Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tarkvaraarendusprotsess

Arendusprotsessi tutvustus protsessis osalejatele
by

Andres Tamman

on 29 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tarkvaraarendusprotsess

TARKVARAARENDUSE
PROTSESSIST
OSALISTELE
ANDRES TAMMAN
20.03.2014
Küsimused
ALGUS
LÕPP
ROLLID
OLEMID
TARKVARAD
KAVA
ANALÜÜS
PLANEERIMINE
TESTIPLANEEIMINE
TESTIMINE
ARENDUS
ANALÜÜS
Rollid tarkvaraarenduse protsessis
Tarkvaraarenduses kasutatavad töövahendid
Tarkvaraarenduse protsessi sisendid ja väljundid

LÕUNA

Tarkvaraarenduse protsess samm-sammult
Teadmiste kontroll
ja
Vastused
?
!
Confluence
JIRA
Agile
Testlink
Õigusloome nõue
Ärinõue
Protsessijoonis
Kasutusmall
Mock-up
Stsenaarium
Spetsifikatsioon
Testjuhtum
Testlugu
Meetmeomanik
Standardiomanik
Ärianalüütik
Tooteomanik
Programmeerija
Kvaliteedikontroll
Testijuht
Testija
Meetmeomanik kutsub kokku koosoleku, kus tutvustab üldiselt oma meetmeprotsessi, meetme sisu, meetme nõudeid. Kohtumise eesmärgiks on anda üldine ülevaade, millise meetmega on tegemist. Kohtumisele kutsub meetmeomanik kindlasti kõik meetmega seotud ärianalüütikud.
Meetmeomanik koostab meetme protsessi kirjeldava joonise Bizagis.
Meetmeomanik koostab meetmeprotsesside kirjeldused ehk stsenaariumid Confluences.
Meetmeomanik hoiab meetmearenduse käigus loodud informatsiooni Confluence leheruumis „Protsesside kataloog“, et info olek kõigile ühest kohast alati kättesaadav.
Meetmeomanik paneb JIRAsse õigusloome nõuded.
Meetmeomanik paneb JIRAsse ärinõuded ning seob need võimalusel õigusloome nõuetega.

Meetmeomanikul on õigus korraldada koosolekuid meetme nõuete kaardistamiseks, kuhu on kaasatud ka IT analüütikud. Koosolekule eelnevalt peavad olema JIRAsse püstitatud Õigusloome nõuded ja koosoleku kutse peab sisaldama õigusloome nõuete nimekirja, mida on planeeritud kohtumisel läbi vaadata. Kohtumise eesmärgiks on panna JIRAsse ülesse seadusloome nõuetest tulenevad nõuded, üldise protsessiga seotud tegevustest tulenevad nõuded ja infosüsteemi funktsionaalsusele püstitatavad nõuded.
Meetmeomanik kirjeldab vahetult nõude juurde JIRAs ärireegli, kui nõudega on seotud reegleid.
Meetmeomanik suunab JIRAs olevad nõuded tooteomanikule.
Tooteomanik korraldab regulaarsed kohtumised, kus vaadatakse üle tööde järjekord Agile töölaula. Tööde realiseerimine planeeritakse tsükliliselt. Kohtumisel osalevad protsessi- ja tooteomanike esindajad.
Tooteomanik lepib ühiselt kõigi osapooltega kokku tsüklite ehk versioonide arendusperioodi pikkused.
Tooteomanik planeerib tsüklite sisu vastavalt tööde järjekorrale.
Tooteomanik jagab nõuded vastavalt sisule meeskondade vahel, suunates nõude JIRAs õigele ärianalüütikule.
Ärianalüütikul on õigus nõudeid võtta enda nimele, kui ta on teadlik, et tegemist on tema valdkonnas realiseeritava lahendusega.
Meetmeomanikul on õigus suunata nõudeid ärianalüütikule, kui ta on teadlik või omab kokkulepet.
Ärianalüütikud kirjutavad nõuded lahti Confluence kasutusmallidesse, lähtudes oma tööde järjekorrast ja olemasolevast ressursist ning seovad kasutusmalli püstitatud nõuetega.
Ärianalüütik täpsustab vajadusel kasutusmalli koostamisel nõudeid meetmeomanikuga. Ärianalüütikul on õigus nõuete täpsustamiseks korraldada analüüsikoosolekuid.
Ärianalüütikul on õigus kasutusmallis kirjeldatud protsessi mõistetavamaks tegemiseks kasutada joonistusi (mockup)
Ärianalüütik peab mocupi olemasolul selle siduma alati kasutusmalliga.
Ärianalüütik suunab kasutusmalli ja mockupi meetmeomanikule Confluences kinnitamiseks.
Meetmeomanik kinnitab kasutusmalli, märkides sellega, et vajalik protsess on süsteemi poolelt kirjeldatud ja nõuded arvesse võetud.
Tooteomanik suunab kinnitatud kasutusmallid vastavalt kokkulepitud tööplaanile süsteemianalüütikule spetsifikatsioonide loomiseks.
Tooteomanik arvestab moodulite omavaheliste seostega, järjestades spetsifikatsioonide koostamise selliselt, et esmalt valmivad spetsifikatsioonid, mis on järgmistele sisendiks.
Tooteomanik suunab kinnitatud spetsifikatsioonid vastavalt kokkulepitud tööplaanile programmerijale realiseerimiseks.
Tooteomanik suunab kinnitatud spetsifikatsioonid kvaliteedikontrolli partnerile testilugude loomiseks.
Programmerija jagab spetsifikatsiooni realiseerimiseks väiksemateks osadeks ja planeerib osade realiseerimise arenduse alamtsüklites ehk sprintides.
Ärianalüütik annab kvaliteedikontrollipartnerile teada spetsifikatsiooni osadest testjuhtumite koostamiseks.
Kvaliteedikontrolli partner täpsustab spetsifikatsiooni ärianalüütikuga.
Kvaliteedikontrolli partner koostab testlood ja paneb need testimistarkvarasse Testlink.
Kvaliteedikontrolli partner koostab testjuhtumid ja paneb need testimistarkvarasse Testlink.
Testijuht koostab testplaani sprindis realiseeritud lahenduste testimiseks ärianalüütikute poolt vastavalt testjuhtumitele.
Ärianalüütikud testivad sprindis realiseeritu vastavalt testjuhtumitele ning märgivad vead Testlinki.
Testijuht vaatab testimistulemused üle ning suunab tekkinud vead programmeerijale.
Tooteomanik korraldab versiooni valmimisel realiseeritud lahenduse ülevaatamiseks demo. Demol osalevad programmeerijad, ärianalüütikud, süsteemianalüütikud, meetmeomanikud.
Demol näitavad programmeerijad PRIA keskkonnas, kuidas tellitud lahendus realiseeriti ja kuidas see töötab.
Kõigil osalejatel on õigus anda tagasisidet lahenduse kohta.
Testijuht koostab testplaani versioonis realiseeritud lahenduste testimiseks meetmeomanike poolt vastavalt testlugudele.
Meetmeomanikud testivad versioonisrealiseeritu vastavalt testlugudele ning märgivad vead Testlinki.
Testijuht vaatab testimistulemused üle ning suunab tekkinud vead programmerijatele.
Testijuht raporteerib testimistulemustest alati tooteomanikule, ärianalüütikutele, süsteemianalüütikutele, programmeerijatele ja meetmeomanikele.
Versiooni vastuvõtmise ja töösse paigaldamise otsustab testijuht.
Süsteemianalüütik täpsustab vajadusel nõudeid ärianalüütikuga.
Süsteemianalüütik suunab valmis spetsifikatsiooni ärianalüütikule kinnitamiseks.
Ärianalüütik kinnitab spetsifikatsiooni.
Süsteemianalüütik loob spetsifikatsiooni alusel tarkvara prototüübi.
Ärianalüütik korraldab kohtumise meetmeomanikuga prototüübi ülevaatamiseks.
Ärianalüütik annab süsteemianalüütikule tagasisidet prototüübi kohta.
Programmerija täpsustab spetsifikatsiooni ärianalüütikuga.
Programmerija realiseerib spetsifikatsiooni osade kaupa, iga osa valmimisel paneb ta koodi koos koodi testiga PRIA arenduskeskkonda. Paigalduse järgselt, kuid mitte harvem kui kord ööpäevas, pannakse arenduskeskkonnas olevast koodist kokku rakendus. Rakenduse kokku panemise käigus käivitatakse kõik automaattestid, veendumaks koodi terviklikkuses ja korrektsuses.
Programmeerija teavitab ärianalüütikut edukast paigalduseks.
Ärianalüütik vaatab realiseeritud osa üle ja annab programmeerijale võimalikest vigadest koheselt teada.
Programmeerija peab andma tähtajaks üle kogu arendustsüklisse planeeritud tööd.
Süsteemialüütik
Full transcript