaliyle destekleyeceğini belirlediği aşamadır.

2)GELİŞTİRME
Bu aşamada belirlenen öğretim hedef ve çıktıları için ihtiyaç duyulan
e-materyalin geliştirilmesi sürecidir.

3)DEĞERLENDİRME
Öğretmenin geliştirmiş olduğu materyali ne derece amaca hizmet ettiğini değerlendirdiği aşamadır.

•Google. (tarih yok). Eylül 28, 2009 tarihinde Google Maps: http://maps.google.com adresinden alındı
•Güven, M. (2008). Öğretim Materyali Tasarım Süreci. K. Selvi içinde, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı(s. 165-213). Ankara: Anı Yayıncılık.
•Madran, R. O. (tarih yok). Eylül 18, 2009 tarihinde Sanal Kampüs: http://www.sanalkampus.web.tr adresinden alındı
•Madran, R. O. (tarih yok). Temel İlk Yardım Bilgileri Eğitimi. Ekim 1, 2009 tarihinde Orçun Madran'ın Kişisel Web Sitesi: http://www.baskent.edu.tr/~omadran/projeler/icerikoynatici/egitim.html adresinden alındı
•Seferoğlu, S. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı.Ankara: Pegem A Yayıncılık.
•Yalın, H. İ. (2006). Öğretim Teknoloileri ve Materyal Geliştirme.Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
KAYNAKLAR
GRUP ÜYELERİ
AYSEL CIDA
ŞERİFE POLAT
SEFAYET ALİYEVA
ELİF KORKMAZ

BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Full transcript