Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rotary 5 mars 2010

Föredrag för Styrelseakademien Östsverige 10 november 2009 om Övergångssamhället - den period vi just har gått in i och som vi kommer att leva i under en period framåt.
by

Martin Börjesson

on 2 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rotary 5 mars 2010

-kurvor
Den moderna människan
?
Fysiska behov
Säkerhet och trygghet
Gemenskap och
tillgivenhet
Självkänsla
Självförverkligande
Problem samhället
strävat efter att lösa
Västvärldens människor befinner sig snarare här
Utbildad och insiktsfull med
en mångfald av perspektiv
Ifrågasätter allt
Tillit måste förtjänas
Ständig osäkerhet och sökande
efter sammanhang och mening
Självförverkligande och identitetssökande
Vem är gammal och
vem är ung?
Allt handlar om mig och
jag avgör vad som är sant
Homo Zappiens
Känslorna styr
IKT - Informations och kommunikationsteknik
Förändrade
sociala mönster
Spontant
flockande
Snabbt föränderliga
perspektiv
Organisations-förmåga utan organisationer
Bottom-up
organisation
Innovationsexplosion
Västvärldens industriella
mass-samhälle
ca 1440
1494
Nationalstaten 1648
Övergångssamhället
Spinning Jenny 1764
Demografiska
utmaningar
Globalisering 2.0
Kunskapsexplosion
Volatilitet och osäkerhet exponerar skörheten i dagens system
Inre turbulens
Mass-samarbete
Prosumtion
Crowd sourcing
Open X
Amatörerna utmanar professionella
på alla plan - passion vinner över 8-5
4 miljarder innovatörer (som kommer att
öva på att återuppfinna vår värld till en 1/10 av priset)
BANG
Bits
Atoms
Neurons
Genes
All kunskap finns
tillgänglig för alla
"De smartaste människorna finns
garanterat utanför din organisation"
Resiliens och överlevnad ersätter maximering som grundläggande princip
Minskad marginal mellan tillgång och
efterfrågan på allt fler områden ökar
känsligheten i systemen
Mat
Energi
Vatten
Industriella råvaror
Alla råvarusystem hänger ihop - händelser
inom något system får indirekta effekter
inom de andra
Klimateffekter - global uppvärmning
och ändrade vädermönster
Nedsmutsning stör de
ekologiska systemen
Social obalans
Global terrorism
Virussjukdomar
Välfärdssjukdomar
Tillväxten sker utanför västvärlden och främst i BRIC-länderna
Västvärlden kommer allt mer att
exportera talang och importera kunskap
Finanskrisen ökar hastigheten
på övergången markant
Åldrande befolkningar
Urbaniseringen fortsätter
> 50% av jordens befolkning
bor i städer
Befolkningen på jorden kommer att plana ut vid ca 9 miljarder år 2050
Ekonomiska klyftor ökar
Ökat mikrovåld
?
Strukturer som bygger på
produktivitet och effektivitet straffas
Individen i centrum!
Vad som är sant och falskt bestäms av magkänslan - TRUTHINESS - socialt konstruerad pragmatisk sanningstest
Dagens hierarkiska organisationsidéer utmanas
Projekt eller spontana kluster av tar över traditionella organisationers roller
Vilka managementmetoder
utvecklar organisationens resiliens?
Värdeskapandet sker allt mer utanför organisationerna
Regeringar blir krishanteringsenhet och kommer att tvingas lägga sig i allt mer
Traditionella organisationer
eroderar och vänder sig inåt
Andra värden konkurrerar med pengar
Innovation fungerar inte i traditionella organisationer
(en övergång från en livsform till en annan)
Kostnaden och tröskeln för att testa en (affärs)idé sjunker hela tiden
Vad händer?
övergångs
Etik. moral och rättighets-aspekter läggs på allt
När transaktionskostnaden går mot 0 är marknaden den effektivaste organisationsformen
Google säger att de indexerat 1.000.000.000.000 webb-sidor...
...samtidigt som det publicerats ca 60.000.000 böcker totalt sedan Gutenberg
autokatalytisk
process
Känslor och existensiella behov
formar allt mer världen
Styrförmågan försvinner
Frågor?
Religionernas återtåg
Ökande komplexitet
Initial reaktion: uppsträckning!
Effekter på miljö, klimat
och råvarutillgång
Förtroende för ledningar minskar
All kraft går åt till att bibehålla ordning och reda
Växande ledarskapskris
Upplysningen 1700-tal
samhället
Vad är
samhället
samhället
Det verkar inte gå så bra för
skolan
sjukvården
bilindustrin
massmedia
politiska systemet
fackföreningar
pensionssystemet
kapitalmarknaderna
polisen
...
...men det går ganska bra för
elitfotbollsklubbar
sociala medier
datorspelsföretag
turistnäringen
bemanningsföretag
problemlösare och konsulter
den organiserade brottsligheten
heminredningsföretag
...
Explosion av innovativa
affärsmodeller
Organisationer + verktyg som fixar
Rationella behov
Effektivitet och produktivitet
Överblick och informationsövertag
Organiserande + fixa själv m verktyg
Känslor och självförverkligande
Resiliens och överlevnad
Insikt och förståelse
Välkommen till övergångssamhället!
Utmaning:
att lära av och lära nytt
Från
Till
Är blinda för värde som skapas
med det nya synsättet - investerar
bara i sina egna kopior
?
Protektionism och perverterade regler
Konflikter++
Förmågekris
Värderingssystem
Organisation
- vem bestämmer?
- vems perspektiv gäller?
Resurser
Gränser
P A Martin Börjesson
martin@futuramb.se
+46 704 262891
www.fututramb.se
@futuramb
P A Martin Börjesson
martin@futuramb.se
www.futuramb.se
@futuramb
+46 704 262891
Full transcript