Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

drieSSS; een tastend netwerk verbindt voelende mensen

No description
by

leo mulder

on 9 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of drieSSS; een tastend netwerk verbindt voelende mensen

drie
S
S
S

STRESS
STEMMING
STIJL
STRATEGIE
STRESS is een fysiek-emotionele reactie.
Een emotie is een specifiek veroorzaakte tijdelijke verandering in de fysiologische toestand van een organisme. (A. Damasio)
Steeds meer mensen hebben blijkbaar moeite om in analoge verbindingen de digitale ontwikkelingen bij te houden.
Klachten en dus ondersteuningsbehoeften zien we zowel op het

fysiek
-
emotionele
als op het
psycho
-
sociale
vlak
.
Op het
persoonlijke
vlak geven mensen vaak aan zowel het gevoel van zichzelf, als het voelen met anderen, kwijt te zijn.
STATUS
Basaal onveilige mensen beleven sociaal gangbare situaties
gevoelsmatig
en
emotioneel
als een rit in de achtbaan
gangbare belevings intensiteit
De fysiek emotionele reacties beperken het contactgedrag
Stress
De psycho-sociale reacties beperken het relationele gedrag
Stemming
Stijl
SENSATIES
afgelopen 10 jaar;
aantal recepten Ritalin 600% gestegen
vooral aan jongens rond 10 jaar
in 20 jaar ;
stijging van 600% !
in 10 jaar;
stijging van 100% !
Strategie
Welke rol speelt ieder
individu in het
ondersteunende netwerk
Op geleide van deze regenboogschaal kunnen personeel en ook de meeste clienten het stressverloop typeren en hun beeld hiervan met het netwerk delen
een gevoel is de innerlijke representatie van een belevenis in de vorm van neuronale patronen en de daaruit voortvloeiende voorstellingen. A. Damasio
DIGITAAL
De linkerhersenhelft verwerkt informatie in tijd, dus een situatie tot in details analyseren en deze in een bepaalde logische volgorde ordenen.
OORZAAK GEVOLG
ANALOOG
De rechterhersenhelft verwerkt informatie ruimtelijk, vormt zich dus tijdens de situatie een totaalindruk inclusief de subjectieve waardering hiervan.
GOED SLECHT
Het limbisch systeem combineert 'primitievere' hersenfuncties zoals instinctieve emoties met 'complexere' hersenfuncties zoals denken en voelen. Het bepaalt zo onze stemming, een affectieve toestand van enigszins duurzame aard (Nico Frijda). Stemmingen zijn intrinsiek en worden niet door externe gebeurtenissen bepaald
Een maandoverzicht van de input biedt in een oogopslag overzicht op het verloop. Dit beeld van gevoelsmatige informatie wordt, bij aanclicken van elk blokje, aangevuld met een naam en eventuele aanvullende opmerkingen
Deze mondriaanschilderijen bieden veel inspiratie voor reflectie, intervisie en supervisie van het contactgedrag.
Dit zijn de individueel ingeslepen patronen waarmee iemand zijn veiligheid met instinctief gedrag in stand houdt
Een vakman onderscheidt zich van een leek door herkenning van vak specifieke patronen. Vakmanschap ontwikkelt zich door cyclisch herhalen van vijf activiteiten; anticiperen, tasten, voelen, denken, waarderen
(Richard Senneth).
voorzien
tasten
voelen
denken
waarderen
drieS brengt het procesverloop in vijf dimensies
met en voor
alle betrokkenen
in beeld
Rationeel; bewust worden van iets
Instinctief; bewust worden door iets
stress is dan het meest dankbare aangrijpingspunt
In plaats van de algemene schaal kan de regenboog ook ingekleurd worden met een signaleringsplan of een gedragsinterventieplan.
Hierbij kun je met behulp van ,voor een bepaald spanningsniveau typerende video-opnames, de beeldvorming ondersteunen
De in het contact beleefde spanning kan, door iedereen die zes kleuren kan onderscheiden dus ook veel clienten in een, zelf te bepalen, aantal dagonderdelen getypeerd worden
Stresshantering vraagt


reflectie


op je eigen schaduw
Op geleide van de Structurele Analyse Affectiv Behavior ( L. Smith Benjamin)
kan de stemming getypeerd worden in vier velden.
Deze worden bepaald door een circumplex met de volgende twee assen;
de as autonomie versus verbondenheid en de as voor positieve en negatieve lading
deze wetenschappelijk onderbouwde ordening kun je met de vier B's eenvoudig in beeld brengen
In de volgende weergave zie je de typerende actie-reactie gedragingen per kwadrant in drie paren ingekleurd.
De intensiteit van de onderliggende kleur komt overeen met de emotionele lading
Als je een beeld hebt van de stemming van de client kun je je ondersteuningstijl
hierop afstemmen
progressie
regressie
De stijl waarin een ondersteuners persoonlijk reageert op een bepaalde stemming van de client kan getypeerd worden met een soorgelijke circumplex, de SASB
Met de structural analyses social behavior, SASB kan je je omgangstijl inkleuren in vier kwadranten, en met een ABCD aangevuld met een + of - typeren
Uit onderzoek blijken twee belangrijke bevindingen:
groepsleiders reageren meestal complementair, dus in dezelfde kleur stijl op een stemming
reageren in de anti-thetische stijl biedt de grootste kans op verandering
reflectie op patronen in het
stemming
stijl verloop biedt zicht op
de relationele kwaliteiten van de betrokken ondersteuners
Information Overload

Information overload is te vergelijken is met sensory overload (zintuiglijke overbelasting), een begrip dat reeds in de jaren 1950 werd geïntroduceerd. Het veroorzaakt net als een een overbelasting van de zintuigen desoriëntatie en een gebrek aan responsiviteit
incidentenregistratie
dreigend of gewelddadig gedrag
opgelegde vrijheidsbeperkingen
na 10.000 uur praktijkervaring heeft een vakman zich de vakspecifieke handelingen zodanig eigen gemaakt
(belichaming)
dat hij deze, met 'vanzelf'sprekende eenvoud, in alle voorkomende situaties effectief kan toepassen.
drieS biedt betrokkenen, in een oogopslag en real time, zicht op het procesverloop en hun eigen rol en bijdrage in het geheel. Individueel optredende ondersteuners krijgen met deze gedeelde beelden, het gevoel er samen voor te staan.
A staat voor de neiging tot je AFSLUITEN voor iemand die BANG is
B voor de neiging bij BOOSHEID te BEGRENZEN
C voor de neiging tot Combineren bij een BEDROEFDE stemming
D voor de neiging tot DIFFERENTIEREN bij BLIJ gestemden
buffer medewerker
senior medewerkers
junior medewerkers
SENSATIES
STRATEGIE
het lichaam verstijft, de ademhaling stokt en het hart bonst in de keel .
Een tastend netwerk verbindt voelende mensen (Ted Troost)
COM
PASSIE
DrieS
S
S
brengt deze basale onveiligheid tastbaar in beeld
Het netwerk wordt een (virtuele) ambachtelijke werkruimte waarin mensen leren van elkaar en vooral, door het durven maken van fouten
STRESS
STEMMING
STIJL
STATUS
in welke levensfase verkeert de client?
In welke mate loopt de client emotioneel achter
zin kun je niet maken,
wel de voorwaarden en omstandigheden waarbinnen zingeving tot uitdrukking kan komen.
Hans Alma
preventief veiligheidsbeleid
welk afwijkend en typerend territoriumgedrag?
welke rol speelt tast en tact in de communicatie
bijten elkaar
stress en ontwikkeling
ik leer pas als mijn baas mij knuffelt
stress
stemming
stijl
status
strategie
Full transcript