The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Како без приходи од продажба до 20 милиони долари?

No description
by

Kiril Simeonovski

on 5 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Како без приходи од продажба до 20 милиони долари?

Како без приходи од продажба до
20 милиони долари?

Основни податоци
Викимедиини проекти
Финансии
Организациска структура
Година на основање:
2003.
Седиште:
Сан Франциско, САД.
Вид на организација:
непрофитна, доброволна.
Основна цел:
умножување, развој и распределба на
слободна, повеќејазична, образовна содржина преку Викимедиините проекти.
Број на вработени:
202.
од јануари 2001
287 јазици
24 милиони статии
шесто најпосетувано место на Интернет
171 јазик
89 јазици
167 илјади цитати
од декември 2002
20 милиони зборови и изрази
од мај 2003
од јули 2003
121 јазик
194 илјади материјали
63 јазици
од ноември 2003
4 милиони изворни материјали
Опис:
колаборативни волонтерски проекти што секој може да ги уредува.
Софтвер:
проектите го користат Вики-софтверот којшто овозможува (1) создавање на содржина без ограничување, (2) повеќе корисници да уредуваат истовремено и (3) промените да бидат прикажани веднаш.
Лиценца:
содржините на проектите се слободни и нив може да ги користи секој.
Статус:
Фондацијата Викимедија се јавува како правен сопственик на сите Викимедиини проекти.
20 милиони мултимедијални содржини
од септември 2004
од септември 2004
393 илјади статии
33 јазици
од декември 2004
200 илјади статии
16 јазици
од август 2006
68 илјади образовни материјали
од октомври 2012
14 милиони единици
16 јазици
од јануари 2013
68 илјади статии
Главен извор на приходи:
донации.
Главни расходи:
технолошки иновации, проекти и иницијативи, плати за вработени.
Вкупно приходи:
34.750.758 $ (31 дек. 2013).
Вкупно расходи:
18.775.608 $ (31 дек. 2013).
Приходи од донации
2008
2009
2010
2011
2012
8.691.995 $
15.026.289 $
4.711.041 $
24.018.004 $
35.188.200 $
Извршен директор
Инженеринг и
развој
на производи
Грантови
Прибирање
на средства
Правна и
подршка
на заедницата
Финансии и
администрација
Човечки ресурси
Работата на Фондацијата е подржана преку активностите на околу 40 локални ограноци и тематски организации.
Кои се причините за ваквиот успех?
Чекор 1:

Идентификување на производот.
Чекор 2:
Одредување на целна група.
Чекор 3:

Разработка на промотивните активности.

Времетраење:
30-60 дена.
Активност:
поставување на плакати на страниците на проектите.

Содржина на плакатите:
фотографии од корисници, врска до изјави на корисници, различни цитати или мисли.
Чекор 4:
Распределба на прибраните средства.
Намена:
покривање на тошоци, грантови.
Грантови:
неповратни средства доделени за подршка на иницијативи и проекти.
Важно:
Донаторите очекуваат нивните средства да бидат употребени за продуктивни цели во најкраток можен рок!
Важно:

Поставувањето на реклами е строго забрането!
Ви благодарам на вниманието!
Full transcript