Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Цөлжилт

No description
by

tumur otgoo

on 15 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Цөлжилт

Цөлжилтөнд хөлөөлөх хүчин зүйлс
Цөлжилтийг үүсгэж буй хоёр гол хүчин зүйлийг хүний болон байгалийн хэмээн ангилж болно. Үүнээс хүний нөлөөл 87 хувийг, байгалийн хүчин зүйл нь 13 орчим хувийг эзэлдэг аж.
Цөлжилтийн шалтгаан
Цөлжилт үүсэх шалтгаан нь гол төлөв уур амьсгалын хэлбэлзэл, хүний урт хугацааны тогтвортой бус үйл ажиллагаатай холбоотой. Газрыг тогтвортой бус ашиглаж буй хүний үйл ажиллагааны хамгийн түгээмэл хэлбэр нь газар тариалан, бэлчээрийг даац хэтрүүлэн ашиглах, мод бэлтгэл хийх, зохистой бус усалгааны систем хэрэглэх, уул уурхайн зохисгүй олборлолт зэрэг явдал юм.Т
Цөлжилт гэж юу вэ?
Монгол орон дахь цөлжилт
НҮБ-ийн цөлжилттэй тэмцэх конвенцоос Монгол Улсын хөрсний онцлог, бэлчээрийн байдал, цөлжилтийн тархалтыг тооцоолон гаргасан байна. Уг тооцоонд Монгол Улсын нийт бэлчээрийн 90 гаруй хувь нь цөлжилт, хуурайшилт, бэлчээрийн талхлалт, газрын доройтлын үйл явцад өртөх магадлалтай нутагт хамрагдана гэжээ. Монгол Улсын хэмжээнд хийгдсэн эрдэмтдийн олон жилийн судалгааны дүнд хуурайшил тал хээр, говь цөлийн бүсэд олон жилийн дунджаас 3.2-10 хувь, ойт хээрийн бүс, өндөр уулын бүслүүрт 10-15 хувиар нэмэгдсэн хэмээн гарчээ.
Цөлжилт гэдэг нь ургамлаар бүрхэгдсэн газар үржил шимгүй болон хувирах үзэгдлийг хэлнэ.

Байгалийн хүчин зүйлс:

Мөслөгийн дараах удаан хугацааны өөрчлөлт, мөнх цас, мөнх цэвдэгийн хайлалт
Уур амьсгалын хосолсон өөрчлөлт болон дэлхийн дулааралын нөлөө
Газар зүйн байршил
Гадарга, газрын ус доор байрлалтай
Бага, жигд бус хур тунадасын хэмжээ


Цөлжилт
Гол агуулга
Цөлжилт гэж юу вэ?
Цөлжилтөнд нөлөөлөх хүчин зүйлс
Монгол орон дахь цөлжилт
Цөлжилтийн шалтгаан
Цөлжилтийн үр дагавар
Цөлжилтөд хуурай бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт гэх мэтээс үүдэх байгалийн үзэгдэл хамаарах боловч орчин үед нийгмийн тулгамдсан асуудал болоод буй цөлжилт гэдэг нь хүн төрөлхтний үйл ажиллагааны улмаас болж буй үзэгдэл бөгөөд дэлхийн дулаарлаас шалтгаалж буй гэж үздэг. Мөн хөрсний эвдрэл нь цөлжилтийн нэг шалтгаан болно.Гэхдээ ургамалан бүрхэвчгүй болсон газар нь яваандаа цөлийн уур амьсгалтай болох төлөвтэй байдаг.

Хүний хүчин зүйлс:


Бэлчээрийн талхагдал
Атаршсан тариалангийн талбай
Хагалаад орхигдсон талбай
Хөрсний номрог хуулагдсан салхинд элэгдсэн
Уул уурхай эрхлэлт
Ой мод болон бусад ургамлын зүйлийн замбараагүй хэрэглээ
Шороон зам хэт их гаргасан

Цөлжилтийн үр агавар
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript