Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eszközök a korai iskolaelhagyás megelőzésére - Dunaújváros, 2016-11-07

Eszközök a korai iskolaelhagyás megelőzésére - Dunaújváros, 2016-11-07
by

TKA Tudaskozpont

on 16 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eszközök a korai iskolaelhagyás megelőzésére - Dunaújváros, 2016-11-07


Eszközök az korai iskolaelhagyás megelőzésére
Tempus Közalapítvány

Szakpolitikai környezet
Értelmezés és eszközök
Intézményi jelzőrendszer
Korai figyelmeztető rendszer /
Early Warning System (EWS)
Nemzetközi példák
Adatbázis alapján szűrés
Anglia: NEET detector (jelentős javulás)
Svédország: regionális összehangolása az intézményi adatoknak
hiányzás követésére építő rendszer: UK, IE, PL, SE, DE
Szektorköziség
Németország: ifjúsági szolgáltató központok + független pedagógiai szolgáltató intézetek + iskolák együttműködése
szülők és szociális szereplők bevonása
Kutatások
USA: Early Warning Indicators ('80-as évektől kezdve hosszú távú követéses vizsgálatok a lemorzsolódókról)
Korai jelzőrendszer definíciója a CroCooS projektben
-
mérhető adatokra és a megfigyelhető jelenségekre épít
- lehetővé teszi a lemorzsolódással veszélyeztetett fiatalok időben történő
azonosítását
és az egyénhez igazított megelőző,
segítő intézkedések megalkotását és alkalmazását
- intézményi és tanári kompetenciákon nyugszik, pl.:
megfelelő adatok gyűjtése és feldolgozása
a diákok viselkedésének és a háttérben rejlő okoknak az értelmezése
a megelőző intézkedések egyénhez igazított megalkotása
külső segítség (források, partnerek) bevonására való nyitottság
PROJEKTMENEDZSMENT, DISSZEMINÁCIÓ - TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY
disszeminációs eszközök:
weboldal, hírlevelek, videók, műhelymunkák, záró konferencia, online publikáció,
nemzetközi tudástár:
tanulmányok, országelemzések, jó gyakorlatok és bevált folyamatok gyűjteménye,
eszköztár:
gyakorlati megoldások gyűjteménye
CÉLOK ÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
Korai jelzőrendszer bevezetésének kipróbálása intézményi szinten 3 ország 15 iskolájában
Módszertani útmutató és eszköztár
Mentorok és szociális partnerek tapasztalata
Online tudástár
Következtetések, szakpolitikai ajánlások
PARTNERSÉG
PILOT ORSZÁGOK
Magyarország
(
TKA
- projektvezető,
FSZK
- pilot vezető,
Expanzió
- értékelő)
Szlovénia
: Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training (CPI)
Szerbia
: Education Forum (OF)

TANÁCSADÓK
Dánia
: Youth Educational Guidance Centre, Lyngby
Hollandia
CroCooS - Cross-sectoral cooperation focused solutions for preventing early school leaving
Együttműködés és hozzájárulás a hazai fejlesztésekhez
Nemzetközi tapasztalatok
Országos és regionális adatbázisok használata és összekapcsolása

Adatok monitorozása és értelmezése

Sokféle és sokáig tartó támogató beavatkozások

Különböző szolgáltatók együttműködése
Rendszerszint
Intézményi kapacitásnövelés

Pedagógiai kultúra, eszközök - tanári kompetenciák fejlesztése külső szakemberek által

Saját folyamatok kiérlelése

Helyi szintű szisztematikus adatgyűjtés és értelmezés

Megelőzés és beavatkozás

Együttműködési kultúra - társadalmi ügy
Intézményi szint
Korai figyelmeztető jelek/Early Warning Signals
I. Állapothoz, adatdokumentációhoz köthetők jelek
1. Hiányzás
2. Romló tanulmányi átlag
3. Évismétlés
II. Viselkedésbeli, megfigyeléshez köthető előjelek
4. Unalom a tanórák alatt, alacsony motiváció (nem feltétlen a diákról szól, intő jel a ped-i megközelítésre)
5. Drasztikus viselkedésváltozás a tanulónál (agresszió, visszahúzódóvá válás stb.)
6. Kiközösítő magatartás vagy kiközösítettség
támogató és együttműködő attitűd

alapos empíria

szektorköziség
2015. késő tavasz, nyár
nemzetközi összehasonlító kutatás angol nyelven
hazai nagymintás kutatás
oktatási és társszektorok attitűdje
kapcsolattartás és szektorköziség
adatgyűjtési szokások

2017. tavasz
pilot értékelésének elemei: beválás és nemzetközi összehasonlítás
tesztelt módszertan
online ingyenesen elérhető eszközrendszer
részelemzések és értékelések
Nemzetközi elemzések
www.crocoos.tka.hu
Szakpolitikai környezet
EU 2020 stratégia
Korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer
10% alatti mutató
Eszközrendszer: intervenció, prevenció, kompenzáció
Hazai szakpolitika
Nkt. alapján a POK-ok feladata a korai jelzőrendszerek kiépítése
Eszközrendszer: számos hazai és uniós projekt
Lemorzsolódás csökkentése és a legalább középfokú végzettség megszerzése
Munkaerő-piaci sikeresség, pályán maradás
Negatív társadalmi következmények elkerülése
18-24 éves
végzettség nélküli vagy
legfeljebb alapfokú végzettségű
nem vesz részt oktatásban
Lemorzsolódás
Korai iskolaelhagyás
státusz
esemény
folyamat
az egyén nem szerez végzettséget
valamilyen cselekményhez köthető esemény
attitűdök és viselkedminták halmaza
tanulmányi eredmény
(bukás, évfolyamismétlés, teljesítmény, iskolaváltás)
,
viselkedés
(korai szexuális aktivitás, eljegyzés, gyermekvállalás, drog-és alkoholfogyasztás, bűnözés, kortárskapcsolatok milyensége, munkavállalás),
attitűdök
(meggyőződések, értékek, rövid és hosszú távú célok, önismeret)
,
szocioökonómiai háttér
(demográfiai jellemző, fizikai és mentális egészség)
család
(a családszerkezet, anyagi és oktatási erőforrások, család-iskola kommunikáció, családi gyakorlatok)
iskola
(a tanulók társadalmi összetétele, erőforrások, szervezeti jellegzetesség, iskolai gyakorlatok)
közösségek
(intézményes erőforrások, pl. gyermekvédelem, szülői kapcsolatok, társadalmi kapcsolatok)
Eurostat
+
Lemorzsolódás és a
korai iskolaelhagyás trendjei
(Fehérvári Anikó)
Neveléstudomány 2015/3. sz.
2014. évi definíció:
lemorzsolódott
tanulónak tekintjük azt a tanulót, aki az előző év azonos napján a tanulói nyilvántartásban szerepelt, a tárgyév október 1-jén már nem volt a tanulói nyilvántartásban (megszűnt a tanulói jogviszonya), és nem szerzett középfokú végzettséget.
2014. február 1.:
42 254 fő
állapot
folyamat
helyi szint
rendszerszint
tanuló jellemzői
tanuló viselkedése
intézmény sajátosságai
intézmény működése
Tempus Közalapítvány ESL projektjei
"Béla kimaradt az ipariból”,
„az Alexet kirúgták az iskolából”,
„Krisztián kilencedik után átment szakmára”,
„Ramóna évet ismétel”,
„Zsolti elkezdte a szakközepet, de most lekerült a szakképzésbe”,
„Norbi átment kőművesnek”,
„Luca nem tanult tovább”,
„Niki 25 évesen nem talál állást, mert nincs elég iskolája”
(Mártonfi György gyűjtése)
PSIVET
QALL
Esélyteremtés szakképzéssel
Végzettséget mindenkinek!
Előzmények
CroCooS
Szektorközi együttműködéssel a korai iskolaelhagyás megelőzéséért
Következő:
NOVEMBER 24.
15.00-18.00
Korai jelzőrendszerek
ESL Plus
http://tinyurl.com/adpe-form
Közoktatás \ Felsőoktatás
hasonló problémák, eltérő eszközrendszer
Lemorzsolódás = iskolai kudarc
változtatás igénye
Állítás:
A tanuló / hallgató nem jó vagy rossz, ha jogviszonyban állunk, akkor elfogadtuk, hogy dolgunk, feladatunk, teendőnk van vele.
munkaerőpiac igényei
Intézményi stratégia
+
Életvezetési tanácsadás
intézményi szükségletek felmérése
együttműködés
ügyfélközpontúság
karrier skillek fejlesztése
életvezetési skillek fejlesztése
szektorközi együttműködés
(közoktatás, felsőoktatás, munkaügy, társszektorok)
oktataskepzes.tka.hu
crocoos.tka.hu
eslplus.tka.hu
Farkas Bertalan Péter
CroCooS projektkoordinátor
crocoos@tpf.hu
bertalanpeter.farkas@tpf.hu
Köszönöm a
figyelmüket!
Alma a fán műhelysorozat:
Könyvbemutató
Bullying/kortárs bántalmazás
Pályaorientáció
Konfliktuskezelés kommunikációs eszközökkel
Korai jelzőrendszerek
...folytatjuk 2017-ben is!
Full transcript