Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

mâu thuân

No description
by

Khánh Hoàn

on 3 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of mâu thuân

VAI TRÒ QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG MÂU THUẪN ĐỘNG CỦA MÂU THUẪN
Mâu thuẫn là nguồn gốc động lực cơ bản của quá trình biến đổi: Biến đổi phát triển là một quá trình từ sự vật này chuyển sang sự vật khác. Một sự vật bao hàm rất nhiều mâu thuẫn.
Khái Niệm Mâu Thuẫn
NHÓM 6A3
1. Hoàng Thị Oanh 7. Đặng Thị Tú
2. Lưu Thị Việt Trinh 8. Nguyễn Thị Diễn
3. Đỗ Thị Trang 9. Lý Thị Kim Thoan
4. Vũ Hải Anh 10. Tống Thế Hoàn
5. Phạm Thị Hồng Hạnh 11. Đinh Ngọc Ánh
6. Trần Thị Ban 12. Phạm Thị Trang


Mâu thuẫn chỉ mối liên hệ thống nhất, đấu tranh và chuyển hóa giữa các mặt đối lập, hiện tượng với nhau.
=>Đây là quan niệm biện chứng về mâu thuẫn, khác căn bản với quan niệm siêu hình về mâu thuẫn.
MÁC-XÍT

Mâu thuẫn biện chứng là một mâu thuẫn vốn có của bất kì sự vật hiện tượng nào. Một sự vật tổng thể chỉ có sức sống chừng nào nó bao hàm mâu thuẫn, chứa đựng nhiều mâu thuẫn.
Khái Niệm Thống Nhất Của Các Mặt Đối Lập

Trước hết chúng ta cần hiểu mặt đối lập dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính, những khuynh hướng vận động trái ngược với nhau nhưng là điều kiện, tiền đề tồn tại của nhau. Do đó sự thống nhất giữa các mặt đối lập dùng để chỉ sự liên hệ, ràng buộc, không tách rời nhau, quy định lần lượt của chúng, mặt này với mặt kia làm tiền đề tồn tại và
NỘI DUNG QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP
Đấu tranh của các mặt đối lập

Đấu tranh của các mặt đối lập dùng để chỉ khuynh hướng tác động qua lại, bài trừ, phủ định của các mặt đối lập.
=> Đấu tranh là sự tác động của hai mặt đối lập để từ đó hướng đến xóa bỏ cái cũ, không phù hợp. Đấu tranh là động lực của
KHÁI NIỆM
Sự khác biệt giữa mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn bên ngoài:
+Mâu thuẫn bên trong:
là sự tác động qua lại giữa các mặt, các khuynh hướng đối lập nhau của cùng một sự vật.
(Mâu thuẫn giữa hấp thụ và bài tiết trong cơ thể con người)
+Mâu thuẫn bên ngoài:

là sự tác động qua lại giữa các mặt, khuynh hướng đối lập nhau của các sự vật khác nhau. (Mâu thuẫn giữa những bạn học về kết quả của một bài học, mỗi người có một luận điểm riêng).
Sự khác biệt giữa mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn không cơ bản
+Mâu thuẫn cơ bản:

là mâu thuẫn qui định bản chất của sự vật và tồn tại trong suốt quá trình tồn tại của sự vật.
+Mâu thuẫn không cơ bản:

là mâu thuẫn đặc trưng cho một phương diện nào đó của sự vật và không quy định sự vận động, phát triển trên phương diện đó của sự vật.
Ví dụ mâu thuẫn cơ bản:

Mâu thuẫn giữa người dân yêu nước đấu tranh cho độc lập tự do chống lại thực dân và đế quốc.
Ví dụ mâu thuẫn không cơ bản:

Mâu thuẫn giữa người lao động trí óc và những người lao động chân tay. Hai lớp người này dù có mâu thuẫn với nhau nhưng không quy định sự vận động phát triển của nhau, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế.
Sự khác biệt giữa mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu
+Mâu thuẫn chủ yếu:

là mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một giai đoạn phát triển nhất định của sự vật, hiện tượng.
+Mâu thuẫn thứ yếu:

là mâu thuẫn mà việc giải quyết nó không quyết định việc giải quyết các mâu thuẫn khác ở giai đoạn đó của sự vật.
Ví dụ: Xã hội Việt Nam giai đoạn 1930-1945:
-Mâu thuẫn chủ yếu:
Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc và bọn phản động tay sai.
-Mâu thuẫn thứ yếu:

Mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.
Sự khác biệt giữa mâu thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không đối kháng
+Mâu thuẫn đối kháng:

là mâu thuẫn giữa những giai cấp, tập đoàn người, những nhóm xã hội có lợi ích cơ bản đối lập nhau không thể điều hòa.
+Mâu thuẫn không đối kháng:

là mâu thuẫn giữa những lực lượng, khuynh hướng xã hội, có đối lập về lợi ích nhưng đó không phải là lợi ích cơ bản, mà chỉ là lợi ích cục bộ, tạm thời.
Ví dụ:
+Mâu thuẫn đối kháng:

Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản trong xã hội tư bản chủ nghĩa.
+Mâu thuẫn không đối kháng:

Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân về những lợi ích tạm thời nào đó được giải quyết kịp thời, thấu đáo bằng biện pháp tổ chức, thuyết phục, giáo dục.
Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Quy luật mâu thuẫn là hạt nhân của phép biện chứng, là quy luật về nguồn gốc, động lực cơ bản phổ biến của mọi quá trình vận động và phát triển.
Chính vì nguồn gốc, động lực của mọi quá trình vận động, phát triển đều xuất phát từ mâu thuẫn khách quan, vốn có của sự vật hiện tượng, nên trong nhân thức và thực tiễn cần phải tôn trọng mâu thuẫn, phát hiện, phân tích đầy đủ các mặt đối lập, nắm được bản chất, nguồn gốc, khuynh hướng của sự vận động, phát triển.

Vì mâu thuẫn có tính đa dạng, phong phú, do vậy trong việc nhận thức và giải quyết mâu thuẫn phải có quan điểm lịch sử: biết phân tích cụ thể từng loại mâu thuẫn và phương pháp giải quyết phù hợp.
Trong quá hoạt động nhận thức và thực tiễn, cần phân biệt đúng vai trò, vị trí của các loại mâu thuẫn trong từng hoàn cảnh, đặc điểm, điều kiện nhất định để tìm ra cách giải quyết đúng đắn.
Trong tu dưỡng rèn luyện bản thân, phải đề cao phê bình và tự phê bình, tránh dễ dãi, xuôi chiều.
KẾT LUẬN CHUNG
Tóm lại, chúng ta thấy rằng thực chất của mâu thuẫn biện chứng chỉ được vạch ra với điều kiện tất yếu là hiểu được toàn bộ chức năng đặc thù của chúng trong quá trình nhận thức, cụ thể là chức năng của chúng với tư cách là cái hình thức logic, chứa nội dung của chân lí và quá trình.
Khi giải quyết mâu thuẫn chúng ta phải đi từng bước một, không được nóng vội đốt cháy giai đoạn mà cần nhìn vào thực tế tổng quan của chúng để đưa ra cách giải quyết hợp lí. Quan trọng hơn là cần xác định đúng trạng thái chín muồi của mâu thuẫn để tìm ra phương thức và lực lượng có khả năng giải quyết mâu thuẫn một cách triệt để. Thế giới không tồn tại mâu thuẫn là điều không thể, tuy nhiên mỗi người chúng ta cần phải biết cách biến mâu thuẫn thành động lực thúc đẩy và phát triển toàn xã hội.
NỘI DUNG QUY LUẬT
VAI TRÒ CỦA MÂU THUẪN
Ví dụ:

Như mâu thuẫn bên trong đối lập với mâu thuẫn bên ngoài, đối lập cơ bản và đối lập không cơ bản, đối lập chủ yếu và đối lập thứ yếu. Trong mỗi mâu thuẫn các mặt đối lập vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau.
LÊ-NIN
"Sự phát triển là một cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập"
Ví dụ:
Giống loài động vật tựa vào nhau để sống, vừa đấu tranh khốc liệt dẫn đến sự loại bỏ tự nhiên đối với hoàn cảnh môi trường
.
Phân loại mâu thuẫn
NHÓM 6A3
Đề tài 7: Vận dụng nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập để giải quyết một tình huống trong lĩnh vực tự nhiên hoặc xã hội, hoặc tư duy.
1. Hoàng Thị Oanh 7. Đặng Thị Tú
2. Lưu Thị Việt Trinh 8. Nguyễn Thị Diễn
3. Đỗ Thị Trang 9. Lý Thị Kim Thoan
4. Vũ Hải Anh 10. Tống Thế Hoàn
5. Phạm Thị Hồng Hạnh 11. Đinh Ngọc Ánh
6. Trần Thị Ban 12. Phạm Thị Trang
Full transcript